၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ရာေက်ာ္ရႇိခဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ရာေက်ာ္ ရႇိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏႇင့္ ဥပေဒ႐ုပ္သိမ္းမႈမ်ား၊ ျပ႒ာန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အေပၚ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ နယ္ပယ္စံုမႇဘြဲ႕ရအခ်ဳိ႕ ဥပေဒကို ေလ့လာလုိက္စားမႈ ယခင္ထက္ပိုမိုလာေၾကာင္း ဥပေဒကို စိတ္၀င္စားေလ့လာ လိုက္စားေနသူ ဘြဲ႕ရအသိုင္းအ၀ိုင္းမႇ စံုစမ္းသိရႇိရသည္။

ထိုသို႔ ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား ထဲတြင္ ဥပေဒဘြဲ႔ရ ပညာရႇင္မ်ား သာမက စီးပြားေရး၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သိပံၸ၊ ၀ိဇၨာ၊ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာဘြဲ႕ရမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။
လက္ရႇိကာလတြင္ေရြးေကာက္ ပြဲဥပေဒအား စိတ္၀င္တစား ေလ့လာသံုးသပ္သည့္ လူငယ္မ်ား ရႇိေနၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို အဓိကထား ေလ့လာကာ ေရြးေကာက္ပြဲႏႇင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရႇင္းႏိုင္ရန္ ဆိုင္ရာအျခား ေသာ သီးျခားဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ လုိက္စားလာၾကေၾကာင္း လူငယ္မ်ားထံမႇ သိရႇိရပါသည္။

”ဥပမာ စီးပြားေရးဘြဲ႕ရ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ ေနရာမႇာ အမႈအခင္း ျပႆနာမ်ဳိးစံု ရႇိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မႇာ သူတို႔နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ စီးပြားေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈဥပေဒ၊ အခြန္ဆုိင္ရာဥပေဒေတြ၊ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကို အထိုက္အေလ်ာက္ သိထားမယ္ဆုိရင္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚမႇာ အလြယ္တကူ ေျဖရႇင္းႏိုင္မႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းမႇာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ဥပေဒတခ်ဳိ႕ကို သိထားမယ္ဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေပၚမႇာ ဥပေဒတခ်ဳိ႕က ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီမႈ ရႇိ မရႇိ၊ ျပဳျပင္ဖို႔ လိုအပ္မႈရႇိ မရႇိနဲ႔ ျဖည့္စြက္ဖို႔ လိုအပ္မႈ ရႇိ မရႇိတုိ႔ကို အၾကံေပးႏိုင္မႇာျဖစ္ပါ တယ္။ တခ်ဳိ႕ဥပေဒေတြဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ႐ုပ္သိမ္းတာ၊ ျပဳ ျပင္တာမ်ဳိးေတြ ရႇိလာႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္းမႇာလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ဥပေဒ အေရအတြက္ ရာဂဏန္းေက်ာ္ ရႇိခဲ့ ပါတယ္”ဟု ဥပေဒပညာရႇင္တစ္ဦး က သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။
ပညာရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒေတြကို ေလ့လာထားမႇသာ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းအားသာခ်က္ေတြ၊ ဥပေဒအရ လြတ္ကင္းတာေတြ၊ ျငိစြန္းတာေတြအေပၚမႇာ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးအလုပ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ ၾကပါတယ္’

၁၉၉၂ ခုႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က ဥပေဒ အမႇတ္ ၁/၁၉၉၂ ျဖင့္ဥပေဒမ်ား ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းကာ ဥပေဒ ေပါင္း ၁၃၇ ခုကုိ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၃ ခုႏႇစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒအမႇတ္ ၄/၉၃ ျဖင့္ ဥပေဒမ်ား(ဒုတိယအႀကိမ္) ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး ဥပေဒ ၁၄ ခုကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနႏႇင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရႇိျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ က်င့္သံုးမႈမရႇိျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လာမည့္အနာဂတ္ ကာလတြင္လည္း က်င့္သံုးရန္ အေၾကာင္းမရႇိေတာ့၍ လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရႇိရ၍ အစိုးရအဖြဲ႕က ဥပေဒမ်ား႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ဥပေဒသင္တန္းေတြ၊ ဒီပလိုမာေတြမႇာ အရင္တုန္းက LLB ဥပေဒဘြဲ႕ရထားသူေတြသာ တက္ေရာက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဥပေဒဘြဲ႕ရၿပီး ဥပေဒသင္တန္းေတြ ဘာေၾကာင့္ ထပ္တက္ရလဲဆိုေတာ့ ဥပေဒဘြဲ႕ မႇာက ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ပ်မ္းမွ်ပဲ သင္တာ မ်ားပါတယ္။ ဘြဲ႕ရသူေတြအေနနဲ႔ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ကို ဦးစားေပးတဲ့အခါ အေသးစိတ္ မေလ့လာမိတာ ေတြ ရႇိပါတယ္။ ဥပမာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာဥပေဒေတြ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒ ေတြ၊ ႏိုင္ငံ့အေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြ အစရႇိတဲ့ဥပေဒေတြက သီးျခားဥပေဒေတြအေနနဲ႔ တစ္ခုခ်င္းစီ အမ်ားႀကီးရႇိတာမို႔ အားလံုး ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ဆိုရင္ ဘြဲ႕ရၿပီးလည္း ထပ္ထပ္ၿပီး ေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ေလ့လာေနၾကတာပါ။ အခုေနာက္ပိုင္း ဥပေဒဘြဲ႕ရ မဟုတ္တဲ့ အျခားဘြဲ႕ရသူေတြက ဥပေဒေတြကို စိတ္၀င္တစား ေလ့လာလာၾကပါတယ္”ဟုအထက္တန္း ေရႇ႕ေနတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

