ဒီလိုအႀကံအဖန္လုပ္တာ လူတိုင္းသိသင့္တာေၾကာင့္ ကူးတင္ေပးတာပါ။
ေအာင္၀င္း | စေနေန႔၊ ေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၂၉ မိနစ္
ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အသစ္တင္သြင္းလာေသာ တပတ္ရစ္ကားမ်ား၏ ေမာင္းႏွင္ျပီး ခရီးမုိင္ျပ ဒုိင္ခြက္မ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ကားအေျခအေန အဆင့္အတန္းျပ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားရိွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိပါ
ျပင္ဆင္ကာ ရန္ကုန္ ကားေစ်းကြက္အတြင္း လိမ္လည္္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ကား၀ပ္ေရွာ့ဆရာမ်ားက ဆုိသည္။

ကားေစ်းကြက္ထဲတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္စားေနသူမ်ား ရိွသကဲ့သုိ႔ ၀ယ္သူမ်ားကုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အတုျပဳလုပ္ျပီး လိမ္လည္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ၀ယ္သူမ်ား အလိမ္ခံရသည္ကုိ မၾကာခဏ ၾကားေနရလ်က္ရိွသည္ဟု ကားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေလလံဆြဲထားတဲ့ ကားအေျခအေနျပ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာ Photo-shop နဲ႔ ျပင္ျပီး လိမ္ေရာင္းတာေတြ၊ ကား ေမာင္ႏွင္ျပီး ခရီးမုိင္ျပ mileage ဒုိင္ခြက္ေတြက ကိန္းဂဏန္းေတြ ကုိ စက္ေတြနဲ႔ ျပင္ထားျပီး လိမ္ေရာင္းခံေနရတာေတြကုိ ၾကားေနရပါတယ္” ဟု ကားတင္သြင္း
ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ ဦးေအာင္ျမင္မုိး က ဆုိသည္။

ကား၀ယ္သူ အခ်ိဳ႕မွာ ကား၀ယ္ယူရာတြင္ ကားအေျခအေန အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ရုံသာမက ကားေမာင္ႏွင္ျပီး ခရီးကီလုိမီတာမ်ားကုိပါ ၾကည့္ရႈ၀ယ္ယူတတ္ရာ ကား အေရာင္းစင္တာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းမ်ားက ထုိကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္လိမ္လွည္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ျမင္မုိးက ဆုိသည္။

“ကား၀ယ္သူတခ်ိဳ႕က ကီလုိ တသိန္းေက်ာ္ ေမာင္းျပီးသားကားကုိ မ၀ယ္တာတုိ႔၊ ကီလို ႏွစ္သိန္းေက်ာ္
ေမာင္းျပီးသားကားေတြကုိ မ၀ယ္တာတုိ႔ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကုိ ျပင္ျပီး တခ်ိဳ႕က လိမ္ေရာင္းေနတာပါ” ဟု ၎ကဆုိသည္။

ယခင္ ၁၉၉၅ ေမာ္ဒယ္ေအာက္ ကားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ရုိးရုိး mechanical mileage ေမာင္းႏွင္ျပီး ခရီးမုိင္ျပ ဒုိင္ခြက္မ်ားကုိ ျဖဳတ္ကာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သကဲ့ သုိ႔ ၁၉၉၆
ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ အထက္ကားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ Digital mileage ေမာင္းႏွင္ျပီး မုိင္ျပ ဒုိင္ခြက္မ်ားကုိလည္း ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာသုံး စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ကာ လိမ္လွည္
ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွရသည္ဟုလည္း သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရိွ ကုိရာဂ်ာ ကား၀ပ္ေရွာ့ ဆုိင္မွ ဦးအငယ္ေလး က ဆုိသည္။

“ကား၀ပ္ေရွာ့ကုိ ေရာက္လာတဲ့ တခ်ိဳ႕ကားေတြထဲမွာ ေမာင္းႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာကုိ ဒုိင္ခြက္မွာ
ေလွ်ာ့ထားေပမယ့္ အင္ဂ်င္ခန္းထဲမွာ ကပ္ထားတဲ့ maintenance sticker ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မွတ္တမ္းမွာ ျပထားတဲ့ ေမာင္းႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာနဲ႔ ကြဲလြဲေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ကားမ်ားကုိ ကီလုိမီတာ တသိန္းေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္ျပီးပါက major maintenance အၾကီးစား ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေလ႔ရိွျပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္သည့္ ေန႔စြဲႏွင့္ ယခင္ ေမာင္းႏွင္ျပီး ခရီးကီလုိမီတာမ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္းေရးသြင္းကာ အင္ဂ်င္စက္ခန္းတြင္ ကပ္ထားေပးေလ့ ရိွသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

“တခ်ိဳ႕၀ယ္ေရာင္းေတြကလည္း maintenance sticker ေတြကုိပါ ခြာထားတတ္ပါတယ္။ sticker ေတြ လုံး၀မပါရင္ စိတ္မခ်ရေတာ့ပါဘူး။ တခုခု ျပင္ထားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္က ကားဆားဗစ္ စင္တာေတြက ကားျပင္ဆင္တာေတြနဲ႔ ကားအင္ဂ်င္၀ုိင္ လဲတဲ့ရက္စြဲနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာေတြကုိ ေရးသြင္းထားတဲ့ မွတ္တမ္း sticker ေတြကုိ ကပ္ထားပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခင္က ၁၉၉၆ ေမာ္ဒယ္အထက္ ကားမ်ားတြင္ရိွေသာ digital mileage မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္သည့္ ကိရိယာမ်ားမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရိွေနျပီး အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္ဟုလည္း ၎ကဆုိသည္။

“သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာက တပ္ထားတဲ့ ဒုိင္ခြက္ေတြ ပ်က္သြားတာတုိ႔ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္တာေတြ
ျဖစ္လာရင္ ဒုိင္ခြက္ေတြလဲတဲ့ ေနရာမွာ ေမာင္းႏွင္ျပီး ခရီးကီလုိမီတာကုိ ျပန္ထည့္ သြင္းဖုိ႔ စက္ကိရိယာ
ေတြကုိသုံးတာပါ။ အခု ဒီမွာက လိမ္ေရာင္းဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေမာင္းႏွင့္သည့္ ခရီးကီလုိမီတာ ျပင္ဆင္သည့္ စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ေစ်းကြက္အတြင္ က်ပ္ ခုႏွစ္သိန္းခန္႔ ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရိွႏုိင္ျပီး အခ်ိဳ႕ကား၀ပ္ေရွာ့မ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္ခအတြက္ ကားတစီးလွ်င္ က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္း၊ ခုႏွစ္ေသာင္းခန္႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးမႈမ်ားလည္း ရိွသည္။

ေမာင္းႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မႈလအေျခအေနအတုိင္း
ေရာင္းခ်သည့္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အနည္းဆုံး သိန္း ၅၀ ခန္႔ ေစ်းကြာသည့္အတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔
ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရိွျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ လိမ္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရာတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ မႈရင္းႏုိင္ငံရိွ အင္တာနက္
၀က္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီး ျပည္ပႏုိင္ငံရိွ ကားေလလံစင္တာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျပီးသည့္ ကားမွတ္တမ္းမ်ားကုိ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မွတ္တမ္း တင္ထားေလ့ ရိွသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

“ကုိယ္ ၀ယ္ေတာ့မယ့္ကား ေလလံေအာင္ နံပါတ္နဲ႔ ကား၀က္ဆုိဒ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ျပန္ၾကည္႔ရင္ ကားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုံးလအတြင္း ေရာင္းထားတဲ့ ကားမွတ္တမ္းေတြကုိပဲ ၾကည့္ႏုိင္မွာပါ။ သုံးလ ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ ၾကည့္လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး” ဟု ဦးေအာင္ျမင္မိုး က ဆုိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ကားအေျခေနအဆင့္ Grade မ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာမ်ားကုိ ၾကည့္ရာတြင္လည္း ကားအတြင္းပုိင္း အေျခအေနမ်ားကုိလည္း တြဲဖက္ၾကည့္ရႈကာ ကားအေျခအေနကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္ ဟု ၎ကဆုိသည္။

“တခ်ိဳ႕က ေမာင္းႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာေတြ ေလွ်ာ့ထားေပမယ့္ ကားအတြင္းခန္းက ထိုင္ခုံ အေျခအေနေတြ၊ အျမဲ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳေနရတဲ့ ကားအတြင္းခန္းက လက္ကုိင္ အေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ျပီး အကဲျဖတ္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ တပတ္ရစ္ကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မသိရိွ၊ သတိမထား
မိေသာ ကား၀ယ္သူမ်ားသည္ ၀ယ္ေရာင္းတခ်ိဳ႕၏ လိမ္လွည္မႈမ်ားကုိ ခံရလ်က္ ရိွသည္။

“က်ေနာ္ တုိယုိတာ မတ္တူး ၂၀၀၂ ေရႊငါးကုိ ကားအေရာင္း စင္တာတခုက ၀ယ္လာတာ ကား၀ပ္ေရွာ့
ေရာက္မွ အလိမ္ခံရမွန္း သိပါတယ္။ ကားေမာင္ႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာ ဒုိင္ခြက္ကုိ ျပင္ထားတာပါ။ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာလည္း ျပင္ထားပါတယ္။ အေရာင္းစင္တာကုိ ျပန္သြားေျပာတာ မရေတာ့ပါဘူး” ဟု ကားအ၀ယ္မွားခဲ့သူ ဦးညီညီလြင္က ဆုိသည္။

မၾကာမီက တုိယုိတာ ဟာရီယာ ၁၉၉၉ ေမာ္ဒယ္ ၀ယ္ယူထားသူ ဦးဟန္သိန္းကလည္း “က်ေနာ္ ကားကုိ ၀ယ္တုန္းက ေမာင္းႏွင္ျပီး ကီလုိမီတာကုိ ငါးေသာင္းလုိ႔ ျပင္ထားပါတယ္။ ကား ေလလံေအာင္ စာရြက္မွာလည္း ျပင္ထားပါတယ္။ ကား၀ပ္ေရွာ႔ ေရာက္ေတာ့မွ ကားအင္ဂ်င္ခန္းထဲက maintenance belt ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတဲ့ မွတ္တမ္း sticker စတစ္ကာေလးမွာ တသိန္း ငါးေသာင္း ျဖစ္ေနမွန္း သိလုိက္ရပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ကားပြဲစားတဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္စုိးက “အခု ကားေစ်းေတြ မတရားက်ေနလုိ႔ ကား၀ယ္ေရာင္းေတြ အရႈံးေပၚေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လိမ္ေရာင္းတာေတြ ပုိမ်ားလာႏုိင္ပါတယ္။ ကား၀ယ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ကားအေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြကုိ ေခၚသြားျပီး ၀ယ္မွ စိတ္ခ်ရမွာပါ” ဟု ဆုိသည္။

ေမလ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္အထက္ ကားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ကာ
ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သျဖင့္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ သိန္း ၅၀ မွ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးက်လ်က္ရိွသည္။

About the best

the best has written 40 post in this Website..