(၁) လူတိုင္း တဏွာ ပယ္လာႏိုင္တဲ႔အခါမွာ ကိုယ္႔မယား ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔စိတ္ မ႐ွိေတာ႔ဘူးဆိုလ်င္ သည္ေလာကႀကီး ဘာျဖစ္လာမလဲလို႔ ၾကည္႔ခိုင္းလိုက္ျပန္တယ္။ တေလာကလုံး ဖိုစိတ္မစိတ္မ႐ွိေတာ႔ဘူးဆိုလ်င္ လူေတြ မ်ိဳးျပဳန္းသြားမွာအမွန္ပဲ မဟုတ္လား၊ သည္ေတာ႔ တို႔ဘုရားဟာ လူေတြမ်ိဳးျပဳတ္ ေအာင္ေဟာတဲ႔ဘုရား ျဖစ္ေနမ¬ွာေပါ႔။ (ဓမၼဝိဟာရီ ေရး တဏွာရွင္းတမ္း စာ ၁၃)
အေပၚကစာကုိဖတ္ရေတာ့ စိတ္ကူးအရခြဲႏိုင္ျခင္းနဲ႕ လက္ေတြ႕အရခြဲႏိုင္ျခင္းကို သတိရမိပါတယ္။ ေျမအိုးတစ္လံုးကို ေျမႏွင့္ အိုးပံုသဏၭာန္အား သီးျခားစီ ခြဲေပးဖို႕ပါ။ လက္ေတြ႕မွာ ခြဲဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ စိတ္ကူးအတြင္းမွာေတာ့ ေျမကသပ္သပ္၊ အိုးပံုသဏၭာန္ကသပ္သပ္ သီးျခားစီခြဲၿပီးသိႏိုင္ပါတယ္။ တေလာကလုံး ဖိုစိတ္မစိတ္မ႐ွိေတာ႔ဘူးဆိုလွ်င္ ဆိုေသာစကားသည္ စိတ္ကူးအတြင္း၌သာျဖစ္ႏုိင္၍ လက္ေတြ႕၌ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေတြးမိပါသည္။

