18

အျပာေဖ်ာ့ အစက္ – Pale Blue Dot – Carl Sagan (ဘာသာျပန္သူ – ကိုမိုး)

-
4

Astro3 Portable Battery Pack ျဖင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အားျဖည့္သြင္းႏိုင္ၿပီ

-
2

ေလေၾကာင္းလိုင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ အနာဂတ္ေလယာဥ္မ်ား

-
5

သမုဒၵရာထဲရွိ ေလရဟတ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ စမတ္က်က်၊ ေအးေအးလူလူေနထိုင္ႏိုင္ေတာ့မည့္ အနာဂတ္ကာလ အလုပ္အကိုင္မ်ား

-
5

ဆမ္ေဆာင္း Ativ Q Tablet တြင္ Windows 8 ႏႇင့္ Android OS ႏႇစ္မ်ိဳးစလံုးအား ယႇဥ္တြဲအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ

-
3

စက္႐ုပ္မ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္

-