ျပည္တြင္း ထုတ္တဲ့ကားေတြ အရည္အေသြး အာမ မခံႏိုင္ပါဘူး။ စနစ္တက်အေသးစိတ္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမထားလို႔ အႏၲရာယ္ မကင္း တဲ့ စံမမီ ကားေတြပါ ။ မသမာတဲ့သူေတြ နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန က  ဦးေဆာင္သူေတြ   

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပီး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အတြက္ အမ်ား ျပည္သူပဲ ထိခိုက္ေနပါတယ္။အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္္။

ဥပေဒအရထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိတာဟာ ၀န္ႀကီးဌာန က  ဦးေဆာင္သူေတြ ပါ ေနေတာ့  အေရးမယူခဲ့ဘူး။ တကယ္ေတာ့ မသိတာမဟုတ္ဘူး။ သိသိနဲ႔ထုတ္ေနၾကတာ။

အဓိက အခ်က္ကေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တဲ့ အတြက္ ျပည္တြင္းကားထုတ္လုပ္မွဳ က်န္ေနခဲ့တာပဲ။

အစားထိုးလဲလွယ္ တဲ့ ကားေဟာင္းမ်ားေတြ ထက္ ဆိုးပါတယ္္။ မသမာတဲ့ နည္းနဲ႔ထုတ္တဲ့

အႏၲရာယ္ မကင္းတဲ့ ျပည္တြင္းကားေတြ အရည္က်ိဳ ပစ္မလား….. ကားထုတ္တဲ့သူေတြ အရည္က်ိဳ ပစ္မလား…..

About the best

the best has written 40 post in this Website..

   Send article as PDF