ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၁ရက္ေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း အၿပည့္အစံု
Friday, 02 March 2012 22:18

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၀ အရ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒမ်ား၊ တစ္ႏွစ္တာကာ လအတြင္း မိမိအစိုးရအဖြဲ႕၏ေဆာင္ ရြက္္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေရွ႕တြင္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ျပည္သူမ်ားသိ ရွိေစရန္တက္ေရာက္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုး မွာရွိတဲ့ မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးနဲ႔ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကုိယ္ ၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ ျပည့္၀ၾကပါေစ ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့တာ ဒီလဆိုရင္ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ ေျမာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတစ္ႏွစ္ ျပည့္အခါသမယမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကတစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို အပ္ႏွင္းထားခဲ့ၾကတဲ့မိဘျပည္သူမ်ား ကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမယ့္အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီး ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုက ေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္း ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ဒီကေန႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္း ေၾကာင္းသစ္ကို စနစ္တက် ကူးေျပာင္းတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို Burma Spring” “Myanmar Spring” အစရွိတဲ့ အမည္နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳးကင္ပြန္းတပ္ခံေနရတာကို လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သိရွိထားပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ ၿငိမ္မွန္ကန္တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ နားလည္မႈေတြ ျမင့္မားလာေနၿပီျဖစ္ တဲ့အတြက္ ယံုၾကည္မႈေတြ ဆင့္ပြား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဗဟုိျပဳ ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ ကို ကူးေျပာင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စစ္မွန္ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေလာကပါလတရားမ်ားထြန္း ကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ ႏုိင္ၿပီလားလို႔ေမးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားရဦးမွာပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေျခလွမ္းေပါင္း မ်ားစြားေလွ်ာက္လွမ္းၾကရဦးမွာပါ။ ဒါဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႔ လူ႔ေဘာင္ကို တည္တံံ့ခိုင္မာရွင္သန္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾက ရမယ့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တာ ေတြရွိသလို စိန္ေခၚမႈေတြလည္း အမ်ားအျပား ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္ေျပာ ခဲ့သလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေပၚ သံသယရွိေနသူေတြ၊ မယံုမၾကည္ ျဖစ္ေနသူေတြ ျပည္တြင္းမွာေရာ ၊ ျပည္ပမွာပါအမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိဘျပည္သူေတြဟာ ေခတ္အဆက္ ဆက္ အစိုးရစနစ္မ်ိဳးစံုကို ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြ၊ ပကတိအေျခအေနမွန္ ေတြေပၚၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုး ရဟာဘယ္လိုအစုိးရမ်ိဳးျဖစ္တယ္ ဆိုတာ အကဲျဖတ္ၾကမွာျဖစ္သလို ဒီကေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရေဆာင္ ရြက္ေနတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္သမိုင္း ေၾကာင္းအတြက္အထူးပဲအေရးႀကီး လွတဲ့လမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚမွာ ေလွ်ာက္ လွမ္းေနရတယ္ဆိုတာကို လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေလးေလးနက္ နက္ သိရွိနားလည္ခံယူထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ ေနာင္ လာမယ့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္သလိုအနာဂတ္ သားစဥ္ေျမး ဆက္အတြက္လည္း သမိုင္းတြင္ မယ့္စတင္ျခင္း အသစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ခံယူထားပါ တယ္။ ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ခိုင္မာမႈ၊ ေရရွည္တည္ တံ့မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေနာင္အစိုးရ အစဥ္အဆက္ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြ ခံစားၾကရမယ္ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အေလးအနက္ခံယူ ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာမွာ ယခုလို ေခတ္တစ္ေခတ္ကေနေခတ္သစ္တစ္ ဲရပ္ကို၊ စနစ္တစ္ခုကေန စနစ္သစ္ တစ္ခုကို ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးေဆာင္ ရြက္ရာမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ စနစ္တက်နဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိမႈတို႔ဟာ သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာ့ေရးရာ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ဟာ မိဘ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တကယ့္ကို ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ၊ စံနမူနာေရးကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဇန္န၀ါရီ လအတြင္းမွာ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျပည္ပ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္ မာႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း လမ္းဖြင့္ ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚခဲ့တာနဲ႔အညီ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာေရာက္ရွိေနၾက တဲ့ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေတြဟာ လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္လာၾက တာကိုလည္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ေရးစနစ္ခိုင္မာရင့္သန္ဖို႔ ခုိင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳး ဆက္သစ္ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ မ်ိဳး ဆက္သစ္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းေတြ အားလံုး Common Ground ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး စုေပါင္းစြမ္းအားနဲ႔ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ေရးဟာ ႏိုင္ငံ ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လ်က္ ရိွေနပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေလွ်ာက္လွမ္းေန တဲ့ All Inclusive Political Process မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကအခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုေန ၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုင္းရင္း သားေတြ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ အေရးအႀကီး ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံဟာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ ငံ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ဒီႏုိင္ငံေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြအား လုံး တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိိဖို႔ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသြးရင္းညီအစ္ကို တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေကာင္အထည္မေပၚခဲ့ရတဲ့ အိပ္ မက္၊ လြင့္ျပယ္ေပ်ာက္ပ်က္ခဲ့ရတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြကင္းေ၀းၿပီး အထင္အျမင္လြဲမွားခဲ့တာေတြ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အစိုးရလက္ထက္မွာ အဆံုး သတ္ေပးႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကခ်င္ ၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ဗမာဆိုတာဟာလည္း ျပည္ေထာင္ စုႀကီးထဲက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္စုျဖစ္ပါတယ္။ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးကိုအားလံုးမွ်ေ၀ရရွိၾက ဖို႔၊ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ဆိုတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ ရဲ႕ လိုလားခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး မၾကာေသးခင္ကေျပာသြားတဲ့ စကားေလးကြၽန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ လက္ နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ ကေျပာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း လက္ပ္ေတာ့ ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကိုင္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့စကား။ ကြၽန္ေတာ္တကယ့္ကို ပဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္အခိုင္အမာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထား ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ ထက္မွာ ဒီလိုမယံုမရဲျဖစ္ေနတဲ့ စိုး ရြံ႕မႈေတြ မေပ်ာက္ေပ်ာက္ေအာင္ ေဖ်ာက္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ခံယူခ်က္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြ ခံစားေနၾကရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဒဏ္ရာ ေတြ၊ စူးနစ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့အိပ္မက္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးျဖည့္ဆည္းေပး ဖို႔တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီတာ၀န္ႀကီးဟာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အတြက္ ခက္ခဲႀကီးေလးတဲ့ တာ ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရွိနားလည္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတာ၀န္ ႀကီးကို က်ားကုတ္က်ားခဲ တာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္အ၀ရွိပါတယ္။ အခုဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဒီယံုၾကည္ခ်က္ဟာ ပိုပိုၿပီး ေတာ့ ခိုင္မာလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီ ညြတ္ေရးမွာ ယံုၾကည္မႈဟာ သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ခရီးလမ္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မာယာေတြ၊ ဗ်ဴဟာေတြ၊ ပရိယာယ္ေတြမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံတဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ပဲေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ကခ်င္တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွာေမးျမန္းေနၾကတာ ေတြရွိပါတယ္။ မိဘျပည္သူေတြက လည္းသိခ်င္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္တပ္မေတာ္ကို မိမိကိုုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံကလြဲၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေတြမလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးတဲ့ အေနအထားမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္္မႈေတြ မရပ္ေသးတာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ကို ဆက္လက္ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အမိန္႔ နဲ႔ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔မၿပီးျပတ္ ေသးတဲ့တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ လက္ညိႈးထိုး အျပစ္တင္ေန႐ံုနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈေတြ ရပ္စဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲဖို႔လုိ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲၾကမယ္ဆိုတဲ့ ခိုင္မာ တဲ့အာမခံခ်က္ ၊ကတိက၀တ္ေတြ အျပန္အလွန္ထားရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုိးရနဲ႔ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ တာ၀န္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စစ္ေဘးသင့္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ေထာက္ ပံ့ကူညီမႈေတြ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေပးေန သလို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပနဲ႔ ႏုိင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ပံ့ပိုးကူ ညီႏုိင္ေအာင္လည္း လမ္းဖြင့္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္ဟာ ျပည္နယ္အဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ ႏွစ္ဖက္ရန္လိုမႈ ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္ စဲဖို႔၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းသေဘာ တူထားတဲ့ နယ္ေျမမ်ားမွာပဲ ေနထိုင္ ၾကဖို႔ ၊ ယင္းသတ္မွတ္ေနရာမ်ားမွ အပ က်န္ေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ သြားလာဖို႔၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူထား သည့္ေနရာမ်ားမွာ ဆက္ဆံေရး႐ံုး ေတြ ဖြင့္လွစ္ထားရွိဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မယ့္ေနရာ၊ ိ္္အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္ေတြ ညႇိႏိႈင္းသတ္ မွတ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈေတြ မပါေသးပါဘူး။ ဒီအဆင့္ကို ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားတဲ့ စိတ္ရင္း ေစတနာပဲ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူလိုက္တဲ့ အေနအထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အခ်က္ ေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကေန ဘယ္ေတာ့မွ ခြဲမထြက္ဖို႔ ၊ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကို လက္ခံဖို႔၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္တဲ့ေဆး ၀ါးမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္ တြင္းေရာက္ရွိလာလွ်င္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ ဖက္ညႇိႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူညီမႈရရွိ ၿပီဆိုရင္ တတိယအဆင့္ကို ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအဆင့္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံ ေရး အင္အားစုေတြ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ စတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ရွိတဲ့ အဓိကက်တဲ့ Political Player အားလံုးပါ၀င္တဲ့ဤလႊတ္ ေတာ္ႀကီးမွာ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤလႊတ္ ေတာ္ႀကီးအတြင္းမွာပဲ ထာ၀ရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ၾကဥ္း မယ့္ သႏၷိ႒ာန္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ စိုက္ ထူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ ကိုတက္လွမ္းၾကရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ လည္းပန္းတိုင္ေရာက္ ၊ တိုင္းရင္း သားေတြလည္း ပန္းတိုင္ေရာက္ ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံးလည္း ပန္းတိုင္ ေရာက္ေစဖို႔ အျပန္အလွန္နားလည္ ယံုၾကည္မႈ၊ တန္းတူရည္တူရွိမႈ ၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတဲ့ ေဒါက္တိုင္ႀကီး သံုးရပ္နဲ႔ တည္ေဆာက္သြားၾကရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အမ်ားဆႏၵနဲ႔ သေဘာတူ ျပင္ဆင္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ လိုလားခ်က္ ေတြ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအဆင့္ ၃ ဆင့္ဟာ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းျပေျမပံုကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ၊ စက္မႈ ဇံုေတြ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈ နဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ မႈေတြ၊ ပညာေရး က်န္းမာေရးစတဲ့ လူမႈအေဆာက္အအံုေတြ ၊ စတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားစြာပါ၀င္ေနမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရိပ္အာ၀ါသေအာက္ကိုေရာက္ရွိ လာတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသား ေတြ သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရနဲ႔အတူ တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ေသနတ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ေတြ လက္ပ္ေတာ့ကိုင္ၿပီး ထည္ထည္၀ါ၀ါ ရပ္တည္ေနထိုင္ ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီိလို ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ေနရာမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၊ေထာက္ ပံ့ကူညီမႈေတြ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုၿပီး ဘက္စံု ေထာင့္စံု ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ ရဲ႕ခံယူခ်က္ျဖစ္တဲ့ တန္းတူညီမွ်ေရး နဲ႔အညီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ဒီ Diversity ၾကန္အင္လကၡဏာေတြ ကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ျမႇင့္တင္ေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ ျပည္ သူလူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ လိုက္တဲ့ ျပည့္သူ႔အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ ရမယ့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ မိဘျပည္သူအားလံုးလိုလား ေတာင့္တေနခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္ လည္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးဆိုတဲ့ သမုိင္းေပးတာ၀န္ႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္ သည့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕တိုက္တြန္းမႈ ၊ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ကြၽန္ေတာ္ တုို႔အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ား-
ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔အတူ အေရးႀကီးတဲ့ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း စဥ္ကေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမန္ ဆံုးဦးေမာ့လာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘျပည္သူအားလံုးရဲ႕ ဒုတိယဆႏၵ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္လာ ေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေရတုိေရ ရွည္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေနမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနေသးတ၊ဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြ ဖယ္ရွားျခင္းမရွိေသးတဲ့ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ခိုင္မာ အားေကာင္းၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းမရွိ ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိုင္ငံသားေတြ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ၾက ရာ မွာအဆင္ေျပလြယ္ကူေစဖို႔ ဦးတည္ ခ်က္ထားၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြ ၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ေတြ ၊ လ်င္ လ်င္ျမန္ျမန္ရရွိလာေအာင္ အေလး ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ပုိ႔ကုန္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခြန္အေကာက္ေတြ ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ဖယ္ရွား ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ေခတ္စနစ္နဲ႔မကိုက္ညီ ေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားကိုလည္း ျပင္ပအေျခအေန နဲ႔အညီ ယာယီေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ေပးခဲ့သလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တည္ၿငိမ္မွန္ကန္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြကို မထိခိုက္ေစတဲ့ ေငြ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားတစ္ရပ္ ေရရွည္ ခိုင္ခိုင္မာမာတည္ေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မလိုအပ္တဲ့ အပိုကုန္က်စရိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေအာင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားရဲ႕ အတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ ရာမွာ ဆန္စပါးလြတ္လပ္စြာတင္ပို႔ ခြင့္၊ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ တယ္လီ ဖုန္းေစ်းႏႈန္း ၊ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်း ႏႈန္းေတြ သိသိသာသာက်ဆင္းသြား ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ၿပီးလည္း Transaction Cost ေတြ ေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ လက္ရွိျပည္သူမ်ားၾကားမွာ စိတ္၀င္စားမႈ အထူးပဲျမင့္တက္ေနတဲ့ ငါးေထာင္တန္မိုဘိုင္းဖုန္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ လိုလားခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားရွာၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ယႏၲရားစနစ္ ေတြ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုိအပ္တဲ့ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္စကေတြ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္လည္း ေရရွည္ကာလမွာ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်း ႏႈန္းေတြကို ႏုိင္ငံတကာနည္းတူ ေလ်ာက်လာေအာင္ေဆာင္ရြက္သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ပုဂၢလိ ကလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ေပးေန သလို ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကိုလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေအာင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္မႈအေျပာင္းအလဲေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးေစ်း ကြက္ထြန္းကားရွင္သန္လာေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္း ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သလို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြ တိုးပြားရွင္သန္လာေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢ လိကဘဏ္ေတြခိုင္မာအားေကာင္း လာေအာင္ ျမႇင့္တင္ပ်ိဳးေထာင္ေပး ေနသလို အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြအရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ တိုးျမင့္ရရွိေရးအတြက္ လည္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေတြမွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြ၊ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားၿပီး ႏုိင္ငံသားတိုင္း လက္လွမ္းမီ ရယူသံုးစြဲသြားႏိုင္ေစ ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ေျပာင္းလဲရာမွာလည္းလူတစ္စုလက္ ၀ယ္သို႔မေရာက္ရွိေစဖို႔၊ မညီမွ်မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစဖို႔၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ ကို အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစဖို႔ အဖက္ ဖက္က သံုးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြ ထြန္းကားရွင္သန္လာေအာင္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ စြမ္းတိုးတက္ျမင့္မားေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ တတ္ သိပညာရွင္မ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့ အႀကံဥာဏ္ေတြကို အေလးအနက္ ထားၿပီး ပုဂၢလိကက႑ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာ ဗ်ဴဟာကေတာ့ လူတန္းစားတစ္ခု တည္း၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုတည္း တိုးတက္ႀကီးပြားေစေရးမဟုတ္ဘဲ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ျပန္လည္ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ စူး၀င္ေနတဲ့ ဆူးခၽြန္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပီျပင္ခိုင္မာလာတာနဲ႔အမွ် အဂတိလိုက္စားမႈေတြ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာ္ကမႈကို အခ်ိန္ယူၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေငြေၾကးအေျခအေန၊ ျပည္ပေၾကြးျမီ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စတဲ့ မက္ခရိုစီးပြားေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္ၿပီး အေျခအေနအခ်ိန္အခါ သင့္ရင္သင့္သလို လစာ၊ စားရိတ္ေတြကို တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ စတင္လႊဲေျပာင္းရယူခ်ိန္ကစၿပီး ျမင့္မား တဲ့လစားႏႈန္းထားေတြကို ရယူခံစားျခင္းမျပဳဘဲ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ႏႈန္းထားအတိုင္း ရယူခံစားေနၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူတန္းစားကြာဟခ်က္ေတြ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေတြ ႀကီးႀကီးမားမားတည္ရွိေနေသးၿပီး ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြနိမ့္က်ေနေသးတဲ့ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြျဖစ္တာနဲ႔အညီ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အျပည့္အ၀ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေအာင္၊ မိမိတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရတဲ့ အပိုကုန္က်စရိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ စိတ္ရင္းေစတနာအရင္းခံၿပီး ထမ္း ေဆာင္သြားၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ဟာ စုစုေပါင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရရဲ႕ ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔အစိုရျဖစ္တာနဲ႔အညီ အစိုးရ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ သာမန္လက္လုပ္လက္စားျပည္သူ ၉၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုလည္း ျပန္လည္ငဲ့ကြက္ဖို႔လိုပါ တယ္။ အခုဆိုရင္ လစာတိုးေပးေရးေဆြးေႏြးမႈေတြေၾကာင့္ အရပ္ရပ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ရုတ္တရက္ တက္္လာတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြ လစာတိုးျမႇင့္ေပးလိုက္လို႔ ခံစားရမယ့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမဟုတ္တဲ့ ၅၈ သန္းေသာ ျပည္သူေတြဟာ ဒိေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္ကို ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် ၾကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ ယႏၱရားတစ္ရပ္တည္းကိုပဲ အေလးေပးစဥ္းစားလို႔မျဖစ္တဲ့အေျခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လစာ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံကူညီမႈေတြ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ၿခံဳငံုစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ စတင္ရယူခ်ိန္ကစၿပီး ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ မိဘျပည္သူေတြ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာရွိတဲ့ မိဘျပည္သူေတြအတြက္ ဦးစားေပးအဆင့္ အျမင့္ဆံုး ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ဟာ ပါးစပ္က ေျပာသေလာက္ မလြယ္ကူဘဲ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ႀကီးမားတဲ့အတြက္ အစုိးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္းအသစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆိုတာ ေရတိုကာလအတြင္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္မ တိုက္ဖ်က္သြားႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူမွန္း သိေပမယ့္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိဘျပည္သူေတြအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ၊ က်န္းမာေရး။ လူမႈဖူလံုေရးစတဲ့ လူသားဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ ေနထိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိ၊ NGO၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အကူအညီကိုရယူၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ (၂၆%)ရွိေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းထားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ (၁၆%)အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔၊ အဆင္းရဲဆံုး LDC ႏိုင္ငံဘ၀က ရုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ (၂၆%)ေသာ ျပည္သူမ်ားအေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးယူနီဗာဆယ္က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္သစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာက႑ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပါမ်ားလာေအာင္လည္း ေဒသအေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ထြန္းကားလာေအာင္ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြမွာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့လာမယ့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကိုလည္း ၿခံဳငံုခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ေရတိုကာကလမွာ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္အခေတြ တိုးျမႇင့္ရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ-စီးပါားေရးဘ၀မ်ားကို မထိခိုက္ေစေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသလို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ယိုေပါက္၊ ဟာေပါက္ေတြ ပိတ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ေန ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္ကာလမွာေတာ့ ညီမွ်မႈ Equality နဲ႔ မွ်တမႈ Fairness ဆိုတဲ့ အေနအထား(၂)ရပ္ၾကားမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမယ့္ အခြန္ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ေခတ္စနစ္နဲ႔သာမက မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ ပကတိေျခအေနမွန္နဲ႔အညီ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြနိမ့္က်တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရေအာင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး အခြန္ေပးေဆာင္ေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွာ စက္မႈဇုန္ေတြထူေထာင္တည္ေဆာကေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ စီး၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သလို ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ခိုင္ခိုင္မာမာအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ကိုတည္ေဆာက္ရာမွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ထူေထာင္တည္ေဆာက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေရးအတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဟန္ခ်က္ညီညီေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကိုသာမက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုပါ ဒြန္တြဲေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္တိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိေနမွာျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္မွာ မိမိတကၠသိုလ္နဲ႔ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းတိုင္းမွာ စာၾကည့္တိုက္ေတြရွိရမွာျဖစ္သလို ေကာလိပ္၊တကၠသိုလ္ေတြ အားလံုးမွာလည္း သမားရိုးက်စာၾကည့္တိုက္ေတြသာမက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ႀကီးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အြန္လို္င္းစာၾကည့္တိုက္ေတြရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာအေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆရာဆရာမမ်ားကို အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရမွာျဖစ္သလို စာသင္ေက်ာင္းေတြရဲ႕အရည္အေသြးကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပက္ျမႇင့္တင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ နည္းပညာေခတ္၊ ပညာေခတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ Digital Divide ကို ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္လည္း အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ၊ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈ Telecommunication ကြန္ရက္ေတြ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်န္းမာေရးက႑မွာ ယခင္ကထက္ ေလးဆတိုးျမႇင့္သံုးစြဲၿပီး ပညာေရးက႑မွာ ယခင္ကထက္ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္သံုးစြဲထားဖို႔ လ်ာထားေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေျခခံခိုင္မာလာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြတိုးတက္ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် ေရျမင့္ၾကာတင့္ဆိုသလို လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုအားေပးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူေရးကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေနရာမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အစားထိုး၀င္ေရာက္လာေအာင္ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပတတ္သိပညာရွင္ေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ မက္ခရိုစီးပြားေရးခိုင္မာေကာင္းမြန္ေအာင္ တစ္ဖက္ကတည္ေဆာက္ေနသလို တစ္ဖက္ကလည္း အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ၊ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား၊ နည္းပညာျမႇင့္တင္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ တရားဥပေဒအေျခခံဖြံ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ ပုဂၢလိကပါ၀င္မႈ အခ်ဳိးအစားျမႇင့္တင္ေရးအစရွိတဲ့ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳပါ၀င္တဲ့ အစီအမံမ်ားကို ေရတိုေရရွည္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုလံုး လိုက္ပါျမင့္တက္လာေရးစတဲ့ တာ၀န္ႀကီးသံုးရပ္ကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ Environmentally Sustainable ျဖစ္ရပါမယ္။ Socially Sustainable ျဖစ္ရမယ္။ Economically Sustainable ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံမူ၀ါဒႀကီးသံုးရပ္ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာ၊ ျပည္ပေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြကိုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔လည္း တံခါးဖြင့္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ တစ္ေဒၚလာျပဳလုပ္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ခိုင္မာေရး၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားတုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ တစ္ေဒၚလာထည့္၀င္ရာေရာက္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ေနာက္ျပန္လန္မက်သြားေစဖို႔ အေျခအေနမွန္မ်ားကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းသိျမင္ နားလည္ၿပီးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ခိုင္မာအားေကာင္းလာေရးပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြဟာ ဘာသာတရားရဲ႕အဆံုးအမနဲ႔အတူ ယဥ္ေက်းမႈအရ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္ေနခဲ့တဲ့ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ရွိေန ပါတယ္။ သာေရးနာေရးကအစ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးမွသည္ စီးပြားေရးဖြံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအထိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေပၚထြန္းလာေနတာကို ဒီကေန႔ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ စနစ္တက်ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာေနတာဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ ခိုင္မာေရးမွာ ဒီ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းသူေတြ အကာအကြယ္ေပးရာမွာလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ လူတန္းစားသမဂၢ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ စနစ္တက်ေပၚထြက္လာေအာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔အတြက္လည္း အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ မ်ားအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈကို မွ်မွ်တတ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေစရန္ ‘အမ်ဳိးသားစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ’ကိုလည္း ထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီမံေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ျပတ္က်န္ေနရစ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပိုမိုေပါင္းစည္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘိ္ုးဘြားဘီဘင္ေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း၊ အစဥ္အလာ၊ အႏုပညာ၊ သဘင္၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ သုခုမ အစရွိတဲ့ ျမန္မာ့တန္ဖိုးေတြ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ ျမန္မာ့တန္ဖိုးမွာရွိတဲ့ ေဆာ့ဖ္ပါ၀ါကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ သဘင္ အစရွိတဲ့ ျမန္မာ့တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ရာမွာ အဓိကက်တဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္နဲ႔ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္ေပါင္းစည္းမႈေတြမွာ ျမန္မာ့တန္ဖိုးေတြ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားရေအာင္၊ ျမန္မာ့တန္ဖိုးေတြ ထြန္းလင္းေတာက္ပလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ား-
ကၽြန္ေတာ္္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ပဋိညာဥ္ မူေဘာင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အာဏာ (၃) ရပ္ကို အညီအမွ် ခြဲေ၀ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအာဏာႀကီး (၃) ရပ္ကို အညီအမွ် ခြဲေ၀က်င့္သံုးၿပီး စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာေတြ၊ ပဥၥမမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိဘျပည္သူေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို နားလည္မႈရွိရွိ ၊ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ၾကီးကို ေရာက္ရွိ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္ လပ္ၿပီး လူသားဂုဏ္ရည္ျမင့္မားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးကေတာ့ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္က ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း၊ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္၊ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔အညီ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမွာ Rule of Law ရွိရပါမယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကရာ မွာလည္း Rule of Law ရွိ္ရပါမယ္။ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္လည္း Rule of Law ရွိရပါမယ္။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မွာလည္း Rule of Law ရွိရပါမယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း အလားတူ ရွိရပါမယ္။ တရားစီရင္ေရးမွာလည္း အလားတူ ရွိရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းၾကီးတစ္ခုလံုး Rule of Law နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရး ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာေတြဟာလည္း အလိုအေလ်ာက္ ထြန္းကားရွင္သန္ လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအဆင့္ဆင့္ ခိုင္မာေရးဟာ Rule of Law အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ႀကီးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ညီညီ ညြတ္ညြတ္ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အမူအက်င့္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းသြားၿပီ၊ စနစ္ေျပာင္းသြားၿပီဆိုိတာကို အားလံုးက ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္ခံ ႏိုင္ၿပီ ဆုိရင္ ေနာက္ေၾကာင္းက အေတြးအေခၚေတြ ၊ အမူအက်င့္ေတြဟာလည္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အမူအက်င့္ေတြေျပာင္းလဲေစဖို႔ Rule of Law နဲ႔ အားျဖည့္ေပးရပါမယ္။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြက ၀ိုင္းကူၾကရပါမယ္။ တန္းတူ ၊ သာတူညီမွ် စိတ္ထားေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေတြရဲ႕ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းမႈဟာလည္း အဓိကက်ေနသလို ႏုိင္ငံတကာမိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ လက္ခံအားေပးမႈ ၊ ကူညီ ပံံ့ပိုးမႈေတြဟာလည္း အထူးပဲအေရးႀကီးေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ သိသိသာသာ တိုးတက္လာတဲ့ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာမွာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးစီးပြားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျမင့္တင္ ရာမွာေခတ္အဆက္ဆက္ေျဖာင့္မွတ္မွန္ကန္စြာက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ၿပီးတက္ၾကြတဲ့ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကိုပဲ ဆက္လက္ကိုင္စြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ေနရာမွာႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာအေရွ႕အေနာက္ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအားလံုးနဲ႔ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံသြားမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာမိသားစုရဲ႕ အားေပးကူညီမႈေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြကို ေႏြးေထြးစြာလက္ကမ္းႀကိဳဆိုသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕အမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြား၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမထိပါးေစရေအာင္လည္း ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နာယကၾကီး ခင္ဗ်ား

