ႏိုင္ငံေရးအရထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အက်ဥ္ေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ သတင္းမ်ားနည္းတူ အမ်ားစိတ္၀င္စားေသာ အျခားကိစၥတစ္ခုမွာ ၅၀၀၀ တန္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းကိစၥ သတင္းျဖစ္သည္ ။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း တယ္လီဖုန္း sim Card မ်ားကိုေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ေန ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအဖို႕ အထူးတစ္လည္စိတ္၀င္တစားရွိၾကသည္မွာလည္း အဆန္း မဟုတ္ပါေပ။

ထိုတယ္လီဖုန္းစီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူမည့္ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီကလည္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ ၊ နည္းပညာအရ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ရကိုရမည္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ မတ္လတြင္ စျပီးမိတ္ဆက္ေတာ့မည္ ဇြန္လတြင္ကဒ္မ်ားစေရာင္းမည္ ၊ ပထမအဆင့္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ ။ေနာက္ပိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေဆာင္ရြက္မည္ ၊ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀ ခန္႕ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမည္ ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္မပတ္သက္ ၊ အစရွိသျဖင့္ အာမခံရဲရဲျဖင့္ တာထြက္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားက ၀မ္းသာၾကေလသည္ ။

၀မ္းသာသည့္စိတ္ႏွင့္အတူ ဒီေလာက္ ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့အစီအစဥ္ေတြကို အစိုးရက ဘာလို႔ လက္တုန္႔ဆိုင္းေနရတာလဲ ၊ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မရွိလို႕ မလုပ္တာေနမွာေပါ့ ၊ သူ႕ဟာသူလုပ္မွာကို ဘာလို႔ လက္ေႏွးေနရတာလဲ ၊ အစရွိသျဖင့္ အျပစ္တင္ၾကေလသည္ ။ ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ဦးေဇာ္မင္းဦးက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ပဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ တယ္လီဖုန္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ နည္းပညာအရ မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ၊

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ မျဖစ္မေနဆက္သြယ္ ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိုဘိုင္းနက္၀ပ္တည္ေဆာက္ရန္မွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ဦးေဇာ္မင္းဦးကို ၀ိုင္း၀န္းအျပစ္တင္ၾကသူမ်ား အမ်ားအျပားလည္းေပၚေပါက္လာေလ၏ ။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နည္းပညာႏွင့္နီးစပ္သူမ်ား ကလည္း အျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိေစ်းႏံႈးမ်ား ၊ နည္းပညာမ်ားကို ကိုးကား၍ လုပ္ရင္ ရႏိုင္ေၾကာင္း ၊ သူမ်ားရလ်င္ကိုယ္ရရမွာျဖစ္ေၾကာင္းစသည္တို႕ကို နည္းပညာ အကိုးအကား အခ်က္အလက္အကိုးအကား မ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံသည့္ဘက္မွ ေရးသားၾက သည္မ်ားေတြ႕ရသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ပိုမို လာကာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အျပစ္ဆိုသည္ မ်ားလည္း ပို၍ ပို၍ တိုးလာေလေတာ့သည္ ။

ဗမာလို ရိုးရိုးေလးေတြးၾကည့္မိပါသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နည္းပညာအရ ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း ရႏိုင္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းသက္သက္သာသာႏွင့္ ရႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရႏိုင္ရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္ ။ အဓိက ျပသနာမွာ နည္းပညာပိုင္း ၊ Sim Card ၏ေစ်းႏႈန္းပိုင္းမဟုတ္ပါ ၊ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ေရာ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ပါ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံလိုသူအမ်ားအျပား လာေရာက္ေဆြးေႏြးဘူးပါသည္ ။ကမၻာႏွင့္ ေဒသတြင္းမွ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္ ။ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာကို ခ်ဥ္းကပ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားလည္းရွိပါသည္ ။သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ၁၀၀% ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမည္ ၊ အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏိုင္ငံတစ္ကာစံႏႈန္းမ်ား အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သည့္ကုမၸဏီတို႕ ခြဲေ၀ယူၾကမည္ ။

