ယမန္ေန႕က အဆက္   –

၁၀ နာရီ ထိုးျပီ ။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးရာဇိႏၵ ေက်ာင္းဝိုင္း အျပင္ဘက္ ဇရပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာ ေနရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကကုန္၏ ။ မဲပံုးမ်ား ထားရာ မဲရံုကေလး ကိုလည္း စီမံၾကေလသည္ ။

လူပ်ိဳေခါင္း ေမာင္ကာလီ တို႕ လူစုကား ေမာင္ေရႊေက်း၏ အိမ္တြင္ ထမင္း စားေသာက္ရန္ သြားၾကကုန္၏ ။ ထမင္းစားရံုမွ်မက လက္ဖက္ရည္ တို႕ ကြမ္းယာတို႕ ကိုလည္း ဗိုက္ကားေအာင္ စားေသာက္ခဲ႔ၾကေသးသည္ ။ ထိုမွ်မကေသး မဲတစ္မဲလွ်င္ ေငြ တစ္က်ပ္ က် ေပးမည္ ဆိုက မဲလိုသေလာက္ရေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သည္ ဟူ၍လည္း ဆိုေသး၏ ။ ေမာင္ကာလီ အေျပာေကာင္းေသာေၾကာင္႕ ေမာင္ေရႊေက်း၏ ေသတၱာထဲမွ ေငြ ၂၀ က်ပ္ ထြက္ေလျပီ ။

၁၁ နာရီ ထိုးေသာ္ ေမာင္လူေအးႏွင္႔ သူ၏ စာေရး ေမာင္ဖ်န္စိန္ တို႕ေရာက္လာၾကကုန္၏ ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ဇရပ္ သို႔ေျခဦး လွည္႕ၾကေလသည္ ။ ေမာင္ေရႊေက်းႏွင္႕ ေမာင္သာပန္းတို႕လည္း ခရီးဦးႀကိဳျပဳကာ ေနာက္မွ လိုက္လာၾကကုန္၏ ။ ရြာထဲတြင္ရွိၾကေသာ ရြာသူ ရြာသား ၊ ကေလး မ်ားပါမက်န္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ဇရပ္သို႕ လိုက္ပါၾကေလသတည္း ။

ဇရပ္သုိ႕ ေရာက္ၾကေသာအခါ ဇရပ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆူဆူညံညံ ႏွင္႔ေနၾက၏ ။ တကၽြန္းျပန္ ဦးသာေအးကား အရက္မူးျပီးလွ်င္ ဟိုေျပာသည္ေျပာႏွင္႔လုပ္ေနေလသည္ ။ တကၽြန္းျပန္ တည္းဟူေသာ ဘြဲ႕ထူးႀကီးကို ရထားသူျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ရြာထဲတြင္ တစ္ခြန္မွန္ကင္း ကဲ႔သို႕ ေထာင္လႊားျခင္းျပဳလ်က္ေန၏ ။ ေမာင္ေရႊေက်း၏ ပံုးထဲ ခဲျပားမထည္႔သူအား မွတ္ထားမည္ဟု ဆိုေလသည္ ။ သို႕ေသာ္ ခဲျပားထည္႕သည္ကို မည္သူမွ်မျမင္ႏိုင္ေအာင္ မဲပံုးမ်ားထားရာရံုကေလးကို အလံုကာထားေသာေၾကာင္႕ ဤသို႔႔မွတ္ထားရန္ ခဲယဥ္းလွေပ၏  ။

