စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္က သစ္တိုင္ ၊ အုပ္ၾကြပ္ မိုး အေဆာက္အဦး ၿဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ 1900 ၿပည့္ႏွစ္တြင္ ” စန္ဇူးခ်ပ္ ၊ ပိုင္၀မ္စိုင္ ” တို႔က မတည္ၿပီး ပထမအၾကိမ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအား အသစ္မြမ္းမံ ၿပဳၿပင္ခဲ႔ရာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း အႏုစိပ္ လက္ရာမ်ားကို လွပစြာ သစ္ထြင္း လက္ရာမ်ားႏွင္႔ တန္ဆာ ဆင္ကာ တိုက္ေက်ာင္းအၿဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ (“စန္ဇူးခ်ပ္ ၊ ပိုင္၀မ္စိုင္” ဆိုသည္မ်ား ၿမန္မာမွဳၿပဳထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး တရုတ္နာမည္အစစ္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ) ၊ ထိုေခတ္ ေငြစင္ ဒဂါၤး (10570 က်ပ္ 50 ၿပား) ကုန္က်ကာ ေရတြင္းအတြက္ “ေဒၚေရႊခက္” မွ လွဴဒါန္းၿပီး ေငြ 200 ကုန္ေၾကာင္း ေက်ာက္စာ ေရးထိုးခဲ႔ပါသည္။ အဂၤလိပ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္ စဥ္ ကာလ “ပိုင္ကြမ္ေမ” ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ သာသနာေၿမအၿဖစ္ စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ( စာအုပ္အတြင္းတြင္ ပိုင္ဂြမ္ေမ ဟုေရးထားေသာ္လည္း ဂြမ္ ဆိုသည္မွာ တရုတ္အသံထြက္မရွိသၿဖင္႔ အနီးစပ္ဆံုး “ကြမ္” ဟုယူထားပါသည္။) ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မသမာသူမ်ား ခိုးယူေသာေၾကာင္႔ ေ၇ွးေဟာင္း သမုိင္း၀င္း တရုတ္ပိႆာခ်ိန္ 108 ပိႆာရွိ သံေခါင္းေလာင္းႏွင္႔ ပန္းဆြဲ အႏုလက္ရာ ေၿမာက္မ်ားစြာ ဆံုးရွံဳးခဲ႔ရပါသည္။ 1962 ခုႏွစ္တြင္ ပိုင္ခ်ဴေစြ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႔ ခဲေတာင္ စက္ပိုင္ ဦးရင္းနားမွ မ တည္ကာ ဒုတိယအၾကိမ္ အၾကီးစား ၿပဳၿပင္ခဲ႔သည္။ 1986 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 17 ရက္ေန႔မွ စကာ သာသနာၿပဳဆရာ ဦးမင္းလြင္ (ခ) ယန္၀မ္ဟို ႏွင္႔ ပိုင္က်င္လင္း တို႔ဦးေဆာင္ကာ အုတ္တံတိုင္းေပၚထပ္ဆင္႔ တည္ေဆာက္ၿခင္း ၊ အမ်ားေကာင္းမွဳၿဖင္႔ ေစေ၀ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို တည္ထားၿခင္း အလွည္႔က် ပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ၾကိဳးပမ္းၿခင္း လံုက်င္း မဂၤလာခမ္းမ တည္ေဆာက္ၿခင္း 2000 ၿပည့္ႏွစ္တြင္ ဖုလင္ မူလဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အားေရွ႔မ်က္ႏွာ အားဖြင္႔ လွစ္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ငံုေဆာင္ၿခင္းတိ ု႔ ၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ဘုရားပြဲကို တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးၿပီး ႏွစ္ဆန္း 7 ရက္ေန႔မွ 9 ရက္ေန႔ အထိ 3 ရက္တိုင္တုိင္ က်င္းပပါသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသည္ ၿမန္မာၿပည္ရွိ တရုတ္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ႔ထံုးစံ အားလံုးကို ေရွးမူ မပ်က္ ထိန္းသိန္းထားေသာ သမိုင္း၀င္ ေရွးေဟာင္း တရုတ္ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုၾကီးၿဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတစ္ခုတြင္ တရုတ္ၿပည္ အန္ေဟြး ၿပည္နယ္မွ 1900 ၿပည့္ႏွစ္တြင္ ပင္႔ေဆာင္လာေသာ ဗုဒၶၿမတ္စြာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ 1 ဆု ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္ 1 ဆူ၊ ကြမ္ေတ႔ရာ ကုန္းရုပ္ပြားေတာ္ 2 ဆူ ၊ ပို႔စင္တိုက္တီ ေဆး၀ိဇၨာ 1ဆူ ၊ ေဟာ႔ရာကုန္း 1 