ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရဒီယို၊ ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခြင့္ျပဳရာ၌ ကန္႔သတ္ ထားမႈမ်ားအေပၚ ပါတီမ်ားက ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္၏ အခ်က္ ၈ ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္ ၌ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ဥကၠဌ ဦးသုေ၀ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေဟာေျပာေနစဥ္(ဓာတ္ပုံ – NLM)

ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုခု၏ စည္း႐ုံးေဟာေျပာမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာေလးစားမႈ မရွိျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး လူပုဂၢိဳလ္ တဦးဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာ သင္ၾကားေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္း စသည့္တို႔အား တခုခု က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲ ဥပေဒအရ အေရးယူ ခံရမည္ဟု ယမန္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ က ဆိုသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္အား မလိုက္နာသည့္ ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒအရလည္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ ဖ်က္သိမ္း ခံရႏိုင္သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္အရ ေဟာေျပာခြင့္ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ ထက္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာခ်က္ ႏွင့္ ထပ္တူ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ရပ္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ၏ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းတင္က ေျပာဆို သည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ ျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးမျပဳတာ မွန္သမွ်ကို ဖယ္ဖ်က္ဖို႔ ကိစၥေဟာေျပာသြားမွာပါ၊ ဥပမာ-၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥဟာ ပါတီရဲ႕ အဓိကမူ၀ါဒ ျဖစ္လို႔ ကန္႔သတ္ထားရင္လည္းပဲ ေျပာရမွာပဲ”ဟု ဦး၀င္းတင္ က ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎၏ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္မ်ား၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကို အဓိကထား၍ ျပည္သူလူထုအား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဟာေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၇ မ်က္ႏွာျဖင့္ အနည္းဆုံး ၇ ရက္ ႀကိဳတင္ ၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုတင္ျပခ်က္အား ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ညွိႏွႈိင္း၍ ခြင္ျ့ပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေရးသားထားသည္။

ေရဒီယို၊ ႐ုပ္သံမ်ားမွ ေျပာေဟာစည္း႐ုံးခြင့္ ရျခင္းကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း စိစစ္ ပယ္ခ်မႈတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး အျပည့္အ၀ ေဟာေျပာခြင့္မရဟု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၏ ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀ က ေျပာ သည္။

“၇ ရက္ ႀကိဳတင္ရေတာ့ စိစစ္မႈမ်ားတယ္၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းကလည္းပဲ ပထမတႀကိမ္တင္တာ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ မကိုက္ ညီ ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ကို ေနာက္တေခါက္ ထပ္သြား တင္ခဲ့ရတယ္”ဟု ဦးသုေ၀ က ဆိုသည္။

စိစစ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားပါက ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွ ေဟာေျပာမႈ မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေၾက ညာခ်က္ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တရမည္ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး က ကတိေပးထားသည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ဦးသုေ၀ က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ပါတီ(တစည)ကမူ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ကန္႔သတ္မႈဟု မယူဆဘဲ ရသည့္ အခြင့္အေရး အေပၚအေျခခံ၍ အမ်ား ေကာင္းစားေရး မူ၀ါဒ အတိုင္း စည္း႐ုံး ေဟာေျပာသြားမည္ဟု ပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဟန္ေရႊ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

“လယ္လုပ္သူ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အစား လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေရး ကိစၥ၊ လယ္သမားအဖြဲ႔ေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရ ေရး ကိစၥေတြကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ဆိုတာေတြကို စည္း႐ုံးေဟာေျပာ သြားမယ္”ဟု ဦးဟန္ေရႊ က ဆိုဟည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံေရးဆြဲထားသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ၿပီးခဲ့သည့္လ အနည္း ငယ္ က အတည္ျပဳခဲ့ရာတြင္ လယ္သမားတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထား၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

တစည ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အခက္အခဲ၊ အတာအဆီး ကန္႔သတ္မႈ မရွိဘဲ မူ၀ါဒသေဘာထားမ်ားကို စည္း႐ုံး ေဟာ ေျပာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ အမ်ားေကာင္းစားေရး မူ၀ါဒ၌ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး က႑မ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟန္ေရႊ က ေျပာဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ၄၈ ေနရာရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ေကာ္မရွင္ ၏ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

နအဖ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွ ေဟာေျပာၾကမည့္ ဒီမိုကရက္ တစ္ ပါတီ အမ်ားစု၏ မူဒ၀ါဒမ်ား၊
စည္း႐ုံး ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ တင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ားစုကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

About ဘဲဥ

has written 82 post in this Website..

ေနခ်င္သလိုေန၍ လိမ့္ခ်င္ရာလိမ့္ေနသူကို ဥဥဟုေခၚသည္

   Send article as PDF