ဦးသာေအး ေႏွာက္ယွက္ေနသည္ကို မခံႏိုင္ရွာေသာ ေမာင္သာပန္းက နယ္ပိုင္အား တိုင္ၾကားေလသည္ ။ တကၽြန္းျပန္ ဦးသာေအး နယ္ပိုင္ေရွ႕သို႕ေရာက္ေလျပီ ။ မူးေန၏ ။ ျငိမ္ျငိမ္ သက္သက္ မေနလွ်င္ ေခတၱ သူၾကီး ေမာင္သာပန္း၏ အိမ္ တြင္ ၂၄ နာရီ ခ်ဳပ္ထားမည္ဟု ေျပာလိုက္ေတာ႕မွ ဦးသာေအး ျငိမ္သြားသတည္း ။ တကၽြန္းျပန္ ေပမင္႔ ၂၄ နာရီ အခ်ုဳပ္ကိုကား ေၾကာက္လွေပ၏ ။ ဦးသာေအး၏ ကိစၥျပီးသြားေလျပီ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္သာလိုေတာ႕၏ ။

ေနပါဦး၊ ေနပါဦး ၊ စစ္ကြင္းသူႀကီးမင္း သည္ ေလွ်ာက္လြာတစ္ေစာင္ကို ကိုင္ကာ နယ္ပိုင္နားမွ ရပ္ေနျပန္ျပီ ၊ အဘယ္သို႔ေသာ ေလွ်ာက္လႊာပါနည္း ။ မိမိအား အထူးအာဏာကိုေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာျဖစ္လသည္ ။ အေရးပိုင္းမင္းထံ အစီရင္ခံစာ ေရးမည္ဟု ေျပာျပီးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စမည္ ျပဳ၏ ။ စ၍မရေသးေပ ။ ဇလုပ္ႀကီး ရြာသူႀကီး ေမာင္သာလင္း သည္ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ႏွင္႔ သူ၏ေနရာမွ ထလာျပန္၏ ။ ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္ ဆုကိုေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာျဖစ္ေလသည္ ။ ဆုမ်ားအေၾကာင္းေရးသည္႔အခါ စဥ္းစားမည္ ဟုေျပာျပီးလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာကို စားပြဲေပၚ၌တင္ထားလိုက္ေလသည္ ။

ေရြးေကာက္ပြဲကို အကယ္ပင္ စေတာ႕မည္ ။ အဘယ္မွာလွ်င္ စ၍ရေသးအံ႔နည္း ။ ေက်းရြာေကာ္မတီ ေမာင္လူႀကီးသည္ ေထာင္႕တစ္ေထာင္႕မွ ထ ၍လာျပန္၏ ။ ရြာေျမ အသစ္ရွာေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာျဖစ္ေလသည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရာမွာ သူတို႕တေတြက တစ္မႈ ။ အလြန္ရႈပ္ေပြလွ၏ ။ ေမာင္လူေအး စိတ္မရွည္ေတာ႕ျပီ ။ ေလွ်ာက္စရာရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးမွ ေလွ်ာက္ႏိုင္၏ဟု ေျပာလိုက္ေတာ႕မွ ေအးသြားေလေတာ႕သတည္း ။

ေလွ်ာက္လႊာကိစၥေတြကား ျပီးသြားေလျပီ ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို စ ရန္ သာ လိုေတာ႕၏ ။ ေမာင္ေရႊေက်းႏွင္႔ ေမာင္သာပန္း တို႕၏ အရည္ အခ်င္းမ်ားကို စစ္ေဆးျပီးလွ်င္ ေမာင္သာပန္းအား ပံုးအနီ ၊ ေမာင္ေရႊေက်းအား ပံုးအစိမ္း တို႕ကိုေပးေလသည္ ။ ေမာင္လူေအးက ပရိတ္သတ္ၾကီးအား ၊ ေမာင္သာပန္းကို သေဘာက်လွ်င္ ပံုးအနီ ထဲတြင္ ခဲျပားထည္႕ၾကပါ ၊ ေမာင္ေရႊေက်းကို သေဘာက်လွ်င္ ပံုးအစိမ္းထဲတြင္ ခဲျပားထည္႕ၾကပါဟု ေျပာၾကား၏ ။ အားလံုးတိတ္ လ်က္ နားေထာင္ေနၾကေလသည္ ။