ဆူႏွင္႔ အၿခားရုပ္ပြားေတာ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္တရုတ္ရိုးရာ ႏွစ္ကူပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားတြင္ အသံုးၿပဳသည္႔ 1828 ခုႏွစ္ပါ ပိုးခ်ည္မွ်င္မ်ားၿဖင္႔ ထိုးထားေသာ တရုတ္၀ိဇၨာ ရွစ္ပါးပံုေတာ္မ်ား ပါသည္႔ ေရွးေဟာင္း ႏဖူးစီး လိုက္ကာ တစ္ခုလည္းပါရွိသည္။ ထုိပၿပင္ ေရွးႏွစ္ေပင္း 100 ၊ 200 သက္တမ္းရွိ အဓိဌန္ ၀ါးၿမစ္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ ထူးၿခားခ်က္မွာ ၿမန္မာၿပည္တစ္ၿပည္လံုးတြင္ ပထမအၾကီးဆံုးေသာ ၿပည္႔စံုခ်မ္းသာ အန္းကုန္းရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးလည္း ရွိေနပါသည္။ ၿပည့္စံုခ်မ္းသာ အန္းကုန္းရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးကို 2002 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 2 ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ႔ရာ 2005 ခုႏွစ္ မတ္လ 9 ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးေၿမာက္ခဲ႔ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း 200 ကုန္က်ခဲ႔ပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင္႔ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔၏ က်က္သေရေဆာင္ၿဖစ္ေတာ္မူေသာ ၿပည့္စံုခ်မ္းသာ အန္းကုန္းရုပ္ပြားေတာ္ၿမတ္ၾကီးကို 2005 ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ 13 ရက္ ၊ တနဂၤေႏြတြင္ တိုင္းခရိုင္ၿမို႔နယ္ အရာရွိမ်ား ၊သာသနာ ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ အလွဴရွင္မ်ား စံုညီစြာ ၿဖင္႔ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္ေနစဥ္တြင္ 2003 ခုႏွစ္ ရုပ္ပြားေတာ္၏ လက္ယာဘက္ အနီးတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ ေရာက္ေနေသာ သေဘာၤပင္ ၏ အသီးမ်ားအတြင္းမွ အန္ကုန္းရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ထိုင္ေနသကဲ႔သို႔ အၿမဳေတပံုမ်ား 3 ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေပၚထြက္ခဲ႔ပါသည္။ (ဓာတ္ပံုရရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေနပါသည္။) အန္းကုန္းရုပ္ပြားေတာ္သည္ ရုပ္ပြားေတာ္သည္ ဥာဏ္ေတာ္အၿမင္႔ေပ 60 ရွိပါသည္။ မ်က္ခံုးေတာ္ 9 ေပ ၊ မ်က္လံုးေတာ္ 7 ေပ ၊ နားေတာ္ 7 ေပး ၊ ႏွာေခါင္းေတာ္ 7 ေပ ၊ ပါးစပ္ေတာ္ 7 ေပ ၊ ကမၻာလံုးေတာ္အတြင္း အခ်င္း (ေခါင္းပြ) 3 ေပ၊ ကမၻာလံုးေတာ္ အၿမင္႔လံုးပတ္ 51/2 ay ၊ ပုတီးေခါင္းစက်င္ေက်ာက္ၿပား (21/2) ေပ ၊ ပုတီး တစ္လံုးလွ်င္ ပတ္လည္ 2 ေပစီ ရွိၿပီး ရုပ္ပြားေတာ္ ေအာက္ခံအေၿခေပ 100 ပတ္လည္ရွိပါသည္။ အန္ကုးန္ရုပ္ပြားေတာ္သည္ တရုတ္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳ အရ သရုပ္ေဖာ္ ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူ ၿဖစ္ေပသည္ အရိေမတၱဘုရား ပြင္႔ေတာ္ မူေသာ ကာလ တြင္ လူ နတ္ ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုးခံစား စံစားရမည္ အက်ိဳးတရားကိုေဖာ္ညႊန္းထားပါသည္။ Ref from : (ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမို႔ အနႏၱဂုဏ ေလာက မာရဇိန္ ေစတီေတာ္ၿမတ္ၾကီး ႏွစ္၁၀၀ ၿပည့္ အထိမ္းအမွတ္ မဂၢဇင္းမွ)။

 

ဟိုတုန္းက 2 ေခါက္တင္ဖူးပါတယ္။ Connection ၿပသနာေၾကာင္႔  ပံုမပါ ၊ စာမၿပည့္စံုလို႔ပါ ခု ပံုပါၿပီ စာလဲစံုသြားပါၿပီ ဘာမားဆိုဖဲ႔ခ်င္သူမ်ား ဒီတစ္ေခါက္ေတာ႔ ဖဲ႔လို႔မရေတာ႔ဘူးေပါ႔ :P ခံစားၾကပါကုန္။

 

About Burma

သားပု has written 46 post in this Website..

   Send article as PDF