ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကတ္ဖုန္းေရာင္းေသာဆိုင္မ်ားတြင္ ကတ္ထားေသာစာတန္းေၾကာင့္ အံ့ၾသမိပါတယ္။
ကတ္ဖုန္းသုံးရာတြင္ မိမိဘယ္သူကိုဆက္ဆက္၊ ဘာေတြပဲေျပာေျပာ၊ ကိုယ္ရဲ႕လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လူအခြင့္အေရးမ်ားရွိသင့္သည္ဟုယူဆသည္။ ဒါေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္ျဖင့္၀ယ္ယူေသာ ကိစၥသည္အံ့ၾသစြာျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဘာအတြက္လဲ

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..