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ မိဘျပည္သူမ်ားက ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေလးေလးနက္နက္ အပ္ႏွင္းလာတဲ့တာ၀န္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ပြန္ရမယ့္ ၀တၱရားေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေတာ္တည့္ မွန္ကန္စြာခြဲေ၀က်င့္သံုးျပီး အထက္ေအာက္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္သိမႈေတြနဲ႔ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာအခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္းအမ်ားအျပား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္း ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ အေရးအႀကီးဆံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထြက္ေပၚလာဖို႔လိုသလို ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြခိုင္မာဖို႔ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာေရစီးေၾကာင္းမွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ေပါင္းစည္း ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အတြင္းအျပင္သင္ခန္းစာေတြရယူၿပီး အက်ိဳးရွိရွိ သံုးသပ္ေျမာ္ျမင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတံခါးကိုဖြင့္လိုက္တာနဲ႔အမွ် အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔အတူတြဲလ်က္ပါလာေသာစိန္ေခၚမႈေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိတရားႀကီးႀကီးထားၿပီး မ႑ိဳင္ အရပ္ရပ္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအပါအ၀င္ မိဘျပည္သူအားလံုးေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ သမိုင္း၀င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးဟာ အင္မတန္မွၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီးအလြန္တရာမွလည္း ခက္ခဲနက္နဲလွပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏုိင္ငံေတြမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့စိန္ေခၚမႈေတြအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြင္းမွာ နစ္၀င္ေနတဲ့အတြင္း ဒဏ္ရာေတြကိုလည္းေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသက္တမ္းအျပင္ေနာက္လာမယ့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္မွာလည္း ခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာေအာင္မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလံုးက ဆက္လက္ျပီးၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးေအာင္ျမင္ၿပီး ရွင္သန္ခိုင္မာတဲ့အဆင့္ေရာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္ထပ္မ်ားစြာၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾက ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ယႏၱရားေတြ ဒီထက္ပိုမိုစြမ္းရည္ျမင့္ မားလာေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရဲ႕ဥပေဒျပဳမႈေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္၊Rule of Law ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေအာင္ ပုဂၢလိကက႑ ဒီထက္ပိုၿပီး စြမ္းအားေကာင္းလာေအာင္၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး ျမင့္မားလာေအာင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု နဲ႔လူမႈဖူလံုေရးအေဆာက္အအံု ေတြဒီထက္ပိုၿပီးအရည္အေသြးျမင့္မားလာေအာင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိဘျပည္သူေတြရဲ႕လူေနမႈဘ၀ ဒီထက္ပိုၿပီးတိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားႀကီး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမွာပါ။

မိဘျပည္သူေတြျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့၊ မိဘျပည္သူေတြလိုလားေနတဲ့၊ မိဘျပည္သူေတြ တစ္သက္လံုးေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတ့ဲ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတိုးတက္ျမင့္မားၿပီးစီးပြားေရးသာမက ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ အရာရာ Rule of Law ခုိင္မာလ်က္စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းၾကီး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းေတာင္ရြက္ သြားရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့မ႑ိဳင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရကို ခိုင္ခုိင္မာမာအားေကာင္းေအာင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ကူညီေပးၾကပါ။ မိဘျပည္သူမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးၾကပါ။ အားလံုးေသာ Stakeholder မ်ားအေနနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လူအဖြဲ႔အစည္းႀကီးတိုးတက္ခိုင္မာလာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အရာထင္လာေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြ အလံုးစံုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အသက္နဲ႔ခႏၶာကိုယ္စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ဖို႔အထိ ကတိသစၥာျပဳထားၾကသူမ်ားပီပီ အရိုးေၾကေၾကအေရခန္းခန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာၾကားရင္း နိဂုံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12615:2012-03-02-15-52-03&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

kai

About kai

Kai has written 992 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF