ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီဆိုက္ကၠားဆရာ၊ ေစ်းသည္၊ ဆင္းရဲသားအားလံုး အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ၅၀၀၀ တန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဖုန္းကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ 2012 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္(၃)သိန္းတန္ဖုန္းမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားမွ ၀ယ္ယူေရး ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း ထို ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းေၾကာင့္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၃-သိန္းဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းအား ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းသတင္းမၾကားခင္က ၀ယ္ယူဖို႕ ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားမွာလည္း ယခုေတာ့ ၅၀၀၀ တန္ေၾကာင့္ ၃-သိန္းတန္ကို ၀ယ္ရမလိုလို၊ ၅၀၀၀ တန္ကိုေစာင့္ရမလုိလိုပါပဲ။ ယခင္က ၃-သိန္းတန္ဖုန္း (၄)သန္းေရာင္းမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးမွ ဆိုခဲ့လွ်င္ အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူမည့္သူမွာ ယခင္က ၄သန္းရွိလွ်င္ေတာင္မွ ယခုဆိုလွ်င္ ၂-သန္းရွိပါ့မလားလို႕ေတာင္ သံသယျဖစ္ရေတာ့မည္။ စာေရးသူကုိယ္တိုင္ပင္ ၃-သန္းတန္ဖုန္း၀ယ္ယူဖို႕ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းေၾကာင့္ ၃-သိန္းတန္ မ၀ယ္ပဲ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းေစာင့္မည္ဟု စဥ္းစားထားသည္။ ျပည္သူမ်ားလည္း ထိုသို႕ပင္စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးအေနန႕ဲလည္း ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းကိစၥမွာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အရေရာ၊ ဥပေဒအရပါ တရားမ၀င္ျဖစ္တယ္လို႕ ဆုိေပမယ့္ ၄င္းဖုန္းမွာ သမၼတရံုးသို႕ တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုထားသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ဆက္သြယ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေရႊျပည္တံခြန္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခဲ့သည္။ ေရႊျပည္တံခြန္မွလည္း ဆက္လုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုထားသည္။ ျပည္သူတိုင္းအသံုးျပနုိင္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။
ဒါေၾကာင့္ ေရႊျပည္တံခြန္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းအား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္မည္။ အမွန္တကယ္ ျပည္သူမ်ားအသံုးျပႏုိင္ရမည္ဆိုလွ်င္ တိက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပးဖို႕လိုလိမ့္မည္ ဒါမွသာ မတ္လအတြင္း ျဖန္႕ေ၀မည့္ ၃-သိန္းတန္ဖုန္းကို သံုးစြဲ မည္သူေတြအေနျဖင့္ ၀ယ္ရန္ မ၀ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရေပမည္။ ဆက္သြယ္ေရးမွလည္းူ အတိအလင္း ေၾကာ္ညာသင့္ပါတယ္ေနာ္။

About Kokyikyaw

has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF