19

iPad မ်ိဳးဆက္အသစ္ျပီးရင္း အသစ္

-
16

တပ္သားေလးအား ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပီ

-
12

ျပက္လုံးထုတ္စရာ ႐ွားသလားဗ်ာ

-
27

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးေတာ့ မလြယ္ေသးဘူး

-
15

တိုင္းျပည္အတြက္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ိဳးဆက္ျပဳန္းတီးဖို ့လိုတယ္

-