က်ေနာ္တို႔ဟာ ဘာသာေရးနဲ႔နီးေပမယ့္ ပါဠိစာနဲ႔ေတာ့ ေ၀းၾကပါတယ္၊ အေတြ႕မ်ား အသုံးမ်ားတဲ့ မဂၤလသုတ္-ေမတၱသုတ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္းရြတ္ဖတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ တစ္ျခားပါဠိစာမ်ားေတြ႕လ်င္ အမ်ားအားျဖင့္မဖတ္တတ္ၾကလုိ႔(အသံထြက္မမွန္တာကိုဆိုလိုပါသည္) ဘုန္းဘုန္းတို႔ကိုေမးၿပီး မိမိသိခ်င္တဲ့ပါဠိစာေလးကိုပဲ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ အသံထြက္ကိုေနာက္ကလုိက္ဆိုမွတ္လိုက္ၿပီး က်က္လိုက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ပါဠိစာဖတ္တာ နည္းလမ္းေလးသိထားမယ္ဆိုလ်င္ သိပ္မခက္လွပါဘူး၊ က်ေနာ္ေလ့လာေမးျမန္းထားတဲ့ ပါဠိစာဖတ္နည္းေလးကိုေျပာၾကရေအာင္လားဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြ႕ေနရတဲ့ ပါဠိစာဆိုတာျမန္မာအကၡရာေတြနဲ႔ေရးထားတာပါ၊ တကယ့္ပါဠိစာကေတာ့ ဘယ္လိုလဲက်ေနာ္မသိပါဘူး၊ ေျပာခ်င္တာက ပါဠိစာဟာ က်ေနာ္တို႔သိတဲ့ျမန္မာအကၡရာေတြနဲ႔ေရးထားတဲ့အတြက္ အေထြအထူးထပ္ၿပီးက်က္မွတ္စရာသိပ္မရွိလွပါဘူး၊ ကဲ စလိုက္ၾကရေအာင္လား—

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ျမန္မာဗ်ည္း-၃၂-လုံးကို(“အ“ အကၡရာကိုေတာ့ သရျဖစ္တဲ့အတြက္ခ်န္ထားပါတယ္) အုပ္စုႏွစ္စုခဲြၿပီးမွတ္ထားရမွာ၊ ဒါကလည္းလြယ္ပါတယ္ ကႀကီးကေန မ-ထိေအာင္-၂၅-လုံးကို အစဥ္အတုိင္းေရးၿပီး အုပ္စုတစ္ခုဖဲြ႕၊ ေနာက္ က်န္ေနတဲ့ ယ-ကေန ဠ-ထိေအာင္ -၇-လုံးကိုအုပ္စုတစ္ခုဖဲြ႕ၿပီး ႏွစ္စုခဲြမွတ္လိုက္ပါ။ (အမွန္ေတာ့ ပါဠိစာေပမွာအဲသလိုမခဲြပါဘူး၊ ပါဠိစာအလြယ္ဖတ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္သာ ခဲြတာပါ) အလြယ္မွတ္ခ်င္လ်င္ေတာ့ အုပ္စု(ေအ) နဲ႔ အုပ္စု(ဘီ)ေပါ့၊ ၿပီးလ်င္ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္း တာ၀န္ေလးေတြကိုမွတ္လိုက္ၾကရေအာင္၊ အဲဒါမမွတ္ခင္ အေရးတႀကီးေျပာခ်င္တာက “ယ” နဲ႕ “ရ” အသံထြက္ကိစၥနဲ႕ ေရးပုံေရးနည္းေလးပါ၊ “ယ”ကို Ya လို႔ပဲအသံထြက္ရပါတယ္“Ra”လို႔လုံး၀ အသံမထြက္ရပါ ၊ ထို႔အတူ “ရ”ကိုလည္း “Ra” လုိ႔ပဲ လွ်ာလိပ္သံနဲ႔ထြက္ရပါတယ္၊ “Ya”လုိ႔ လုံး၀အသံမထြက္ရပါ။ ေရးထုံးပုံစံ ကေတာ့ ပုံမွန္အတိုင္း ယ+ရ လို႔သုံးသလို၊ ေနာက္တစ္ခါ ယ-ကို ယပင့္အျဖစ္သုံးႏုိင္ၿပီး၊ ရ-ကို ရရစ္အျဖစ္သုံးပါတယ္(ဆိုလိုတာကေတာ့ “ယပင့္ နဲ႕ ရရစ္ေတြ႕လ်င္ ယ-နဲ႕ ရ-လို႔မွတ္ရမယ္ဆိုတာပါ)

