ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ကၽြန္ေတာ့အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္မွ ဒီကေန႕ ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ သူ၏ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္ေလးကို ေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္… သူရဲ႕ အျဖစ္က ဒီလိုပါ…

ဂ်ီ အေဟာင္း (ယခင္ FEC 1500 ေပးသြင္းသုံးရေသာ ဖုန္း) တစ္လုံး သူ႕မွာ မျပစ္ရက္ မေရာင္းရက္ ကိုင္တြယ္ထား၊ ဖက္တြယ္ထားလွ်က္ရွိပါတယ္… ထုိ GSM ပိုင္ရွင္မ်ားသို႕ ေမလ တစ္ရက္ေန႕ေနာက္ပိုင္း prepaid ကတ္စနစ္ ေျပာင္းသုံးမည္ဟု သတင္း ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိခဲ့ပါတယ္… ၾကိဳတင္သြင္းေငြျဖင့္ သုံးစြဲလွ်က္ရွိပါတယ္… တစ္ခါသြင္းလွ်င္ ၅ ေသာင္းမွ တစ္သိန္းအထိ မိမိလစဥ္သုံးစြဲေသာ ယူနစ္အလိုက္ ကုန္က်ေငြ၏ သုံးလစာကို ျဖည့္တင္းရေလ့ရွိပါတယ္… တစ္လစာ၊ ႏွစ္လစာေလာက္ ၾကိဳတင္သြင္းခြင့္ မရပါ… ေနာက္ ၾကိဳတင္ေငြျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ မိမိဘာသာ မွတ္သားထားရေလ့ရွိပါသည္… SMS ေရာက္မွ သြားေရာက္သြင္းပါက လူမ်ား အင္မတန္မွ မ်ားလွသည့္အျပင္ အခ်ိန္လည္း အင္မတန္ ကုန္ပါသည္… လူအမ်ားႏွင့္ ေငြသြင္းေကာင္တာမ်ား မလုံေလာက္ေတာ့ပါ… ထို႕ေၾကာင့္ ဝိရိယ စိုက္ထုတ္ကာ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ သြားသြင္းထားပါက အခ်ိန္မကုန္ လူမပင္ပမ္းေတာ့ပါ… သို႕ရာတြင္ ဧျပီလ ၁၅ ရက္ေလာက္တြင္ သူ႕မွာ ျပသာနာ စပါေတာ့တယ္… သူ၏ အင္မတန္ေကာင္းေသာ ဝိရိယေၾကာင့္ပါ…

ပထမအခ်က္အေနနဲ႕  ကၽြန္ေတာ့္အသိမိတ္ေဆြမွ အထက္ပါ prepaid card စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ၾကိဳဆိုသည့္အျပင္ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳပါမည္ဟု တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝင္လာေသာ အေၾကာင္းၾကားစာအား yes လုပ္ထားပါတယ္… ထိုစနစ္မွာ နီးစပ္ရာဖုန္းဆိုင္ (ဝါ) စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း တန္းစီကာ ေငြသြင္းျခင္း ကိစၥမွ ကင္းလႊတ္ေတာ့မည္က တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ဟုတ္ကဲ့ သုံးစြဲပါမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထားပါတယ္…

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ထိုသို႕အေၾကာင္းျပန္ထားေသာ္လည္း ေအာက္ပါစာသားမ်ားကိုေတာ့ ဧျပီလအတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ (ဝါ) အနည္းဆုံး ႏွစ္ၾကိမ္ ေပးပို႕ကာ ၾကိဳတင္ေငြသြင္းျခင္းကို ထပ္မံျဖည့္တင္းရန္ ေတာင္းခံထားပါသည္။ ေအာက္ပါစာသားအားရူ႕ပါရန္။

Please kindly requested to fill up advance amount (Ks)(OR ) oversea charges before(14 : 00 ) PM,27- April 2012. Thank you MPT.

အမွန္တြင္ ျဖစ္ရမည္မွာ ေမလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ၾကိဳတင္ေငြသြင္းျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းျပီး ၾကိဳတင္ေငြသြင္းကတ္စနစ္သို႕ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ မိမိတို႕ ၾကိဳတင္ေငြမ်ားကို တစ္လစာ (သို႕) လစဥ္ေငြေဆာင္ေစေသာ စနစ္သို႕ေျပာင္းလဲ ေပးေဆာင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း (သို႕) ရွင္းျပျခင္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္လို႕ ထို အမ်ဳိးသမီးၾကီးမွ ျဖစ္ခ်င္တာမ်ားကို ရင္ဖြင့္ပါတယ္… အခုေတာ့ ဧျပီလအတြင္း ထပ္မံကာ မိမိသုံးစြဲေသာ ဖုန္းအခြန္ေငြထက္ သုံးလစာခန္႕ထပ္မံျဖည့္တင္းျပီးေသာ္လည္း ထိုေငြေၾကးမ်ားအား ယူနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ prepaid card အတြင္း ထည့္သြင္းေပးယုံျဖင့္ အလြန္ေလးစားဖြယ္ ဝန္ေဆာင္မွဳကို ၾကိဳဆိုမည္ျဖစ္ပါတယ္… ဒါမွမဟုတ္ ၾကိဳတင္ကာ ယခုလို ဝိရိယ ရွိ႕ရွိ႕ ထည့္သြင္းထားေသာ သုံးစြဲသူမ်ားအား ယခုရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ဝန္ေဆာင္မွဳအသစ္မွာ စတင္ေျပာင္းခါစျဖစ္ပါသျဖင့္ ေနာက္ဘယ္လမွာမွ ေငြမ်ားအား က်န္ေငြသတ္မွတ္ကာ ယူနစ္အစားထိုး ထည့္သြင္းေပးပါမည္ဆိုေသာ စာသားမွာ အခုစာေရးေနခ်ိန္အထိ ေရာက္မလာေသးပါ… ပို႕ေစခ်င္ပါတယ္…  ဖုန္းရုံးသို႕ သြားေရာက္ စုံစမ္းၾကည့္ေတာ့မွ (၇)လ ပိုင္းေလာက္မွ ပိုေငြ ကို ပိုရင္ေပါင္းေပးမယ္၊ လိုေငြကို လိုရင္ ႏုတ္ေပးမယ္ လို႕ သိရပါတယ္… (သုိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြမွာ ထပ္မံကာ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ ၁ ေသာင္းတန္ကို ဝယ္ယူကာ လက္ရွိဖုန္းေလးအား အသက္ဆက္လိုက္ရပါေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း) :)

