ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ဆုိေတာ့ ၂၀၁၀ မကုန္ခင္လုိ႕ေတာ့ ေျပာလုိ႕ရတာေပါ့ေနာ္…

၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ကေန ဒီဇင္ဘာ ၃၁ၾကား မွာ ၁၈ႏွစ္ျပည့္မယ့္သူေတြစာရင္း ျပဳစုခုိင္းေနျပီဆုိတဲ့အေၾကာင္း သတင္းစကားၾကားရပါတယ္။ မဲေပးဖုိ႕အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းအတုိင္းဆုိရင္ မဲေပးမယ့္ရက္ဟာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ျဖစ္ရပါေတာ့မယ္။ အစုိးရက ၂၀၁၀ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္လုိ႕ ေၾကညာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ မွာ မဲေပးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ေတြကုိ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ မွသိရမွာ ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ေတြစဖုိ႕ကေတာ့ အဲဒါေတြရဲ႕ ေနာက္မွ ျဖစ္ပါမယ္။

ဘာရယ္ညာရယ္မသိရဘဲ ၀ါးတားတားလုပ္ေနတာထက္စာရင္ေတာ့ ကာလအကန္႕အသတ္တစ္ခုထြက္လာတာပဲ ေက်းဇူးတင္ရပါေတာ့မယ္…

About yannaingech

yan naing aung has written 24 post in this Website..

Residence of Myanmar, living in Mandalay, working in an internet cafe.