ကဲဆက္ၿပီး အုပ္စုႏွစ္ခုရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေလးေတြအေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္၊ အဲဒီလုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြက ပါဠိအလုံးဆင့္(ပါဌ္ဆင့္) တဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး ကဲြျပားပါတယ္။  ပါဠိအလုံးဆင့္(ပါဌ္ဆင့္)ေတြကိုေလ့လာၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ

(၁)အုပ္စု(ေအ)ရွိ အကၡရာအခ်င္းခ်င္းဆင့္တဲ့ ပါဌ္ဆင့္၊’ (၂)အုပ္စု(ဘီ)ရွိ အကၡရာအခ်င္းခ်င္းဆင့္တဲ့ ပါဌ္ဆင့္၊’ (၃)အုပ္စု(ေအ)အကၡရာ နဲ႕ အုပ္စု(ဘီ)အကၡရာ ေရာၿပီးဆင့္ တဲ့ပါဌ္ဆင့္ဆိုၿပီးေတြ႕ရပါတယ္၊ အဲဒီလုိရွိတဲ့အထဲက

အမွတ္စဥ္(၁+၂)အရ အုပ္စုတူအခ်င္းခ်င္း(ေအ+ေအခ်င္း၊ ဘီ+ဘီခ်င္း)ဆင့္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ဆင့္ထားတဲ့အကၡရာႏွစ္လုံးရယ္ သူ႔ေရွ႕မွာတဲ့အကၡရာရယ္ ေပါင္းအကၡရာအားျဖင့္ သုံးလုံးရွိၿပီး အသံထြက္ကိုမွတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ အသံကႏွစ္သံပဲထြက္ပါတယ္။ ဥပမာ=“ကိစၥ” အဲဒီမွာအကၡရာကို ေရတြက္ၾကည့္လ်င္  ကႀကီးရယ္ စလုံးႏွစ္လုံးရယ္(ကိ+စ+စ)ဆိုၿပီး သုံးလုံးေတြ႕ရမွာပါ၊ အကၡရာအေနနဲ႔သုံးလုံးရွိေပမယ့္ အသံထြက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကိတ္စ(ကိတ္+စ)ဆိုၿပီး ႏွစ္သံပဲထြက္ပါတယ္။

ဥပမာမ်ား= စကၠ၀ါေဠသု(စကၠ)+ ဒုကၡ+သဂၢေမာကၡဒံ(ဂၢ+ကၡ)။ ဒါကေတာ့အမွတ္စဥ္(၁)အရအုပ္စုေအအခ်င္းခ်င္းဆင့္တာျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္စဥ္(၂)အရ ဥပမာမ်ား=ေဗာဓိပလႅေကၤ(ပလႅ=ပန္လင္ေက)၊  ယႆာႏုဘာ၀ေတာ(ယႆာ=ယတ္သာ-သႏွစ္လုံးဆင့္သည္)

အဲဒီေတာ့အမွတ္စဥ္(၁+၂)အရၾကည့္လ်င္ အလုံးဆင့္ရာအေပၚအကၡရာမွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မိမိေရွ႕မွာရွိတဲ့အကၡရာရဲ႕ အသတ္အျဖစ္ (ကသတ္+စသတ္+ဂသတ္-စသည္)တာ၀န္ယူရျခင္း အလုပ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္စဥ္(၃)အရ အုပ္စု(ေအ နဲ႕ ဘီ)ေရာဆင့္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ အကၡရာအေနနဲ႕သုံးလုံးရွိသလို အသံထြက္အေနနဲ႕လည္း သုံးသံထြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္အေနနဲ႕ေျပာမယ္ဆိုလ်င္ေတာ့ အလုံးဆင့္ရာအေပၚအကၡရာမွာ မိမိေရွ႕မွာရွိတဲ့အကၡရာရဲ႕ အသတ္အျဖစ္တာ၀န္ယူေပးရသလုိ၊ မိမိကိုယ္ပုိင္အကၡရာရဲ႕အသံကို လည္း ထည့္ၿပီးေတာ့ထြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာမ်ား=အၾတာဂစၦႏၱဳ(အသံထြက္=အတ္တရာ) ၊ ယံ အေမွဟိ(အသံထြက္=အန္ေမွ)၊ ျဗဟၼေမတံ(အသံထြက္=ျဗန္မွ)၊ ၀ါက်(အသံထြက္=၀က္က်)၊ ၾသဘာေသတြာ(အသံထြက္=ၾသဘာသစ္တ၀ါ)