(၂) “ငါ”ရယ္၊“ငါမဟုတ္ဘဲ၊ ငါအေယာင္ေဆာင္ေနတဲ႔အေကာင္”ရယ္။ သည္ႏွစ္ခု႐ွိေၾကာင္း သိရမယ္”လို႔ တို႔ကေျပာတယ္။ (ဓမၼဝိဟာရီ ေရး တဏွာ႐ွင္းတမ္း ၅၃)
“ထမင္းစားတယ္ ဆိုၾကပါစို႔။“ငါ”က စားတာလား၊ ငါ မဟုတ္တဲ႔အေကာင္က စားတာလား၊
ဒါကိုသိေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဆိုလိုတာက“ဗိုက္ဆာလို႔ စားတာလား၊အရသာခံခ်င္လို႔ စားတာလား၊
ဗိုက္ဆာလို႔စားတာဆိုလ်င္ “ငါ”က စားတာ ျဖစ္တယ္။ ပါးစပ္ဆာလို႔ အရသာခံခ်င္လို႔စားတာဆိုလ်င္ “ငါမဟုတ္တဲ႔ အေယာင္ေဆာင္”က စားတာ ျဖစ္တယ္။ သည္လို ႏွစ္ပိုင္း ခြဲရပါမယ္။သည္ေတာ႔ “ပါးစပ္က ဆာတာ”ရယ္၊ “ဗိုက္က ဆာတာ”ရယ္လို႔ စကားႏွစ္မ်ိဳး ႐ွိလာပါတယ္။ တို႔ျမန္မာစကားမွာေတာ႔ မ႐ွိဘူး။ လူမ်ိဳး
ငယ္ေတြမွာေတာ႔ သည္စကား႐ွိတယ္။ “ပါးစပ္ဆာတယ္ဆိုတာ စားစရာ႐ွိတာကို အရသာခံခ်င္လို႔ စားတာ”။
တကယ္တမ္း လူမွာ အာဟာရဓာတ္လိုအပ္လို႔ စားတာ မဟုတ္ဘူး။ အရသာခံေနက်မို႔ စားခ်င္တာမ်ိဳးသာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုက္ဆာတယ္ဆိုတာက်ေတာ႔ ပါးစပ္ဆာတာနဲ႔ မတူဘူး တကယ္႔ကို ကိုယ္ကာယႀကီးက လိုအပ္လာလို႔ ဗိုက္ဆာလာတာ ျဖစ္တယ္။(ဓမၼဝိဟာရီ ေရး တဏွာ႐ွင္းတမ္း ၅၅)
အထက္ပါစာမ်ားအရ ငါအစစ္သည္ ဆာေလာင္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလိုျခင္း၊ အိပ္စက္နားေနလုိျခင္း စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ယႏၱရား၏ ေတာင့္တေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဇီဝကမၼလိုအင္မ်ား (Physiological Needs) ကိုဆိုလိုသည္ဟုယူဆပါသည္။ ပါးစပ္ဆာျခင္း ကုိ စိတ္ပိုင္းလိုအင္ (သို႕) ဆက္ဆံေရးလိုအင္ (Social Needs) ကိုဆိုလိုသည္ဟုယူဆပါသည္။ ထိုစိတ္ပိုင္းလိုအင္ (သို႕) ဆက္ဆံေရးလိုအင္ (Social Needs) ကို ငါ အတု ငါ အေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ေကာင္ဟု နားလည္ရသည္။ ထိုအယူအဆမ်ားႏွင့္ တြဲ၍ေလ့လာႏို္င္ရန္ စိတ္ပညာရွင္ MASLOW ၏ လိုအင္ဖြဲ႕စီးမႈအဆင့္မ်ားကို ေဖၚျပပါသည္။
(၁) ငါအစစ္ဟုယူဆသည့္ ဇီဝကမၼအေျခခံ လိုအင္မ်ား
(၂) ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေဝးမႈ လုိအင္
(၃) ေပါင္းသင္းပါဝင္လိုမႈ လိုအင္
(၄) အေလးအျမတ္ျပဳမႈ လိုအင္
(၅) သိနားလည္မႈ လိုအင္
(၆) အလွအပ လိုအင္
(၇) အတၱျပည့္ဝမႈ လိုအင္ လို႕ လိုအင္ (၇) ဆင့္ကို MASLOW ကေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။
“မိုးေလာက္ႀကီး လိုခ်င္တာျဖစ္ျဖစ္ “ငါ”(အစစ္)ကလိုခ်င္တာဆိုလ်င္ “တဏွာ” မဟုတ္ဘူး။ သည္လို
မဟုတ္ဘဲ ေသးေသးမႈန္မႈန္ေလး အႏုျမဴေလာက္ကေလး လိုခ်င္တာ ျဖစ္ေပမဲ႔ “ငါ”က လိုခ်င္တာ မဟုတ္ဘဲ “ငါ”မဟုတ္တဲ႔ “အေယာင္ေဆာင္ ငါ”ကလိုခ်င္တာဆိုလ်င္ေတာ႔ “တဏွာ”ပဲ”လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ (ဓမၼဝိဟာရီ ေရး တဏွာ႐ွင္းတမ္း ၅၆၊ ၅၇)
ငါအစစ္ဟုယူဆထားေသာ ဇီဝကမၼလိုအင္မ်ားသည္ မိုးေလာက္ႀကီးလိုခ်င္ႏို္င္မႈ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လိုခ်င္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္၊ ထိုအတိုင္းအတာမ်ားကို တိက်စြာသိႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ စသည္တို႕ကို ေလ့လာရပါမည္။

(၃) ေမြးကင္းစ ငယ္ငယ္ေႏွာင္းေႏွာင္းေလးဆိုလ်င္“ဘ၀မ႐ွိဘူး”လို႔ ေျပာရလိမ္႔မယ္။ “လူ”႐ွိေပမဲ႔ “ဘ၀”မ႐ွိေသးတဲ႔ အေနအထားေပါ႔။ ကိုယ္႔ဖာသာကိုယ္ လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွားနဲ႔ စကားေတြေျပာလာၿပီး၊ အလုပ္ေတြ လည္း လုပ္လာၿပီး၊ စိတ္ကူးေတြလည္း ကူးလာၿပီးမွ “ဘ၀” ကျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေပမဲ႔ တရားဓမၼေတြကို အမွန္အကန္အတိုင္း က်င္႔ႀကံအား ထုတ္လိုက္ျပန္လ်င္ အဲသည္ “ဘ၀”ဟာကုန္သြားျပန္ ပါတယ္။ သည္လို “ဘ၀”ကုန္ေအာင္ လုပ္သြားႏိုင္တဲ႔ လူေတြဟာ “လူ” ေကာင္ႀကီး ထင္လင္း ႐ွိေနလ်က္က “ဘ၀မ႐ွိ” ေတာ႔တာေပါ႔။ (ဓမၼဝိဟာရီ ေရး တဏွာ႐ွင္းတမ္း ၅၂၊ ၅၃)
လူ႕ဘ၀ သည္ လူ၏ အလုပ္၊ လူ၏ အရည္အခ်င္းျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင္႔ လႈပ္႐ွားမႈကင္းမဲ႔ေသာ၊ အလုပ္မ႐ွိေသာ“လူ”သည္ အရည္အခ်င္းခ်ိဳ႕တဲ႔သူ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ပင္ “လူသာ႐ွိ၍ လူ႕ဘ၀မ႐ွိျခင္း” ကို ၾကည့္ပါက လူႏွင္႔ လူ႕ဘ၀သီးျခား ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ၾကရေပမည္။
(ရွင္ဥာဏ ေရး သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၄၇ )
လႈပ္႐ွားမႈကင္းမဲ႔ေသာ၊ အလုပ္မ႐ွိေသာ“လူ”သည္ လူ႕ဘ၀မ႐ိွ ဟုဆိုသလို၊ ေမြးကင္းစကေလး သည္လည္း ဘဝ မရိွဟုဆိုကာ၊ တရားဓမၼေတြကို အမွန္အကန္အတိုင္း က်င္႔ႀကံအား ထုတ္လိုက္ျပန္လ်င္ လည္း “ဘ၀” မရိွ္လို႕လည္းဆိုပါတယ္။ ထို ဘဝ မရိွျခင္း သံုးမ်ိဳး၏ အႏွစ္သာရကြာျခားမႈကို ဆက္လက္ေလ့လာရပါမည္။

ဓမၼဝိဟာရီ ေရးသည့္ တဏွာရွင္တမ္းစာအုပ္ကို ဖတ္၍ ဇီဝကမၼလိုအင္မ်ား (Physiological Needs) ကို ငါ အစစ္ဟုနားလည္ရသည္။ ထိုသို႕ ယူဆပါကလည္း ဇီဝကမၼလိုအင္တို႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အတိအက် သိႏိုင္ၾကမည္လားဟု စဥ္းစားစရာရိွသည္။ ေဆးလိပ္ဆာျခင္း၊ ၾကက္သား ဝက္သားဆာျခင္း စသည္တို႕ကဲ့သို႕ အျခားဆာျခင္း လိိုအင္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ငါ အစစ္ကဆာျခင္း သို႕မဟုတ္ ငါ အတုကဆာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခြဲျခားႏိုင္ေသာ တိက်သည့္စံတစ္ရပ္ကို ခ်ျပခဲ့ျခင္းမရိွသလို၊ ငါ အစစ္၏ လိုခ်င္မႈအတိုင္းအတာ အဘယ္မွ်ထိ ရိွႏိုင္သည္ ကိုလည္းေဖၚျပထားျခင္းမရိွသည္ ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေလ့လာရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

About blank

has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF