သိ သ မွ် ေလး ေတာ့ ေဖာက္

သည္ ခ် ၿပခ်င္ ပါ သည္…

ဣ ေၿႏၵ တို ့ကို ေစာင့္ စည္း ၿခင္း ဆို တာ

ေလး ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ဖတ္ ထား ခဲ့ ဘူး

သည္ ေလး အား ၿပန္ လည္

မွ် ေ၀ ခ်င္ သည့္ ေစ တ နာ ၿဖင့္

ေရး သား ၿခင္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ဣ ေၿႏၵ တို ့ကို ေစာင့္ စည္း ၿခင္း သည္..

ကိုယ္ က်င့္ တ ရား ထူ ေထာင္ ရာ ၌

အ ေရး အ ပါ ဆုံး

ၿဖစ္ ေၾကာင္း မွတ္ သား ဘူး ပါ သည္ ။

စာ ရိ တၱ ေရး ရာ ဘက္ မွ ဒု စ ရိုက္ မႈ ၿဖစ္ ေစ ႏိုင္

ေသာ အာ ရုံ တို ့ေနာက္ သို ့မ လိုက္

မိ ေစ ရန္ ၾကိဳး စား ရ ေပ မည္ ။

ဤ သို ့ၿပဳ ၿခင္း ၿဖင့္ ထို အာ ရုံ တို ့မွ

ကင္း ေ၀း ေအာင္ ထူ ေထာင္ ၿခင္း ( ဒ ႏၲ )

၎ တို ့ကို ႏွိပ္ ကြပ္ ၿခင္း ( ၀ိ ဇိ တ ) ႏွင့္ တည္ ၿငိမ္

ေစ ၿခင္း ( သ မာ ဟိ တ ) ဟူ ေသာ လုပ္ ငန္း တို ့သည္

ေဆာင္ ရြက္ ၿပီး ၿဖစ္ လိမ့္ မည္ ။ ဒု စ ရိုက္ တ ရား မ်ား

ကို စိတ္ တြင္း သို ့မ ကပ္ ႏိုင္ ေစ ရန္ ပသာ ဒ

ေၿခာက္ ပါး ကို အ ထူး ဂ ရု ၿပဳ ေစာင့္ ေရွာက္ ၿခင္း သည္

ကြ်ႏုပ္ တို ့၏ တာ ၀န္ သာ ၿဖစ္ ေတာ့ ၏ ။

တ ဘက္ မွ ပ သာ ဒ ေၿခာက္ ပါး တံ ခါး မ်ား ကို ပိတ္

၍ ဒု စ ရိုက္ တ ရား မ်ား ၀င္ မ လာ ႏိုင္ ရန္ တား

ၿမစ္ ၿပီး အ ၿခား တ ဘက္ မွ လည္း ကံ သုံး ပါး တံ ခါး

ေပါက္ မ်ား ကို အ ကု သိုလ္ မႈ မ ၿပဳ မိ ရန္ ပိတ္ ဆို ့ရ

မည္ ။

အ ကု သိုလ္ အ ညစ္ အ ေၾကး မ်ား ကို ပ သာ ဒ

ေၿခာက္ ပါး မွ ၀င္ မ လာ ေစ ရန္ ၎ ကံ သုံး ပါး ဟူ

ေသာ တံ ခါး ေပါက္ မွ ထြက္ မ သြား ရန္ ၎ တတ္ ႏိုင္

ခဲ့ လွ်င္ ဒု စ ရိုက္ ဟူ သည္ အ လွ်င္း ပင္ ရွိ ေတာ့ မည္

မ ဟုတ္ ေခ် ။

အား လုံး လည္း ဣ ေၿႏၵ တို ့ကို ေစာင့္ စည္း ႏိုင္

ၾက သူ မ်ား ၿဖစ္ ၾက ပါ ေစ ဟု သာ..

ဆႏၵ မြန္ ၿဖင့္ ေရး သား လိုက္ ရ ပါ သည္ ။ ။

( ဟုတ္ ေသာ အ ၾကံ ၊ မွန္ ေသာ အ က်င့္ ၊ သင့္ ေသာ

အ ယူ ၊ ၿဖဴ ေသာ ႏွ လုံး ၊ သူ ေတာ္ ထုံး ကို စြဲ သုံး

ေသာ ေထြ ၊ မွန္ လွ ေစ ။)

( ေ၀ ဖန္ ထင္ ၿမင္ ခ်က္ ေလး မ်ား ေတာင္း ခံ အပ္ ပါ

သည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF