ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ဘ႑ာေငြရ/သုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျမန္မာျပည္၏ပညာေရး အသုံးစရိတ္ပိုင္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၃ အတြက္က်ပ္ ၆၁၇၂၁၄.၀၁၀ သန္း (GDP၏ ၈.၂၆%)ႏွင့္္
( ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ )တိုးတက္လ်ာထားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းေကာင္း တခုျဖစ္ပါသည္။

ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၅၀ ထက္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရဦးေရ ၂၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။
တိုင္းျပည္တြင္ ပညာတတ္မ်ားသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အေထြေထြျမင့္မားမႈတို႔တြင္လည္း အခ်ိဳးညီတိုးတက္ေနေၾကာင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုၾကည့္၍သိႏိုင္ပါမည္။

ျမန္မာ့ပညာေရး၏သမုိင္း

ျမန္မာတို႔သည္ ပညာေရးႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး အေၾကာင္းမလွကံဆိုးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာခ်င္သည္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကိုလိုနီပညာေရးစံနစ္မွသည္ ယခုေခတ္အထိ အၾကိမ္မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစာလံုးၾကီးမ်ားေအာက္တြင္ လိမ္ဖယ္ သြားေနခဲ့ၾကရ၏။
ကိုလိုနီဘ၀ေအာက္မွ ရုန္းထြက္ရန္ ၾကိဳးစားရင္း ပညာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေရာေထြးသြားၾကရကာ ကမၻာစစ္ၾကိဳ၊စစ္ျပီးေခတ္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔သည္ ေက်ာင္းပညာေရးတြင္လည္းအားနည္းခဲ့ၾကရရွာသည္။
မဆလ(ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ)ေအာက္ရွိပညာေရးစံနစ္သည္ကား ဆိုဖြယ္ရာမရွိ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Burma Research Society(ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနအသင္းၾကီး) ကို ဦးေန၀င္းစကားတခြန္းထဲျဖင့္ရပ္ဆိုင္းဖ်က္သိမ္း ေစသည္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ပညာမရွိလူတန္းစားကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ျဖစ္ေစကာ ပညာတတ္မ်ားကို ႏွိမ္ခ်တြန္းဖယ္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။
စစ္သားႏွင့္ ပညာတတ္လူတန္းစားကို စံနစ္တက် ရန္တိုက္ေပးထားကာလူတန္းစားပဋိပကၡဖန္တီးရင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းစစ္အစိုးရ၏ပညာေရးစံနစ္တြင္ကား ေက်ာင္းသားမဆိုထားႏွင့္ဦး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ားကိုယ္၌ပင္နယ္ႏွင္ေတာထုတ္ခံရသည္အထိ ကေမာက္ကမႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကရေလသည္။

အေျခခံပညာေရး

ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခခံပညာေရး ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးလူငယ္ ဦးေရ ၁၃ သန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရျပီး ၂၀၁၁ အေျခခံပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းအပ္ထားသူဦးေရမွာ ၇.၅ သန္းမွ်သာ ရွိသည္ဆိုပါသည္။ဆင္းရဲတြင္းနက္လြန္း၍ေက်ာင္း ထြက္ႏႈန္းျမင့္လွေသာထိုအေျခခံပညာေရးတြင္လည္း ရဟန္းသံဃာမ်ားဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္သူ/သားတို႔၏စိတ္ဓါတ္ေရးရာပိုင္းသြန္သင္ လမ္းညႊန္ေပးရန္ တာ၀န္ယူထားရသည့္ အဓိကလူသား အရင္းအျမစ္ၾကီးျဖစ္သည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား အေျခခံပညာေရးတြင္ ၀င္ေရာက္အားျဖည့္ေပးသည္မွာ (ေခတ္အေျခအေနအရ)ေကာင္းမြန္သည္သံုးသပ္ႏုိင္ပါ
ေသာ္လည္း သံဃာေတာ္မ်ားအား ႏိုင္ငံ၏အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေခတ္ပညာသင္ၾကားခြင့္မရွိ၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ခြင့္မရွိေအာင္ ယခင္စစ္အစိုးရမ်ားမွ ဖန္တီးထားသျဖင့္ ေလာကီေလာကုတ္၂ရပ္ႏွင့္ ၀ိဇၨာသိပၸံမ်ားပါတတ္ကြ်မ္းရမည့္ ေက်ာင္းအုပ္
ခ်ဳပ္သူႏွင့္ဆရာေကာင္းမ်ားရရန္အတြက္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္မႈဂြင္းဆက္ျပတ္လစ္လပ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။
လက္ရွိ ၂၀၁၂ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒသစ္အရ ထိုင္းပထမတန္းကေလး ၉သိန္း တို႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးစီ အခမဲ့ေပးရန္စီမံကိန္းထားလုပ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားမွာဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ႏွင့္ ပညာေရးက႑သစ္တြင္ ကြန္ပ်ဳတာမသံုးတတ္အင္တာနက္မျမင္ဖူးသည့္ဆရာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားလက္ေအာက္တြင္ မည္သို႔စခန္း တက္လွမ္းၾကမည္နည္း?
ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားၾကရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ကိုေတြး၍ေဆြးၾကည့္စရာသာျဖစ္ေတာ့သည္။

