ဒူ…..ဟူ…..ဟူ……ဟူ

ေဂဇက္ရြာသူ၊ ရြာသားစာေရးဆရာ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႕

ဒူ…..ဟူ…..ဟူ……ဟူ

ကၽြႏု္ပ္ေတေတဇက္ေၾကျငာေမာင္းခတ္လိုက္ရသည္မွာ……..

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ညီရင္းအကိုတမွ် ခင္တြယ္ရေသာ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ဆရာထက္ေ၀း၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိ

ရသည္မွာ ေဂဇက္ရြာတြင္ ရြာသူႀကီးဦးခိုင္အမွဴးျပဳေသာ ရြာ၏ရပ္မိရပ္ဖ၊ ရြာတံခါးမွဴး၊ ရြာလူမိုက္ ရြာေဆာ္အျပင္ရြာေတာ္ရွင္၊ ရြာ၏ေဆးဆရာ စသည္ျဖင့္တာ၀န္ရာထူးအသီးသီးရွိၾကရာကၽြႏု္ပ္မွာလည္း

တတ္သည့္ပညာမေနသာ ဆုိသကဲ့သို႔ ရြာ၏ေဗဒင္ဆရာအျဖစ္တာ၀န္ယူရန္ မိမိဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္၍ ေၾကျငာေမာင္းခတ္အပ္ပါသည္။ ဒူ…..ဟူ…..ဟူ……ဟူ

ကၽြႏု္ပ္မွာ တိုင္းရင္းေဆးသမားေတာ္ႀကီး ဦးစည္သူ၏တူျဖစ္၍ တိုင္းရင္းေဆးပညာကိုအေတာ္အသင့္နားလည္

ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္၏မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ညီအကိုေတာ္ ဆရာထက္ေ၀းမွာရြာေဆးဆရာ ရာထူးလုယူသည္ဟု အထင္

မွားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္သျဖင့္ ရြာေဗဒင္ဆရာအျဖစ္သာေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံေဆာင္၍ ေၾကျငာေမာင္းခတ္အပ္ပါသည္။

ဒူ……ဟူ……ဟူ……ဟူ

ရြာအတြင္းမွ စာေရးဆရာ၊ ဆရာမတို႕အား မည္သူ႕ကိုမဆိုေဗဒင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္း(၁)ခြန္း ေမးျမန္း

ႏုိင္သည္။ ေမြးသကၠရာဇ္ေပးရန္မလို၊ တယ္လီပသီထက္ စြမ္းအားျမင့္ေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးႏိုင္

သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ စြမ္းအားျမွင့္ ပညာရပ္လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္မွာ(09-422453468)

မွတ္ခ်က္။                 ။(အာဒမ္ႏွင့္ဧ၀ ပန္သီးကိုဘယ္သူက မည္သည့္ေနရာမွစ၍ ကိုက္သလဲဆုိေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိး

ကၽြႏု္ပ္ မေျဖဆိုပါ။)

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ညီရင္းအကို ဆိုသည္မွာ ေနာင္ေတာ္ဆရာထက္ေ၀းမွာအသားမဲ၍

ကၽြႏု္ပ္မွာ အသားျဖဴေသာေၾကာင့္ တင္စားသုံးႏႈန္းျခင္း

ေဂဇက္ရြာ

ေဗဒင္ျဆာ

ေတေတဇက္

 

About silver hero

silver hero has written 19 post in this Website..