ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိလမ္းမ်ားထဲမွ B.O.T (Build, Operate, Transfer ) စနစ္ျဖင့္ လမ္းမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားက လမ္း၊ တံတားအသံုးျပဳခမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ ပိုမေကာက္ၾကရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက မွာၾကားထားေၾကာင္း B.O.T စနစ္ျဖင့္ လမ္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရထားေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ လမ္းမိုင္အရွည္ ၂၁၃၆၁ မိုင္ ၂ ဖာလံုရွိွၿပီး၊ ထိုလမ္းမ်ားထဲမွ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ၃၃ခုကို လမ္းေပါင္း ၇၉လမ္း (လမ္းမိုင္အရွည္ ၄၇၆၇ မိုင္၊ ၆ဖာလံု)အား B.O.T စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။ “ B.O.T ကို ျပဳျပင္ေဖာက္လုပ္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေရး၊ လႊဲေျပာင္းေပးေရးလို႔ ျမန္မာျပန္တယ္။ ျပဳျပင္ေဖာက္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းကို အမ်ားဆံုး ၃ႏွစ္၊ ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေရးကုိ ႏွစ္ ၄၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတယ္။ အရင္ကေတာ့ ႏွစ္ ၃၀ ပဲေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီေတြအားလံုးကေတာ့ ႏွစ္ ၄၀ ႀကီးပဲရတာ။ ၿပီးရင္ေတာ့ အစိုးရကို ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးရမွာေပါ့ ” ဟု လမ္းပိုင္းေလးခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ အဆိုပါစနစ္ျဖင့္ လမ္း၊ တံတား ျပဳျပင္ခြင့္ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ လမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ဆဲကာလ၌ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးုလုပ္ငန္းက ေကာက္ခံေသာ ႏႈန္းျဖင့္သာ ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမွ B.O.T ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းျပဳျပင္ဆဲကာလ၌ ကုမၸဏီက လမ္း၊ တံတား အသံုးျပဳခြင့္ ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ထိုလမ္း၊ တံတား အသံုးျပဳခေကာက္ခံခြင့္ ေလလံေအာင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပသည္။ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ၿပီး၍ ေကာက္ခံရမည့္ လမ္း၊ တံတားေၾကးမ်ားမွာ တစ္မိုင္လွ်င္ တစ္တန္ေအာက္ယာဥ္ငယ္တစ္စီးလွ်င္ ၄က်ပ္ ၁၃ျပား၊ တစ္တန္မွ သံုးတန္အထိယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ ၁၂က်ပ္ ၃၉ျပား၊ ငါးတန္ေအာက္ကားႀကီးတစ္စီးလွ်င္ ၄၉က်ပ္ ၃၀ျပား၊ ၂၀တန္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီး တစ္စီးလွ်င္ ၈၂က်ပ္ ၅၉ျပား သတ္မွတ္ထားသည္။ အဆုိပါႏႈန္းသစ္မွာ ယခင္ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေကာက္ခံေသာ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဆယ္ဆဝန္းက်င္ ႏႈန္းသစ္က ပိုမ်ားေၾကာင္း အေဝးေျပးကုန္တင္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္သားစရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း လမ္းတံတားေၾကးမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္းကို ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထိုအခ်က္အေပၚ အထူးအေလးေပးစဥ္းစားလာေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျပဳျပင္ၿပီးေသာ လမ္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက B.O.T ႏႈန္းသစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံရာ၌ ယခင္ႏႈန္းေဟာင္းမ်ားထက္ ပိုေကာက္ခံၾကသည္ဟု ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..