ေမာင္သာပန္း အနီ၊ ေမာင္ေရႊေက်း အစိမ္း ။

ေမာင္ေရႊေက်း အစိမ္း ၊ ေမာင္သာပန္း အနီ ။

ထိုခဏ တြင္ အနီ ၊အစိမ္း ။ အစိမ္း ၊ အနီ ဆိုေသာ အသံမ်ား အျပင္ မည္သည္႕ အသံကိုမွ်မၾကားရေခ် ။

ဆယ္အိမ္ေခါင္း ဦးလူေမာင္က ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္မွ ထ၍ “ ေမာင္သာပန္းက  ရဲရင္႔လို႔ နီသဗ် ၊ ေက်းငွက္ရဲ႕ အေမႊးအေတာင္က စိမ္းလို႕ ေမာင္ေရႊေက်းက စိမ္းသဗ် ၊ ဘာမွ် မွားစရာမရွိဘူး ” ဟု ဆို၏ ။

“ ခင္ဗ်ားတို႕ရဲ႕ေက်းငွက္ကို က်ဳပ္တို႕ ေလးတစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ခြင္းမယ္ဗ် ” ဟူ၍ ေကာ္မတီ ဦးဒါလီ က ဆိုေလသည္။

ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း အေတာမသတ္ေအာင္ ရယ္ၾကေလသတည္း ။

ေမာင္လူေအးသည္ ပံုးစိမ္း ႏွင္႔ ပံုးနီ တို႕ကို မဲဆႏၵရံု ကေလး အထဲတြင္ သြား၍ထားျပီးေနာက္ ၊ လူခြန္ စာရင္းကို ဖြင္႕ကာ ေမာင္ကာလီ ဟုေခၚလိုက္၏ ။ ေမာင္ကာလီ တက္၍လာေလျပီ ၊ ေမာင္သာပန္းႏွင္႔ ေမာင္ေရႊေက်းတို႕ ႏွစ္ေယာက္စလံုး သူ႕ကိုျပံဳး၍ၾကည္႕ၾကေလသည္ ။

ေမာင္ကာလီ ၏ ပံုပန္းကို ၾကည္႕ၾကပါဦး ။ မႏၱေလးလံုခ်ည္ အသစ္ကို ဝတ္ ၊ လက္ႏွီးေရာင္  ေခါင္းေပါင္းကိုေပါင္းထား၏ ၊ အကၤ်ီကား မရွိေပ ။ ဘြတ္ဘိနပ္ တစ္ရံကို လက္တစ္ဖက္က ကိုင္ ၊ လက္တစ္ဖက္တြင္ကား ထီး ၊ ရႈပ္ေပြ ၍ေနေလေတာ႕သည္ ။ စိတ္ရႈပ္စရာ လြန္စြာေကာင္း၏ ။ သို႔ေသာ္ ရြာသူရြာသား တို႕က မူကား ၊ ေမာင္ကာလီမွာ အလြန္ ဂိုက္က်သည္ဟု တီးတိုးစကားေျပာၾကားေနၾကေလသည္ ။ ေမာင္ကာလီကားျပံဳး ျပံဳး ၊ ျပံဳး ျပံဳး ႏွင္႔ ဝင္လာ၏။

ေမာင္လူေအး ၏ အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္ ရပ္လ်က္ေနေလသည္ ။ ေမာင္လူေအးလည္း စစ္ေမးစရာ ရွိသည္တို႕ကိုေမး ၊ စစ္ေဆးစရာ ရွိသည္တို႕ကို စစ္ေဆးျပီးလွ်င္ ခဲျပားတစ္ျပားကို လွမ္း၍ေပး၏ ။ လွမ္းယူရန္ ေမာင္ကာလီတြင္ လက္ပိုမပါ ။ လက္ႏွစ္ဖက္ စလံုးမအားရွာေပ ။ပရိတ္သတ္ႀကီးက ဝါးခနဲ ရယ္ၾကျပန္ေလသည္ ။ ေနာက္မွ ဘြတ္ဘိနပ္ မ်ားကို ပခံုးတြင္ ခ်ိတ္ကာ ခဲျပားကိုလွမ္း၍ ယူ၏ ။ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း အေတာမသတ္ေအာင္ ရယ္ေလေတာ႕သတည္း ။

ေမာင္ကာလီ မဲဆႏၵရံုမွ ထြက္လာေလျပီ ။ ေမာင္ေရႊေက်းက သူ႔ပံုးထဲ မဲထည္႕ခဲ႔သည္ဟု ထင္၏ ။ ေမာင္သာပန္းကလဲ သူ႔ပံုးထဲ ထည္႔ခဲ႔သည္ဟု ထင္မွတ္ေလသည္ ။ ေမာင္ကာလီကား ေမာင္ေရြေက်းထံမွ ေငြ ၂၀ က်ပ္ ၊ ေမာင္သာပန္း ထံမွ ေငြ ၂၀ က်ပ္  ရျပီးေလျပီ ။ အလြန္ အေလွာ္ ေကာင္းေသာ ေမာင္ကာလီ ပါတကား ။

လူခြန္ စာရင္းတြင္ပါေသာ သူတို႕အား တစ္ေယာက္ျပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္ကို ေခၚလာရာ လူ ၂၀ ခန္႕ ဆႏၵေပးျပီးေလျပီ ။ ထို႔ေနာက္ ေမာင္လူေအးက “ ေျမြေဟာက္ ” ဟုေခၚလိုက္ရာ လူအမ်ား ရယ္ၾကျပန္၏ ။ “ေျမြေဟာက္” ဆိုသူသည္ အဘယ္သို႕ေသာ သူနည္းဟု သိလို၍ ေမာင္လူေအး လွမ္း၍ၾကည္႔ေလသည္ ။

ေဟာ ေဟာ “ ေျမြေဟာက္ ”ဝင္လာေလျပီ ၊ အက်ီၤမပါ ၊ ေခါင္းေပါင္းလည္း မရွိ ၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ ညစ္ေပေပ ကိုလံုခ်ည္ လုပ္၍ ဝတ္လာရရွာေလသည္ ။ လြန္စြာ႔ လြန္စြာ မွပင္ ဆင္းရဲ ဟန္တူ၏ ။ ေမာင္လူေအး သနားမိေလသည္ ။ သို႔ေသာ္ “ေျမြေဟာက္” ကား အရယ္ပင္ မပ်က္ ၊ ရြာသားတို႕ကလဲ ရယ္လ်က္ပင္ ။ သတၱဝါတို႕၏ ဓမၼတာ  ျဖစ္ေလရာမွာေပ်ာ္စျမဲ  ျဖစ္သည္ဟု ေမာင္လူေအး ေတြးေတာ မိျပန္ေလသည္ ။

“ ေျမြေဟာက္ ” မဲဆႏၵရံု အတြင္းမွ ထြက္လာေသာအခါ “ ေဟ႕သာပန္း မင္းပံုးထဲမွာ ထည္႕သကြဲ႔ ” ဟု ဆိုကာ ဆင္းသြားေလသတည္း ။ၾကားရသူတို႕လည္း ရယ္လ်က္ က်န္ရစ္ၾကေလသည္ ။

“ ေျမြေဟာက္ ” မဲထည္႔ျပီးသည္႔ေနာက္ ရယ္စရာ အခ်က္ မေပၚေသးေပ ။ လူေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ မဲေပးျပီးေလျပီ ။  သံုး ၊ ေလး ၊ေယာက္သာ က်န္ေတာ႕၏ ။ လူခြန္စာရင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးအမည္ကား  “ ကဇန္း ”  ျဖစ္ေလသည္ ။ “ကဇန္း ” ဟူ၍ ေမာင္လူေအးက ေခၚလိုက္ရာ ရြာသူရြာသားတို႕ ရုတ္ရုတ္ ၊ ရုတ္ရုတ္ ျဖစ္ျပန္၏ ။ ဟိုၾကည္႕ သည္ၾကည္႕ လုပ္ၾကျပန္၏ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ပါလိမ္႔ ၊ ထူးဆန္းေသာေၾကာင္႕ ျဖစ္ဟန္တူေလသည္ ။

