မွတ္မိၾကဦးမယ္ထင္ပါတယ္ မႏိုဗီရဲ႕ အို အရိပ္ကေလးရယ္ ပိုစ့္ကို..။

sunset မွာagainst light နဲ႕ ရိုက္ထားတဲ့ပံုကို သဂ်ိဳင္ခီး တေယာက္

ဖိုတိုေရွာ့ပ္ထဲ၀င္ျပီး ၀မ္းကလစ္နဲ႕ ကလိ လိုက္တာ မ်က္ႏွာေပၚလာတာေလ..။

ဒါကို အလြယ္ နဲ႕ နားလည္ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ histogram ေတြအေၾကာင္း

သိထားမွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္..

၁.Histogram ဆိုတာ ဘာလဲ

histogram ဆိုတာ၂၁ရာစု lightmeter ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို နားလည္ထားရင္

ပံုကိုမၾကည့္ဘဲ histogram ကိုၾကည့္တာ နဲ႕ ပံုရဲ႕ အလင္းအေမွာင္အေနအထားကို

ေျပာလို႕ရပါတယ္။ဘာပံုဆိုတာ မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ ပံုဟာ လင္းလြန္းေနမလား

ေမွာင္လြန္းေနမလားဒါမွ မဟုတ္လည္း ပံုမွာပါ၀င္တဲ့ အလင္း နဲ႕ အေမွာင္ဟာ

ေျပျပစ္မႈရွိသလား ရုပ္ခ်ည္း အေျပာင္းအလဲ ေတြ ပါေနသလား ေျပာလို႕ရပါတယ္။

၂.Histogram ပံုစံတစ္ခု


ပံုကိုၾကည့္ရင္ အတက္အက်မ်ားနဲ႕ line graph တခုလို႔ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဆရာ၀န္ေတြ

ECG ဖတ္ျပီးလူနာ့ ႏွလံုးသား အခင္းအက်င္း ကို မွန္းသလို က်ေနာ္တို႔လည္းhistogram

ကိုဖတ္ျပီးဓါတ္ပံု၁ပံုရဲ႕ အလင္းအေမွာင္ အခင္းအက်င္း ကို ေ၀ဖန္ တတ္ရပါမယ္။

အလင္းအေမွာင္ဆိုတာ ဓါတ္ပံု တပံုရဲ႕ ႏွလံုးသားပဲမဟုတ္ပါလားဗ်ာ.

၃.Histogram ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု


Histogram ကိုသာမန္အိမ္သံုး camera ေတြမွာလည္း ေဖာ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ (အေတာ္မ်ားမ်ား)

ရိုက္ျပီးသားဓါတ္ပံုတပံုကို Playbutton ႏွိပ္ျပီး ျပန္လည္ display ျပရင္း disp button ကိုႏွိပ္ရင္

ေပၚလာတတ္ပါတယ္(ကင္မရာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ histogram ေဖာ္ၾကည့္ပံု ကြာျခားမွာမို႔သည္အပိုင္း

အက်ယ္ မေရးလိုေတာ့ပါ .. စမ္းျပီး ကလိၾကည့္ပါလို႔ပဲ ေျပာပါရေစ)

Histogram ကိုအၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဒါင္လိုက္ ၃ပိုင္းခြဲပါတယ္ ဘယ္ဘက္ေထာင့္ဆံုး ပိုင္းဟာ pure black ျဖစ္ျပီး

ညာဘက္ေထာင့္ဆံုးဟာpure white ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္က အပိုင္းကိုေတာ့ျဖင့္ mid tone လို႔ ေခၚျပီး

အျဖဴနဲ႕အမည္း သမမွ်တစြာ ေရာ ေနတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

၄.Histogram & Exposure

Exposure ကိုအရင္ ရွင္းရလ်င္ေတာ့  exposure ဆိုတာ ရိုက္ယူတဲ့ scene အေပၚမွာ

အလင္း ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ား နဲ႕ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ရိုက္ခတ္ထားသလဲ ဆိုတာ ပါပဲ။

ဆိုလိုသည္မွာပံုတပံု ေမွာင္ ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့under exposure ျဖစ္ျပီး လင္းလြန္းေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့

over exposure ျဖစ္ပါတယ္။ပံု ၁ပံုခ်င္းစီမွာ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ exposure ရွိသင့္ပါတယ္။

ဒီလုိ ရွိေန၏ မရွိေန၏ ကိုhistogram နဲ႕ တိုင္းတာ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။

5. Histogram & Scene

စကားစပ္လို႔

အို အရိပ္ကေလးရယ္ ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ဒါဟာ Chiaroscuro လို႔ ေခၚတဲ့ ဓါတ္ပံုအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္

အလင္းနဲ႕အေမွာင္ အခ်ိဳးအစား 16x ေလာက္ရွိမယ့္ အခင္းအက်ဥ္းပါ (မွားလ်င္ ျပင္ေပးၾကပါ)

Scene တခုခ်င္းစီမွာအသီးသီး သင့္ေလွ်ာ္ရာ ျဖစ္ေသာ မတူညီေသာ contrast ရွိတာမို႔histogram

သည္လည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ standard histogram ဆိုတာ မရွိပါ..။

 

ဥပမာ အေနနဲ႕ ေျပာရလ်င္ေတာ့ အိုအရိပ္ကေလးရယ္ ပံုမွာ  လူပံုဟာ အေမွာင္ခ်ထားျပီး

ေနာက္ကြယ္ကေနလံုးက ထြန္းလင္းေတာက္ပေနတာေၾကာင့္histogram ျပန္ေဖာ္ၾကည့္ရင္

ဘယ္ဘက္အစြန္း(pureblack) ညာဘက္အစြန္း(purewhite) ေတြမွာ လွိဳင္းေတြ ျမင့္တက္ေနမွာ ျဖစ္ျပီး

mid tone ျဖစ္တဲ့အလင္း ေျပျပစ္မွ်တစြာ က်ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ နိမ့္က်ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျခားနားတဲ့ဥပမာ ေျပာရလ်င္ေတာ့ ႏွင္းေတာထဲက လူတေယာက္ ကို ဓါတ္ပံုရိုက္တဲ့အခါ ျဖဴေဖြးတဲ့ႏွင္းေတြ

ဟာhistogram ကို ညာဘက္ အေလးကဲ တဲ့ပံု ထြက္ ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါကို မွားယြင္းတဲ့ exposure ျဖစ္တယ္

ေျပာမရပါဘူး။အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလို scene တခုခ်င္းစီအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရာ histogram ဆိုတာ ရွိပါတယ္။

 

တေန႔ညကsuper-moon ရိုက္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္အဆိုပါ လ ရဲ႕ ပံုကိုhistogram ေဖာ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေလးသာေနတဲ့ histogram ထြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုမေက်နပ္လို႔ ေျပျပစ္တဲ့ histogram

ထြက္ခ်င္လို႔exposure တင္ရိုက္ရင္(၀ါ) post-production ျပင္ရင္ လ ဟာေဖြးထြက္သြားမွာ burn-out ျဖစ္မွာ

သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

 

 

6. Low Key & High Key Histogramညဘက္ လကို ရိုက္ထားတဲ့ပံု နဲ႕ႏွင္းေတာ ထဲက ပံု ကိုအထက္မွာ ဥပမာေပးခဲ့တာ Low key နဲ႕

High Key ကိုရွင္းခ်င္လို႔ပါပဲ။ ဟုတ္ကဲ့ အမည္းေရာင္ကဲတဲ့ ပံုဟာLow key ျဖစ္ျပီး အျဖဴကဲတဲ့ပံုဟာ
High Key ျဖစ္ပါတယ္။သည္၂မ်ိဳးကို နားလည္မယ္ဆိုရင္ portraitphotography ရိုက္တဲ့အခါ

အလြန္ အသံုး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (မွန္တာ ၀န္ခံရရင္ လက္ရွိက်ေနာ္ မႏိုင္မနင္းျဖစ္ေနတဲ့ ဘာသာရပ္ပါ)

 

7. Over exposed & Under Exposed

နံပါတ္၆  Low Key & High KeyHistogram ရဲ႕ အမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္

က်ေနာ္တို႔Low Key ရိုက္ရင္းနဲ႕ တခါတရံမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေတြမွာ over exposed ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

 

ဥပမာ ေျပာရရင္ ဂူဘုရား အတြင္းကေနျပီး အျပင္ကိုလွမ္း၇ိုက္တဲ့အခါ အျပင္ဘက္ က ျမင္ရတဲ့ ရႈခင္းဟာ

burn out ျဖစ္သြားတတ္တာပါ။အဲ.. exposure ခ်ရိုက္ရင္လည္း ဂူ အတြင္းပိုင္းက ခ်ယ္မႈန္းမႈေတြကို

မျမင္ရေတာ့ဘဲမဲေမွာင္ သြားတတ္လို႔ပါ..။ အလားတူပါပဲ .. outdoor ေနေရာင္ေအာက္ မွာရိုက္တဲ့အခါ