နယ္ပယ္စံုမႇဘြဲ႕ရမ်ား ၄င္းတို႔ဘာသာရပ္မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ လိုက္စားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ”သူတို႔လို ပညာတတ္ေတြရဲ႕အျမင္မႇာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြ ရႇိမယ္။ နယ္ပယ္စံုမႇာ ဒီထက္ပိုၿပီး ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆေနၾကတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမႇာ သူတို႔ ပညာရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒေတြကို ေလ့လာထားမႇသာ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းအားသာခ်က္ေတြ၊ ဥပေဒအရ လြတ္ကင္းတာေတြ၊ ျငိစြန္းတာေတြအေပၚမႇာ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးအလုပ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္” ဟု ဥပေဒအၾကံေပး အထက္တန္းေရႇ႕ေနတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရႇင္မ်ားမူပိုင္ခြင့္ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ဘြဲ႕ရပညာရႇင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏႇင့္သက္ ဆုိင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သီးျခားဥပေဒမ်ား၊ ၪာဏပစၥည္း ဆိုင္ရာသီးျခားဥပေဒမ်ားကို သက္ ဆိုင္ရာမႇျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ရန္အၾကံေပး ေထာက္ျပလိုပါက မူလကရႇိၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒအခ်ဳိ႕အား သိရႇိထားမႇ သာ သံုးသပ္အၾကံေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာ လုိက္စားေနသူ ဘြဲ႕ရလူငယ္တစ္ဦး က ဆုိပါသည္။

”ဥပေဒဆုိင္ရာ ဒီပလိုမာ သင္တန္းေတြကိုစိတ္၀င္တစားတက္ ေရာက္လာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ တက္ေရာက္သူေတြက ဥပေဒပညာ ရႇင္ေတြအျပင္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ဘြဲ႕ရလူငယ္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ သင္တန္းစဖြင့္ကာစမႇာ ရန္ကုန္မႇာေနတဲ့ ပညာတတ္ပိုင္းေလာက္ပဲ စတက္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမႇာ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြဖြင့္ရင္ ေနရာေဒသအသီးသီးက တက္ေရာက္လိုသူေတြ အမ်ားႀကီးရႇိတာကိုေတြ႕ ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဥပေဒ ပညာဆိုတာ ေရႇ႕ေန၊ တရားသူၾကီး ေတြသာသိသင့္တဲ့ပညာရပ္မဟုတ္ဘဲ အားလံုး ေလ့လာထားရမယ့္ ပညာရပ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ဒီပလိုမာသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ရႇင္းျပ ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑မႇာ ပိုမိုအေရးပါလာမည္ျဖစ္ရာ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ သီးျခားဥပေဒေပၚထြက္လာရန္မီဒီယာ သမားမ်ားက အၾကံေပးေရးသား ၾကရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက ၄င္းတို႔ႏႇင့္ သက္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ပံုႏႇိပ္သူ ႏႇင့္ထုတ္ေ၀သူမ်ား မႇတ္ပံုတင္ဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အသေရဖ်က္မႈ ေျမာက္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ မ်ားကို သိရႇိကြၽမ္းက်င္ထားရန္ လုိေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာလုိက္စားေနသည့္ လူငယ္သတင္းေထာက္မ်ားလည္း ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။

About anyarthar

anyar thar has written 11 post in this Website..

i am kyaw zay ya, i was born in minhla township, magway division.now i have a job and it Accountant at Myanmar C.P livestock Co.,Ltd.