ေဟာ …  ဟိုမွာ ၾကည္႕ေလာ႔ လူႏွစ္ေယာက္ တက္လာၾကေလျပီ ။တစ္ေယာက္ကား ေရွ႕က ၊ တစ္ေယာက္မွာ ေနာက္မွ လိုက္လာေလသည္။ ေရွ႕လူက ေနာက္လူကို တြဲ၍ လာျခင္းျဖစ္၏ ။ “ ကဇန္း ” မ်က္စိ ကြယ္သြားသည္မွာ ေလးလ မွ်သာ ၾကာေသးသည္ ။

“ ကဇန္း ” မိမိ အနား သို႔ေရာက္လွ်င္  ေမာင္လူေအး က “ ဘယ္သူ႔ပံုးထဲ ထည္႔ခ်င္သလဲ ”ဟုေမး၏ ။

“ ေမာင္သာပန္း ပံုးထဲထည္႔ခ်င္တယ္ ” ဟုေျဖေလသည္ ။

ေမာင္လူေအး ကိုယ္တိုင္ မဲဆႏၵ ရံုထဲသို႔ဝင္ကာ ခဲျပားကို ေမာင္သာပန္း ၏ ပံုးထဲသို႔ ကဇန္း အစား ထည္႔ေပးရ၏ ။

“ ကဇန္း” တို႔ဆင္းသြားလွ်င္ မဲဆႏၵေပးေသာ ကိစၥၾကီး ျပီးသြားေလေတာ႕သတည္း ။ ေမာင္လူေအးလဲ ေမာင္သာပန္းႏွင္႔ ေမာင္ေရႊေက်း တို႔အား ေမးစရာရွိသည္္ တို႕ကိုေမး ၊ စစ္ေဆးစရာ ရွိသည္တို႕ကို စစ္ေဆး၏ ။ အုပ္စုသူၾကီး တို႔အားလည္း စစ္ေဆးေလသည္ ။

ဤသို႔ စစ္ေဆးျပီးလွ်င္ ပံုးစိမ္း ႏွင္႔ ပံုးနီ တို႕ကို မဲဆႏၵရံု ကေလး အထဲမွ  ယူထုတ္ျပီးလွ်င္ လူၾကီးမ်ားစံုရာေရွ႕တြင္ ပံုးမ်ားကို ဖြင္႔ကာ ခဲျပားမ်ာကို ေရတြက္၏ ။ ပရိသတ္ ကားျငိမ္လ်က္ပင္ ။

မဲကုိ ေရတြက္ျပီးလွ်င္ ေမာင္လူေအးက ဤသို႔ ေၾကျငာ၏ ။

ေမာင္သာပန္း ၈၅ မဲ ၊

ေမာင္ေရြေက်း ၁၅ မဲ ၊

ပရိသတ္ႀကီး ဆူညံ၍သြား၏ ။ ေမာင္ေရႊေက်း ကား ၾကက္ေပ်ာက္ ၊ ငွက္ေပ်ာက္ ၊ ေပ်ာက္သြားေလျပီ ။ ေကာင္းကင္ သို႕ပင္ ပ်ံသြားေလသလား ၊ ရြာသူရြာသားတို႕လည္း စကား တေျပာေျပာႏွင္႔ ရြာသို႔ ျပန္သြားၾကကုန္၏ ။

လင္းလြန္းပင္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ဆံုးခန္းတိုင္ေရာက္ခဲ႔ေလျပီ ။             ။

ေယာဆရာႀကီး

About ေယာဆရာႀကီး

has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF