4

ၾကာသပေတးညေန တနဂၤေႏြနံနက္ခင္း- ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
2

မေျပာခ်င္လုိ႕ၾကည့္ေနတာၾကာၿပီ- ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
5

သံေပါက္ရာ-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
7

ေက်ာပုိးအိတ္ကေလး ေလးပါသည္-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
9

ေဆးလိပ္တုိ တုိေသာ္လည္း မီးညွိေတာ့ ရဲခနဲ- ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

-
Page 5 of 39«...34567...102030...»