ရွင္းလင္းခ်က္//အၾတာ-မွာ အ+တ+ရ-လို႔ အကၡရာအားျဖင့္ သုံးလုံးရွိပါတယ္(ရရစ္သည္ ရ-၏ကိုယ္စားလွယ္)။ အဲဒီသုံးလုံးမွာ ပါဌ္ဆင့္အကၡရာျဖစ္တဲ့ ၾတ (တ ႏွင့္ ရ-ကို ဆင့္ထားသည္)ကိုၾကည့္တဲ့အခါမွာ တ-အကၡရာက အုပ္စု(ေအ)ထဲကျဖစ္ၿပီး ရ-အကၡရာကေတာ့ အုပ္စု(ဘီ)ကျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အမွတ္စဥ္(၃)အရ အုပ္စု(ေအ) နဲ႕ အုပ္စု(ဘီ)ေရာဆင့္တဲ့ ပါဌ္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အေပၚအကၡရာျဖစ္တဲ့“တ”ဟာ မိမိရဲ႕ေရွ႕မွာရွိတဲ့“အ”အကၡရာရဲ႕ အသတ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္သလုိ၊ ပင္ကိုယ္မိမိရဲ႕“တ”ဆိုတဲ့တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္လို႔ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္ ရွိလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အသံထြက္တဲ့အခါမွာ“အတ္+တ+ရာ”ဆိုၿပီး အသံသုံးသံထြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အကၡရာလည္းသုံးလုံး၊ အသံလည္းသုံးသံေပါ့၊ ထို႔အတူ=ယံ အေမွဟိ-ရွိ အေမွ=အ+မ+ေဟ-အကၡရာအားျဖင့္သုံးလုံး(မ ႏွင့္ ဟ-ဆင့္ထားသည္)၊ ဟ-ထိုးသည္ ဟ-၏ကုိယ္စားလွယ္) အသံထြက္ အမ္+မ+ေဟ(ျမန္မာ့လွ်ာျဖင့္ ေမွ-ဟုထြက္)သုံးသံျဖစ္ပါတယ္။
ျဗဟၼေမတံ=ရွိ ျဗဟၼ= ျဗ+မ+ဟ(သဒၵါနည္းအရ မ-ႏွင့္-ဟ ေျပာင္းျပန္လုပ္ထားသည္ဟုေျပာပါသည္)အကၡရာသုံးလုံး(မ-ႏွင္ဟ-ဆင့္ထားသည္) အသံကလည္း ျဗန္+မ+ဟ(ျမန္မာ့လွ်ာျဖင့္ မွ-ဟုထြက္)ဟုသုံးသံထြက္ပါသည္။
၀ါက်=အကၡရာအေနအားျဖင့္ ၀ါ+က+ယ-ဟုသုံးလုံးရွိသလုိ(က-ႏွင့္ယ-ကိုဆင့္ထားသည္)၊ အသံအေနအားျဖင့္လည္း ၀ါက္+က+ယ(ျမန္မာ့လွ်ာျဖင့္-က်-ဟုထြက္)ဟုသုံးသံထြက္ပါသည္။ (ဒီေနရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ၀ါ-က် (war+kya)ဟု အထြက္မ်ားၾကပါသည္၊ အမွန္အားျဖင့္ မထြက္ရဟု ဆရာေတာ္မ်ားမိန္႔ပါသည္)
ၾသဘာေသတြာ=ရွိ ေသတြာ= အကၡရာအားျဖင့္ ေသ+တ+၀ါ ဟုသုံးလုံးရွိသလို(တ-ႏွင့္ ၀-ကို ဆင့္ထားသည္) အသံထြက္တဲ့အခါမွာလည္း သစ္+တ+၀ါ လို႔ သုံးသံထြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကဲ ဒီေလာက္ဆိုလ်င္ေတာ့ သေဘာေပါက္ေလာက္မွာပါ။ အဲဒီေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ၾကည့္ရေအာင္
