ကေလးသူငယ္မ်ား ငယ္ဘဝဆုိင္ရာ စမ္းသပ္႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိမႈ

အသက္(၉)လ အရြယ္အထိ မိမိဖာသာ ၀မ္းလ်ားမေမွာက္ႏိုင္ေသး၊ မထိုင္တတ္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းေနသည့္အရြယ္တြင္ စာလိုက္ႏုိင္ရန္ ရုန္းကန္ရတတ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္ ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္း
သတ္မွတ္ခံရသည့္ ကေလးအေတ္ာမ်ားမ်ားသည္ ငယ္စဥ္က မိမိဖာသာ တည့္မတ္စြာ
ထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ၀မ္းလ်ားေမွာက္ သြားလာျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ား
ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စမ္းသပ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ သာမန္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ
ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ (၂၀၀၀)ျပည့္ႏွစ္မွ
(၂၀၀၁)ခုႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္ (၁၈၈၁၈)ဦး၏ ငယ္ဘ၀
အေလ့အထမ်ားကို ေျခရာခံ စစ္တမ္းျပဳစုၿပီးေနာက္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္၊ ပညာေရးဌာနက
ယခုသုေတသနရလဒ္အား ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္
ယခင္ကလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာ
မိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းေနဖက္မ်ားထက္ အမ်ားအားျဖင့္
ေက်ာင္းစာလိုက္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္တြင္ တစ္ႏွစ္စာမွ် နိမ့္က်တတ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။

ယခုစစ္တမ္းမွာမူ ကေလးငယ္မ်ား၏ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးနယ္ပယ္ ဆက္စပ္မႈကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုက္ရိုက္မီးေမာင္းထိုး
ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Motor Skillေခၚ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားႏိုင္မႈ
လံႈ႕ေဆာ္စြမ္းရည္သည္ ကေလးငယ္ဘ၀ကတည္းက လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္
တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိၿပီး ယင္းMotor Skill ေပၚေပါက္လာမႈ
အဆင့္နိမ့္က်ေနပါက ကေလးမ်ားသည္ သာမန္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ခႏၶာကိုယ္
လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေလ့ရွိသည္။ သမားရိုးက်
အေျခအေနမ်ားအရ Motor Skillဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပံုမွန္ရွိသည့္ ကေလးမ်ားအနက္
(၉၆)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လူႀကီးသူမမ်ား၏ အကူအညီမပါဘဲ ထိုင္ႏုိင္ၿပီး
(၉၂)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ ၀မ္းလ်ားေမွာက္တတ္ကာ (၆၉)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ မိမိဖာသာ
မတ္တပ္ရပ္ႏိုင္ၾကသည္။ (၄)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာမူ စကားပင္ စမ္းတ၀ါး၀ါး
စေျပာတတ္ေလ့ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ Motor Skillလံႈ႕ေဆာ္မႈ အလြန္ေကာင္းေသာ
ကေလးမ်ားတြင္မူ (၉၉)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပစၥည္းမ်ားကိုပင္ ေကာက္ယူႏုိင္ေနၿပီး
(၉၅)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လက္ႏွစ္ဖက္လံုးျဖင့္ အရုပ္ကေလးမ်ားကို
ေဆာ့ကစားႏုိင္လာၾကၿပီး (၈၉)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ကမူ လက္ညွိဳးႏွင့္ လက္မကိုသာ
အသံုးျပဳၿပီး အရာ၀တၳဳမ်ားကို ကိုင္တြယ္လာႏိုင္ေလ့ရွိသည္။ ပညာရွင္မ်ားက
Motor Skill ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္
အသက္(၅)ႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ ေက်ာင္းစာလိုက္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးအေပၚ မ်ားစြာ
သက္ေရာက္တတ္သလို ငယ္စဥ္က Motor Skill နိမ့္ပါးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္
မွ်ေ၀တတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္
အားနည္းေနတတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Motor Skillကို
လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္သည့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းစေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
ၿဗိတိန္ရွိ မူလတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား တစထက္တစ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး
တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ မူလတန္းေက်ာင္းသား ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းသို႔
လမ္းေလွ်ာက္မလာၾကေတာ့ဟု သုေတသီမ်ားကဆိုသည္။ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္က
ၿဗိတိန္တစ္ႏုိင္ငံလံုး လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေက်ာင္းတက္သည့္ မူလတန္းေက်ာင္းသား
အေရအတြက္မွာ (၄၈)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့ရာ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္စာရင္း
(၆၂)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကားေမာင္းၿပီး ေက်ာင္းလိုက္ပို႔သည့္ မိဘဦးေရမွာလည္း
(၂၇)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ (၄၃)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထိုးတက္လာသည္။ ယခုလိုျဖစ္ရျခင္းမွာ
မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအသြားတြင္ မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္မႈအႏၱရာယ္မ်ိဳး
ႀကံဳေတြ႕မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ဟုလည္း သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားက
ေဖာ္ျပထားသည္။

Source: DailyMail

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..