အနာဂတ္ေခါင္ေဆာင္မ်ား

”ကြ်န္မရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရိုးရိုးေလးပါပဲ။ လာမယ့္ ဆယ္ႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္ဟာ အာဆီယံနိုင္ငံေတြထဲ ထိပ္ေရာက္ေနတာ ျမင္ခ်င္တယ္” ဟု ေဖေဖၚ၀ါရီလဆန္းက ျမန္မာျပည္တြင္​း၌ Asean Business Council (ABC) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေျပာေလ့ရွိသည့္အတုိင္း အေရးပါသည့္ၾကိဳျပင္ဆင္ခ်က္တို႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ေနၾကရပါမည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေသြးသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထေျမာက္ေစကာ လူငယ္မ်ားဆြဲတင္ရင္း အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးယူ လက္ဆင့္ကမ္းလိုဟန္ရွိသည္ဟုျမင္မိပါသည္။
ယခုလာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္တို႔သိသာစြာပါ၀င္၍ယွဥ္ျပိဳင္ေစသည္ကို ေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္။တိုင္းျပည္အတြက္ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း အနာဂတ္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
သို႔ေသာ္.. ထိုသူတို႔၏ဘ၀အခ်ိန္ေကာင္းမ်ားစြာမွာ ေထာင္မ်ားတြင္းပိတ္မိကုန္လြန္ခဲ့ျပီျဖစ္သျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳတို႔တြင္ ကမၻာတန္းႏွင္ယွဥ္ေသာ္မ်ားစြာျပတ္က်န္ခဲ့မည္ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါ။သမိုင္းဘီးတပါတ္လည္လာေတာ့မည္လားစုိးရိမ္စရာျဖစ္လာပါသည္။
ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူတို႔ လုပ္သင့္လွပါသည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႔သူတို႔မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားေရာက္ရွိျပီး ပညာေရးခရီးလမ္း ဆက္လက္သြားၾကရင္း ႏိုင္ငံေရးဆက္လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေနၾကကာကမၻာတန္းယွဥ္ႏိုင္သူတို႔ကိုိပင္ ေတြ႔ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ၁၉၆၂ေနာက္ပိုင္းျမန္မာျပည္စြန္႔ခြာခဲ့၍ ႏိုင္ငံျခားတြင္အေျခက်သူမ်ားမွ ဆင္းသက္သူ ျမန္မာဇာတိႏြယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားလည္း သက္တန္းအခ်ိန္ကိုက္ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။
ထိုသူတို႔မွာ ေလာေလာလတ္လတ္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၾကျပီး စြန္႔လြတ္ခဲ့ေသာ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိေသာအရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကူညီအားျဖည့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရင္း ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ထိပ္တန္းအရည္အခ်င္းတန္းမွီေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ေအာင္ ေမာင္းတင္သြားႏိုင္သည္ဟု ျမင္မိပါ၏။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားျမန္မာျပည္ ပညာေရးက႑အား လူအား၊ ေငြအားတို႔ျဖင့္ ကူညီျမွင့္တင္ေပးရန္အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ မိမိတတ္ကြ်မ္းေသာ ပရို(Professional)ပညာျဖင့္ မူရင္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရင္း ျမွင့္တင္သြားၾကရန္လိုအပ္လွပါသည္။
ပညာေရးကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးထားကာ ျမန္မာတို႔ၾကိဳးစားၾကပါစို႔ဟု ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။ ။♦

 

မွတ္ခ်က္။  ။  မႏၱေလးေဂဇက္ ၂၀၁၂ ေဖေဖၚ၀ါရီထုတ္တြင္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီထုတ္ကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။

http://mandalaytube.com/mediadetails.php?key=90f90d11e64b83398cb5&title=Mandalay+Gazette+Feb+2012

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF