ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ႐ံုး

(အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၄/၂၀၁၂)

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္)

ဒုတိယ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၀င္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တို႔အရ ေအာက္ပါ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအား မိမိ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

(၁) ဦးတင့္လြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန

(၂) ဦးစိုးေအာင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန

(ပံု) သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

http://ministryofinformation.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=156:2012-06-06-02-55-23&catid=1:local-news&Itemid=58

About စေန

mee lay has written 40 post in this Website..

   Send article as PDF