အျဖဴေတြ(ဥပမာ ႏွင္းေတြ ေၾကာင့္)ေဖြးတက္သြားမွာ စိုးျပီး 1 or 2 stops ခ်ရိုက္တဲ့အခါ ပံု၇ိပ္ဟာ

အတန္ငယ္ေမွာင္ေနသေယာင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြ မည္းသြားျပီး မျမင္ရဘူး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

သည္လိုပံုရိပ္ေတြကို histogram မွာ ဘယ္လို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္သလဲေျပာရရင္ေတာ့ low keypicture

မွာ ညာဘက္ေထာင့္စြန္းပိုင္းမွာsudden spike ေတြ႕ရတတ္ျပီးhigh key မွာေတာ့ ဘယ္ဘက္ sudden spike ဆိုပါေတာ့

သည္ ကိစၥေတြဟာ အႏုပညာနဲ႕ အတတ္ပညာၾကားက တိမ္မေယာင္နဲ႕ နက္တဲ့ ပညာရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

8. Advanced Histogram

အေစာပိုင္းမွာHistogram ကို ၃ပိုင္းခြဲတယ္ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ယခု ၅ပိုင္းခြဲၾကည့္ပါ့မယ္။

 

RBG အရေျပာရလ်င္အလင္းအေမွာင္ range ဟာ 0 to 255 ျဖစ္ပါတယ္။ pure black ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ 0 (Zero)

ျဖစ္ျပီး purewhite ဟာ 255 ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚမွာ mid-tone လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ အလယ္သားကို ၃ပိုင္းပိုင္းျပီးၾကည့္ပါမယ္။

[Dark]-[Medium]-[Light]ဆိုျပီးေတာ့ပါ ။ သည္ေတာ့ ထိပ္ပိတ္ ေနာက္ပိတ္ ၂ခု ျပန္ေပါင္းတဲ့အခါ

[Black][Dark]-[Medium]-[Light][White] ဆိုျပီး ၅ပိုင္းပါ၀င္တဲ့ histogram ကိုရလာပါတယ္။

သင့္တင့္မွ်တစြာexposed လုပ္ထားတဲ့ ပံုတပံုမွာ  အလယ္ ၃ပိုင္းကို အခ်ိဳးညီစြာ ကစားႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ျဖင့္

ရုပ္လံုးၾကြတဲ့ဓါတ္ပံု၁ပံုကို ဖန္တီးႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

9. HDR

 

HDR ဟာ ေမာ္ဒန္ အတတ္ပညာ တခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ..

အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း under-exposure, correct exposure, over exposure ဆိုတဲ့

မူကြဲ ၃မ်ိဳးကို ၁ပံုတည္း ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ technique တခုပဲျဖစ္ပါတယ္..

ဒါဟာ ဖလင္ေခတ္ ကတည္းက ရွိခဲ့ျပီး ယေန႔ digital ေခတ္မွာ ၃ပံုရိုက္ ျပန္ထပ္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႕

တဖန္ ျပန္လည္ ေခတ္စားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္…။

 

 

အထက္က ဂူ ဘုရား အတြင္းက ရိုက္တဲ့ ဥပမာ ကိုေျပာရရင္ျဖင့္ ..

အတြင္းပိုင္း အနုစိတ္ လက္ရာေတြလည္း ေပၚမယ္ ဂူ၀ အျပင္ဘက္ ကေနေရာင္ေအာက္က ရႈခင္းလည္း

ေပၚလြင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ HDR သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္… သည္ technique ဟာ

အသံုး မတတ္တဲ့အခါ အလြန္ ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ ႏိုင္ျပီး ရုပ္ထြက္ဟာ ကာတြန္းရုပ္နဲ႕ တူတတ္ပါတယ္..

 

က်ေနာ္ ရိုက္ဖူးခဲ့တဲ့ HDR (ခုေတာ့ စိတ္တိုင္းမက်ေတာ့ပါ)

က်ေနာ္ခုတေလာ HDR မရိုက္ျဖစ္ေသးပါ..

ျပန္ရိုက္ျဖစ္တဲ့အခါ မွတ္တမ္း အေနနဲ႕ တင္ပါဦးမယ္ဗ်ာ..

 

mid tones ေတြ ကစား တာနဲ႕ HDR အေၾကာင္းကိုေတာ့ျဖင့္ post-production works ထဲမွာ အၾကံဳး၀င္တာမို႔

သပ္သပ္ ေရးပါ့မယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရယ္နဲ႕ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ Histogram အေၾကာင္းကိုေတာ့

သည္ေလာက္ဆိုရင္ ျခံဳငံု နားလည္ ႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

 

ေတာ္ေသးဘီ

ခင္တဲ့

ဂီ

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011