ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သတင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ စတင္လႊင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားတာကို မႏၱေလး ေဂဇက္မွာ တဆင့္ျပန္လည္ ေၾကညာေမာင္းခပ္အပ္ပါသည္။

၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာ၊ မိန္႔ၾကားခ်က္၊ အခန္းက႑၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္က႑ စသည့္ က႑ခြဲမ်ားပါရွိပါတယ္..

သမၼတရုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

Latest News ဆိုတဲ့ လင့္ခ္မွာေတာ့ ယေန႕ နံနက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ အစည္းအေ၀း သတင္းအား ေဖာ္ျပပါ ဆိုက္တြင္ လႊင့္တင္ထားျပီးျဖစ္၍ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

P.S.. တလက္စတည္း (Government Websites) ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား ကိုလည္း သိရသေလာက္ တပါတည္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ လို အပ္ လွ်င္ အ သံုး တည့္ လိမ္႔ မည္ ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ ရ ပါ သည္ ….

1. www.mofa.gov.mm
(Ministry of Foreign Affairs)
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

2. www.mora.gov.mm
(Ministry of Religious Affairs)
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန

3. www.commerce.gov.mm
(Ministry of Commerce)
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

4. www.construction.gov.mm
(Ministry of Construction)
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

5. www.livestock-fisheries.gov.mm
(Ministry of Livestock-Fisheries)
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန

6. www.moai.gov.mm
(Ministry of Agriculature and Irrigation)
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

7. www.moha.gov.mm
(Ministry of Home Affairs)
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

8. www.hotel-tourism.gov.mm
(Ministry of Hotel and Tourism)
ေဟာ္တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန

9. www.myanmar-education.edu.mm.
(Ministry of Education)
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန

10. www.moh.gov.mm.
(Ministry of Health)
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

11. www.myanmar.com/Ministry/culture
(Ministry of Culture )
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန

12. www.mpt.net.mm
(Myanmar Posts and Telecommunications )
ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန

13. www.myanmar.com/finance
(Ministry of Finance and Revenue)
ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန

14. www.myanmar.com/Ministry/Forest
(Ministry of Forestry )
သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

15. www.myanmar.com/Ministry
(Ministry of Immigration & Population )
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး၀န္ႀကီးဌာန

16. www.industry.gov.mm.
(Ministry of Industry)
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန

17. www.mot.gov.mm.
(Ministry of Transport)
ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

18. www.myanmar-information.net
(Ministry of Information Committee)
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန

19. www.myanmar.gov.mm/ministry/MSWRR
(Social Welfare, Relife and Resettlement)
လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

20. www.myanmar.gov.mm/PBNRDA
(Progress of order Areas and National Races and Development Affairs)
နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

credict: (၁) http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news

(၂) http://www.edinooyin.com/

About ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ

ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ has written 71 post in this Website..

နတၳိေတြ အစာသြပ္ထားတဲ့ ရင္ဘတ္ထဲ ၀မ္းစာကလည္း ရွားပါးလို႔ ပစၥဳပၸန္မွာ ငူေငါင္ေငါင္ရပ္ရင္း လွမ္းေမွ်ာ္ျပီးၾကည့္ေတာ့ အနာဂတ္ဟာ မႈန္၀ါးလို႔ေနရဲ႕.. မထူးဇာတ္ခင္းကာ အတိတ္က အိပ္မက္ေတြကို ျပန္တူးၾကည့္ေတာ့ ပုပ္သင္ဥေတြပဲ ထြက္လာတယ္.... CJ # 7202011

   Send article as PDF