စာရင္းဇယားမရွိေတာ့ ဘုန္းႀကီးေတြဘယ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာလဲေတာ့မသိဘူး။ ၿခဳံၾကည့္ရင္ ဘုန္းႀကီးအမ်ားစုက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနႏုိင္စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္တယ္။ တခ်ဴိ  ့ဘုန္းႀကီးေတြဆုိရင္ ကားအေကာင္းစားကုိစီးၿပီး တုိက္ႀကီးေပါ္မွာ အေစခံလုိ ့ေျပာလုိ ့ရတဲ့ တပည့္တပန္းေတြ ေက်ာင္းသားေတြနဲ ့ေနႏုိင္ၾကတယ္။ ေဒါ္လာေတြကုိင္ႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားကို လမ္းစရိတ္မကုန္ပဲ သြားလာႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ  ့ဆုိရင္မိဘေတြကိုေတာင္ျပန္ေပးႏုိင္တယ္။ လက္ခ်ဴိးေရလုိ ့ရတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြေလာက္ပဲ သူတုိ ့ရတ့ဲ အလွဴေငြေတြနဲ ့ပစၥည္းေတြကုိ ဆင္းရဲသားေတြကို ျပန္လည္ေဝငွေပးတယ္။ ကူညီေပးတယ္။ ေယဘုယ်ေျပာရင္ေတာ့ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးရာထူးရရင္၊ နာမည္ႀကီးလာရင္ ေထာၿပီ။ အရမ္းကုိနဲတဲ့ဘုန္းႀကီးေတြေလာက္ပဲ ေတာထြက္ရဟန္းျပဳၾကတယ္။

က်ေနာ့္အျမင္က ဘုန္းႀကီးေတြ ဒီလိုခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ သူေတြက ျပည္သူေတြပဲ။ ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ စုတ္ျပတ္သတ္ေနေအာင္ ေန ၾကတယ္။ နဖူးကေခ်ြး ေျခမထိက်ေအာင္ ကုန္ရုန္းလုပ္ၾကရတယ္။ သူတုိ ့ရတဲ့ လစာအနည္းအက်င္းေလးေတြထဲကေန ဖဲ့ၿပီး ဘုန္းႀကီးေတြကုိလွဴတယ္။ ေနာင္ဘဝ ခ်မ္းသာေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့။

ဘုန္းႀကီးေတြကေတာ့ ဘာမွ မပင္ပန္းပဲ တရားေလးေဟာတတ္ရင္ ေငြက ေထာင္ေသာင္းမကဘူး။ ေဝါကနဲ ေဝါကနဲေတာင္ေနေသးတယ္။

အားမနာတမ္းေျပာၾကေသးဆုိရင္ ဘုန္းႀကီးေတြ ဒီလုိေနႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူလူထုကပဲ ေကြ်းရပါတယ္။ သူတုိ ့ကေတာ့ စည္းစိမ္းခ်မ္းသာအျပည့္နဲ ့ဇိမ္ရွိရွိေနႏုိင္တယ္။ ၿပီးရင္ လူေတြကုိ အေပါ္စီးကေန ဆက္ဆံတယ္။ အနည္းစု ဘုန္းႀကီးေတြေလာက္ပဲ ဆင္းရဲသားေတြကို ျပန္ၾကည့္တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေလ ပဲရွိတယ္။ အဲဒိေလက တုိင္းျပည္ကုိ ခ်မ္းသာေစတာမဟုတ္ပါဘူး။

ဘုန္းႀကီးေတြအားလုံး မေကာင္းဘူးလုိ ့ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မွာ ဘုန္းႀကီးအေရအတြက္နဲ ့စစ္သားအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ ့လုပ္သင့္ၿပီ။ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲသင့္ၿပီ။ ဘာျဖစ္လုိ ့လဲဆုိေတာ့ ဘုန္းႀကီးနဲ ့စစ္သားမ်ားတဲ့အခါၾကေတာ့ ပါးစပ္ေပါက္ေတြက မ်ားၿပီး၊ စပါးစုိက္မဲ့သူကနည္းေနလုိ ့ပဲ။

 

About phone_kyaw

Phone Kyaw has written 157 post in this Website..