ဒီအထိအဆင္ေျပပါသည္ ။အဆင္မေျပသည့္အဆင့္မွာ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ၄င္းတို႕ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံထားသည့္ေငြမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျပန္လိုခ်င္သည့္ကိစၥျဖစ္ေလသည္ ။

ဥပမာဆိုၾကပါစို႔ ယခုရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမည္ဟု နာမည္ၾကီးေနေသာ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီသည္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံကာ တယ္လီဖုန္း အလံုး ၂ သန္းကို ျမန္မာျပည္သူေတြကို မေရာင္းပဲအလကားေပးလိုက္သည္ ဆိုၾကပါစို႔ ထိုဖုန္းအလံုး ၂ သန္းကိုရသြားၾကကုန္ေသာ ျမန္မာတို႕သည္ တစ္သက္လံုး ခ်ဳပ္တီးထားသမွ် အတိုးႏွင့္ေျပာၾကေပေတာ့မည္ ။တစ္ေန႔ကို ပ်မ္းမွ် ဖုန္းတစ္လံုးသည္ ၀.၅ ေဒၚလာႏွင့္ညီမွ်သည္႕ ျမန္မာေငြတန္ဘိုးပဲ ေျပာသည္ဆိုၾကပါစို႕ ၊ အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ တစ္ေန႕အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁သန္း ႏွင့္ညီမွ်သည့္က်ပ္ေငြမ်ား၀င္ေငြရွိေလသည္ ။တစ္လ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ား၀င္ေငြရွိေလသည္ ။ တစ္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ား ၀င္လာေလေတာ့သည္ ။

၃ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ သူတို႔အရင္းေက်ေလျပီ….။ ထိုျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္၀င္လာေသာ ဖုန္းေျပာခမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရထံသြင္းျပီး အစိုးရထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ျပန္လိုခ်င္ၾကေလသည္ ။ဒီမွာတင္ အစိုးရက စဥ္းစားရေလျပီ ။မစဥ္းစား၍မရေတာ့ ၊ ျပည္သူေတြမ်ားမ်ားေျပာေလ အစိုးရက ေဒၚလာမ်ားမ်ား ရွာရေလျဖစ္လာေတာ့မည္ ။ ဒီေနရာမွာ အဆင္မေျပျဖစ္ၾကေလသည္ ။

တယ္လီဖုန္းေျပာသည့္ ကိစၥတစ္ခုတည္းအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ သန္း ၃ ၊ ၄ ရာရွာရမည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံငယ္အဖို႔ မလြယ္လွ ၊ ယခင္က ယခုကဲ့သို႕ ေဒၚလာတရား၀င္လဲလွယ္သည့္ ေနရာမ်ားလည္းမေပၚေသး ၊ ယခုေပၚေနေသာ္လည္း လိုသေလာက္လဲ၍မရႏိုင္ ေထာင္ဂဏန္းလဲသည္ကိုပင္အဆင္မေျပလွေသး အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေနဆဲ၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရး ၾကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္သည္ ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္း စီမံကိန္းလုပ္မည္ဆိုေသာ ကုမၸဏီသည္ အစိုးရထံမွ ေဒၚလာကိုမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပန္မေတာင္းလွ်င္အဆင္ေျပပါမည္ ၊ ျပန္ေတာင္းလွ်င္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ ၊ အေျဖကဒါပဲျဖစ္မည္ဟုယူဆပါသည္ ။ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဤေမးခြန္းကို ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီ၏ MD ဦးလြင္ႏိုင္ဦးကို ေမးေစလိုပါသည္ ၊ သူတို႔ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံ ထားမႈအတြက္ အစိုးရထံမွ တနည္းနည္းျဖင့္ ေဒၚလာျပန္ယူလို မယူလို သာေမးေစလိုပါသည္၊ သူ၏ အေျဖသည္

ျပည္သူမ်ားစိတ္၀င္စားေနသည့္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္း ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ၏ အေျဖျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္ ။ေဒၚလာ ျပန္ယူမည္ဆိုလွ်င္မျဖစ္ႏိုင္ပါ ၊ေဒၚလာ ျပန္မယူဘူး ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ ။

About NK

has written 15 post in this Website..

   Send article as PDF