15

“ပန္းဆီေရာင္လႊမး္တဲ႔ ေဆာငး္း ညေနခင္းေလး”

-
14

“အေရာင္ေတြေရာယွက္ေနတဲ႔ေဆာင္းညေနခင္းေလးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး”

-
12

“ညတစ္လွည္႔ နံနက္ခင္းတစ္ခါ မီးေရာင္စုံအလွေ၀ျဖာျဖာ”

-
32

3 in 1 Photography

-
21

“ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္နံေဘးက ဘုတ္တလုတ္ကန္”

-
10

မင္း၀ံေပၚမွ ေစတီေတာ္မ်ားသုိ႔……………..

-