Prepaid Card စနစ္သို႕ ေျပာင္းလဲ ေငြသြင္းျခင္း ေၾကာ္ျငာေတာင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မရိုက္ႏိုင္ဘဲ လက္ေရးမူကို ေကာ္ပီဆြဲထားျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္သုတ္ရိုက္ကာ အလွ်င္စလို လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ႕ရပါတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္… ဒါပုံေလး မထည့္ေပးႏိုင္တာ ခြင့္လႊတ္ပါဗ်ာ… အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကို စာေရးျပီး ကပ္ထားပါကလည္း အက်ဳိးမ်ားႏိုင္ပါတယ္.. အခုေတာ့ လူတန္းၾကီးမွာ ဘယ္သူ႕ကို ေမးရမည္မသိျဖစ္ေနပါတယ္လို႕ သူ႕ ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပပါတယ္…

ၾကိဳတင္ေပးေငြေတာ့ ေကာက္ပါတယ္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားတာေတာ့ ေငြေကာက္ဖို႕ပါဘဲ… ျမန္မာ့ျပည္၏ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကူ ဆက္ဆံေရးကို ၾကိဳတင္ေတြးဆထားျခင္း အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္… ‘ ဒီလိုေတာ့ ဒို႕စမယ္’ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို စဥ္းစားကာ ၾကိဳတင္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပသာနာမ်ားအား ၾကိဳတင္ရွင္းလင္းထားျခင္း၊ ျပသာနာတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက အစားထိုး ျဖည့္တင္းႏိုင္ေအာင္ စီမံထားျခင္း၊ သတင္းျပန္ၾကားႏိုင္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အလြယ္တကူဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္းမ်ား လိုအပ္ေနပါတယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္…

ဒါေလးေတြ ျပီးရင္ေတာ့ အားလုံးအဆင္ေျပသြားမယ္ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…

 

မွတ္ခ်က္။  ။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေလးက ေသးေသးေလးေတြကို ျပင္ရအုံးမယ္ဆိုတာ အခ်က္အလက္အေနနဲ႕ ေထာက္ခံပါတယ္… ဖုန္းရုံးဌာနမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္သျဖင့္ မိမိေငြေၾကးေလး မဆုံးရူံးသြားေၾကာင္း၊ အခုေတာ့ ေငြထပ္မံျဖည့္တင္းထားရေသာ္လည္း ၇ လ ပိုင္းခန္႕တြင္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏ေငြေၾကးမ်ား မဆုံးရူံးသြားပါေၾကာင္း၊ အခုဒီျပသာနာေလး ျဖစ္လာေသာ္လည္း၊ ေနာင္တြင္ ဒါမ်ဳိး ၾကဳံရေတာ့မည္မဟုတ္ (ရုံးသို႕ မသြားရေတာ့သျဖင့္) ႏွစ္သိမ့္လိုက္ရပါေတာ့သည္ ခင္ဗ်ား။ ရြာထဲမွ သူၾကီးဆီ တိုင္မည္ ေျပာေသာ္လည္း ဖုန္းဆက္မရေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္သာလွ်င္ ေျပလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးလိုက္ရပါေတာ့သည္ ခင္ဗ်ား။။။

About သခင္သူရိန္

သခင္ သူရိန္ has written 7 post in this Website..

မီးအခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္လာေသာ၊ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္အလြန္ေႏွးေသာ၊ အင္မတန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခန္း၊ မလႊတ္လပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တြင္ မြန္းက်ပ္စြာေနရင္း ၾကီးျပင္းခဲ့ရသည့္ ကၽြန္ေတာ္ သူရိန္သည္ အမ်ားအျမင္ကပ္ေလာက္ေသာ "သခင္" ဆိုသည့္ စကားစုကို ယူသုံးမိပါသည္။ "သခင္" ဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္သည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမင့္ျမတ္စြာ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းျပေပးေနသည္ဟု ခံယူလွ်က္…."သခင္မ်ဳိးေဟ့.... ဒို႕ဗမာ"

   Send article as PDF