ျမန္မာအလုးပ္သမား ( ၂၆) ေယာက္ ေဆာ္ဒီ အာေရဘီယ နုိင္ငံ သုိ့ ျမန္မာအလုးပ္သမား agency ျဖစ္ေသာ ္ job company ,golden arm company .အထြတ္အထိတ္နန္းေတာ္ ကြန္ပဏိတုိ့ ၇ဲ့ လိမ္လည္ ေစလြတ္မွဳျဖင့္ (၁၇.၁၂.၂၀၁၀) ရက္တြင္ ေရာက္ရွီခဲ့ပါတယ္ ေရာက္ရွိပီး ၃ လ ျကာမွ စတင္
ပီးအလုပ္စေပးပါတယ္ အလုပ္မရခင္ အခ်ိန္တြင္ ကြန္ပဏီမွ စားစရိတ္မေပးပဲ ရခုိငျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ္ ျမုိ့နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ျမုိ့နယ္ မွျမန္မာမ်ားဆီမွ လိုက္လံပီးေတာင္းရမ္းစားေသာက္ခဲ့ရပါတယ္ အလုပ္စေပးတဲ့အခါ တြင္လဲ ျမန္မာ ေအဂ်င္စီ ေတြေျပာတဲ့လစာနဲ့ ယခုေပးတဲ့လစာ အ၇မ္းကုိ ကြာျခားေနပါတယ္ မလုပ္နုိင္လုိ့ေျပာေတာ့အခါ ကြန္ပဏီမွ တာ၀န္၇ွိသူကျမန္မာအလုပ္သမား (၂၆ )ေယာက္ ၇ဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ရဲနဲ့ ဖမ္းဆီးကာ ရုိက္နွက္ခဲ့ပါတယ္ ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ အလုးပ္သမား (၂၆ )ေယာက္ကုိလဲ အေဆာင္မွ နွင္ထုတ္ကာ ပါ့စ္ပုိ့စ္ နဲ့ေနထုိင္ခြင့္ ကဒ္ကိုသိမ္းယူထားလုိက္ပါတယ္ ဒါ့အျပင္ ကြန္ပဏီ ပုိင္၇ွင္ က မင္းတုိ့ သံ၇ံုမေျပာနဲ့ အစုိးကုိလဲ လံုး၀ဂ၇ုမစုိက္ ျကုိက္တဲ့ လမ္းက ျပန္လုိ့ ေျပာပါတယ္ပါ့စ္ပုိ့ နဲ့ ေနထုိင္ခြင့္ ကဒ္မ၇ွီသျဖင့္ စားစ၇ာ ေနစ၇ာ သြားေ၇းလာေ၇း အခက္ခဲမ်ဳိးမ်ဳိး အျကပ္တည္းအမ်ဳီးမ်ဳိး ျဖင့္ ျကံူေတြ့ ၇င္ဆုိင္ေန၇ပါတယ္ယခုဆုိ၇င္၁ နွစ္ေက်ာ္ျကာခဲ့ပါပီ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေ၇း ဘာသာစကားအခက္ခဲ မွာ အဒိက ဒုတ္ခေ၇ာက္ေနပါတယ္ တစ္ခ်ဳိ့ ျမန္ာမာအလုပ့္သမ်ားမွာ အ၇ုိက္ခံေနျကတယျမန္မာ ၂၆ ေယာကသည္္အမိျမန္မာ သ ္အျမန္ဆံုးျပန္နုိင္ရန္ ေဆာ္ဒီအာေ၇ဘိယနုိင္ငံ ryidah ျမို့ရွိျမန္မာ သံ၇ံုးအားဖုန္း fax ျဖင့္ အျကိမ္ျကိမ္စာမ်ားပုိ့ခါ အကူညိေတာင္ခံခဲ့ပါတယ္ ဒါအျပင္ ျမန္မာ နုိင္ငံ ဆုိင္၇ာ ငွာနအသီးသီး နွင့္ အလုပ္သမား၀န္ျကီးငွာန အားစာပုိ့ပီးအကူအညီေတာင္းခံပါတယ္ အလုပ္သမား၀န္ျကီးငွာန ကလဲ အကူညီေပးေနသည္လုိ့ ျကားသိ၇ပါတယ္ ဒါမဲ့ ျမန္မာ ၂၆ ေယာက္ သည္ေဆာ္ဒီအာေ၇ဘီယ နုိင္ငံတြင္ စားစ၇ာ ေနစ၇ာအလုပ္လက္မဲ့ ဘာသာေ၇းခဲြျခား မ်ဳဘာသာစကားခက္ခဲ နွင္ ေနထုိင္ခြင့္ card စသည့္အမ်ုိးမ်ဳီး ခက္ခဲေတါ့တယ္အခါ ၁၇က္ထက္၁ ၇က္ ပုိပီးဆုိး၀ါးေနပါတယ္ ဒါေျကာင့္ ျမန္မာ၂၆ ေယာက္ သည္ အမိျမန္မာ သုိ့အျမန္ဆံုးျပန္နုိင္ရန္ အကူအညီမ်ား နည္းလမ္းမ်ားအားေစာင့္ေမ်ွာ္ေနပါါတယ္’

About nyinyi zaw

nyinyi zaw has written 2 post in this Website..