အုပ္စုေအ အကၡရာမ်ား=က-ခ-ဂ-ဃ-င၊ စ-ဆ-ဇ-စ်-ည၊ ဋ-ဌ-ဍ-ဒေရမႈတ္-ဏ၊ တ-ထ-ဒ-ဓ-န၊ ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ၊ အားျဖင့္(၂၅)လုံး။ အုပ္စုဘီ အကၡရာမ်ား=ယ-ရ-လ-၀-သ-ဟ-ဠ၊ အားျဖင့္ (၇)လုံး ။ (အ-ကိုသရျဖစ္လို႔ခ်န္ထားသည္)
အမွတ္စဥ္(၁) အုပ္စုေအ အခ်င္းခ်င္းစာလုံးဆင့္(ပါဌ္ဆင့္)ဆင့္တဲ့အခါ=အကၡရာသုံးလုံး+အသံႏွစ္သံ။
အမွတ္စဥ္(၂) အုပ္စုဘီ အခ်င္းခ်င္းစာလုံးဆင့္(ပါဌ္ဆင့္)ဆင့္တဲ့အခါ=အကၡရာသုံးလုံး+အသံႏွစ္သံ။
အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္စုေအ ႏွင့္ အုပ္စုဘီ ေရာၿပီးဆင့္(ပါဌ္ဆင့္)ဆင့္တဲ့အခါမွာ=အကၡရာလည္းသုံးလုံး+ အသံလည္းသုံးသံ။
သီးျခားမွတ္ရန္=ည-ကိုေတြ႕လ်င္ ညေလး(ေနာက္ကအေကာက္မပါ)ႏွစ္လုံးဆင့္ထားသည္ဟုမွတ္ပါ။ ညေလးသည္ င-သတ္ႏွင့္တူပါသည္(အညမည=အင္ညမင္ည)။
ႆ-ကိုေတြ႕လ်င္ သ-ႏွစ္လုံးဆင့္ထားသည္ဟုမွတ္ပါ၊(ဓမၼႆ၀န-ဓမ္မပ္သ၀န)။
အကၡရာမွာ ဟ-ထုိးပါလ်င္ ထိုဟထိုးကို ဟ-အကၡရာဟုမွတ္ပါ။ ယံ အေမွဟိ=ယံ အမ္ေမွဟိ။
ဌ-၀မ္းဘဲတြင္ အေကာက္ႏွစ္ဆင့္ပါလ်င္(႒) ဋ-သံလ်ဥ္းခ်ိတ္ႏွင့္ ဌ-၀မ္းဘဲဆင့္ထားသည္(ဋ-အေပၚ ဌ-ေအာက္)ဟုမွတ္ပါ။ အ႒မတန္း=အတ္+ဌ+မတန္း။
ပါဌ္ဆင့္ေရွ႕ရွိအကၡရာတြင္ သေ၀ထုိးပါလ်င္ စ-သတ္သံထြက္ပါ။ေခတၱ=ခစ္တ၊ ေမတၱ-မစ္တ။
၄င္းတြင္ ေရးခ်ပါ ပါလ်င္=ျမန္မာသတ္ပုံမရွိရာတြင္ ၀ဆြဲသံထြက္ပါ။ေမာကၡ=ေမာက္(ျမန္မာသတ္ပုံရွိ) ေသာတၳာနံ=ေသာတ္(ျမန္မာသတ္ပုံမရွိ)သြတ္+ထာ+နံ ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္ေလ့လာမိ ေမးျမန္းထားမိသေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ မျပည့္စုံႏိုင္ပါ။ ေနာက္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္သာျဖစ္ၿပီး ေနရာတိုင္းကိန္းေသမုခ် မမွတ္ယူသင့္ပါ။ အမွားပါလ်င္ မျပည့္စုံလ်င္ ၀ိုင္း၀န္းျပင္ဆင္ေပးၾကပါကုန္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးပါ။

About mg mg

mg mg has written 3 post in this Website..