လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႕က ကၽြႏု္ပ္သည္ မုိးေပၚတြင္ ပ်ံႏိုင္သည့္ ယာဥ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား တီထြင္ရန္ ႀကံဆခဲ့ဖူးေလသည္။ ထုိအခါ ကၽြႏု္ပ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္အား ဒီေကာင္ “အရူး” ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႕၏ အျမင္၌ တန္ခုိးရွင္ မ်ားသာလွ်င္ မုိးေပၚပ်ံႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ အယူအဆ လႊမ္းမုိးေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ယေန႕ေခတ္ ကာလအား ၾကည့္လိုက္ပါ။ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ မုိးေပၚမွာ ပလူပ်ံေနသည္။ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံကို နာရီပိုင္း၊ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ကူးသန္း သြားလာႏိုင္၏။ အာကာသ သို႕တုိင္ တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ေလၿပီ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္မွာ ႏွစ္ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ခဲ့ေလၿပီ ျဖစ္၏။ အတိအက် ေရတြက္ျပရလွ်င္ ယေန႕အထိ (၂၀၂၆) ႏွစ္၊ (၁၀) လႏွင့္ (၂၉) ရက္တိုင္တုိင္ ရွိ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤမွ် အသက္ရွည္ရွည္ ေနႏိုင္သနည္း ဟူ၍ ေမးလာခဲ့အံ့။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ ေနရေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆရာသခင္မွ သက္တမ္းကိုသာ ေျပာခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ အသက္ရွည္နည္းကိုမူ ေျပာရန္ အခြင့္ မေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္အား ယံုၾကည္ႏိုင္သူမွာ မရွိသေလာက္ ရွား၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာ၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ အရာ မဟုတ္ဟူေသာ အယူအဆ လႊမ္းမုိးေနျခင္းေၾကာင့့္္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ေလယာဥ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ျပန္လည္ တိုက္ဆိုင္ ၾကည့္သင့္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ သက္တမ္းကို ထားဦး။ ေလယာဥ္ပ်ံ အေၾကာင္းကို ျပန္ဆက္ရဦးစုိ႕။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မုိးေပၚ ပ်ံႏိုင္သည့္ ယာဥ္အား တီထြင္ရန္ ႀကံဆခဲ့သည့္နည္းတူ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ားအား ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား၏ ဖခင္ဟု ယေန႕ေခတ္ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ ရိုက္ညီေနာင္အား ေပးခဲ့ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႕၏ ထက္သန္လွေသာ ဝါသနာႏွင့္ ဇြဲ လံု႕လကို ကၽြႏ္ုပ္ သေဘာက်မိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႕ဆုိေစကာမူ ကၽြႏ္ုပ္ နည္းလမ္းေပးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအား မဖြင့္ဟရန္ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။

ဤေနရာ၌ အေမး ရွိႏိုင္သည္။ သင္ ကိုယ္တုိင္ နည္းလမ္းရွိၿပီး ဘာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလဲ … ဟူ၍ ကၽြႏ္ုပ္အား ေမးလာခဲ့အံ့။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေျဖကား … ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရရွိခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း တီလည္း တီထြင္ခဲ့၏။ လက္ေတြ႕လည္း စမ္းသပ္ခဲ့၏။ ၿပီး ေအာင္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့၏။ သုိ႕ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကမၻာ ေက်ာ္ၾကားျခင္းအား အလုိမရွိခဲ့။ ထို႕ထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ တီထြင္ျခင္းအား အသံုးခ်၍ လူဆုိး လူမိုက္တုိ႕ ကမၻာႀကီးအား ဖ်က္ဆီးမည္ကို လြန္စြာ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ သက္တမ္းရွည္သည့္ နည္းတူ သက္တမ္းႏွင့္အမွ် အေတြ႕အႀကံဳေပါင္း မ်ားစြာ၊ အတတ္ ပညာေပါင္း မ်ားစြာကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ အတတ္ပညာ မ်ားထဲမွ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအား ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ … ။

တစ္ခါက ကၽြႏ္ုပ္သည္ တစ္ခုေသာ ျမစ္ကမ္းနံေဘး၌ ေရခ်ိဳးေနသည့္ အခိုက္တြင္ လြန္စြာ ႀကီးမားလွေသာ စြန္ရဲႀကီး တစ္ေကာင္သည္ ျမစ္အတြင္းသို႕ တစ္ဟုန္ထုိး ဆင္းသက္ကာ ငါးႀကီး တစ္ေကာင္အား သုတ္ခ်ီ သြားေလသည္။ ထိုအခိုက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ငါးႀကီးကို သုတ္ခ်ီၿပီး ေကာင္းကင္သို႕ ပ်ံတက္သြားသည့္ စြန္ရဲအား လက္ညွိဳးျဖင့္ ညႊန္လိုက္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ တစ္ဖန္ ျမစ္အတြင္းသုိ႕ လက္ညွိဳးကို ညႊန္လိုက္ျပန္သည္။ ထိုအခါ စြန္ရဲလည္း ၎သုတ္ခ်ီထားေသာ ငါးႀကီးအား ျမစ္အတြင္း ျပန္လည္ ခ်ထားၿပီး ျမစ္ႏွင့္ ေဝးရာဆီသုိ႕ တစ္ဟုန္ထုိး ပ်ံသန္းသြားေလေတာ့သည္။

ဤကား ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ပါမႊား ပညာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ထက္ ထို႕ထက္ ႀကီးက်ယ္ အံ့ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ ပညာရပ္တို႕လည္း မ်ားစြာ ရွိေသး၏။ ယခုအခါ ကၽြႏ္ုပ္၏ လက္တို႕ ခရီးသြားရသည္မွာ ေညာင္းညာၿပီျဖစ္၍ အရာစူး – ၁ အား ဤမွ်ႏွင့္ပင္ အဆံုးသတ္လိုက္သည္။

ရြာသူားအေပါင္းတို႕ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာ၊ခ်မ္းသာၾကေစကုန္ …..

ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ …

ဂန္ထရီ ဥဴးဦးထုပ္

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။

   Send article as PDF