ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ သာရဏီယ ၾသ၀ါဒကထာ …

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ၊ အဂၤါေန႕ )

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ဟန္ရွင္လူျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႕ —

ယေန႕အခ်ိန္အခါသည္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ရဟန္ရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းတိုကအေနျဖင့္ မိမိတို႕ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစတဲ့ေလာကီအေရးအရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားသို႕ ဖန္တီးေနခ်ိန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတတ္လာသည္နွင့္အမွ် မိမိတို႕ သက္၀င္ယံုၾကည္ရာဘာသာအသီးသီး တိုးတတ္ထြန္းကားျပန္႕ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အေရး ေမွ်ာ္မွန္းလွ်က္ တတ္ၾကြရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ေနၾကသည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္လူဦးေရ သန္း-၆၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိရာ လူဦးေရ၏ ၈၉.၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကျပီး က်န္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာနွင့္ နတ္ကိုးကြယ္သူႏွင့္အျခားဟူျပီး  ဘာသာတရားမ်ိဳးစံု၊ အယူ၀ါဒမ်ိဳးစံုရွိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူမ်ိဳးမေရြး လူမ်ားစု လူနည္းစုခဲြျခားျခင္းမရွိ၊ မိမိတို႕ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိၾကေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္သုတၱန္၊၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာတရားမ်ားရွိသကဲ့သို႕ ခရစ္ယာန္၊အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ မ်ားတြင္လည္းသက္ဆိုင္ရာက်မ္းဂန္မ်ားအခိုင္အမာရွိၾကေပသည္။ ထိုက်မ္းဂန္မ်ားသည္ မိမိတို႕ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားရွင္အသီးသီး၏အဆံုး အမအျဖစ္အခံယူၾကလ်က္လူသားတို႕၏ယဥ္ေက်းမႈကို ရင့္က်က္ေစေသာ ပစၥဳပၸန္တမလြန္ ႏွစ္တန္ေကာင္းက်ိဳးကိုအသီးသီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၾကေပသည္။ မတူကဲြျပားေသာ ဘာသာေရးယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈေရးဈ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္ဦး၏အယူအဆ ကို တစ္ဦးကေလးစားျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္မျပဳပဲေမတၱာကရုဏာမုဒိတာ ဥေပကၡာပြားမ်ားျခင္း၊လက္တဲြေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည့္ခြင့္၏ အႏွစ္သာရကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဟိမ၀ႏၱာေတာင္မင္းၾကီးကို ပတ္၀ိုက္သြယ္ျဖာစီးဆင္းၾကညသည့္ ျမစ္ငယ္ငါးရာတို႕သည္ ဂဂါၤ၊ ယမုနာ၊ အစိရ၀တီ၊သရဗူ၊ မဟီ ဆိုသည့္ ျမစ္ၾကီးငါးသြယ္တုိ႕ အသီးသီ စီး၀င္ၾကလ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္တြင္ ေပါင္းဆံုကာ မဟာသမုဒၵရာ အတြင္းသို႕ စီး၀င္ၾကေပသည္။ ထုိနည္းတူျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေမခ၊မလိခ၊ခ်င္းတြင္း (သလႅာ၀တီ)၊ ဒုဌ၀တီ၊ ေပါင္းေလာင္းစသည့္ ျမစ္ငယ္မ်ားစုေပါင္းစီးဆင္းၾကရာမွ ဧရာ၀တီျမစ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္ ဟူ၍ျဖစ္ေပၚလာျပီး မုတၱမ ပင္လယ္အတြင္း စီး၀င္ၾကေပသည္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာလူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ဘာသာ၀င္အသီးသီးတို႕သည္လည္း မိမိတိုႈ ေမြးဖြားရာေဒသ ေရၾကည္ရာ ျမက္ ႏုရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရာေဒသ မိရိုးဖလာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ အဖံုဖံု မတူကဲြျပားေနရာမွ တိုင္းေဒသၾကီၚ ျပည္နယ္ ၁၄ ခ၊ ဘာသာၾကီး ၄ ဘာသာစစည္းမႈ စံုညီေသာအခါ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟူ၍တစ္ခုတည္းေသာ အမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

မေတာ္တဆ ျဖစ္ေပၚလာေသာပဋိပကၡအမႈကို တန္ျပန္လက္စားေခ်လိုသည့္ သေဘာျဖင့္ မေျဖရွင္းပဲ အေၾကာင္းအက်ိဳး အဆိုးအေကာင္း ပညာဥာဏ္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ကာ ေမတၱာျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ဆိုပါက အားလံုး ျငိမ္းခ်မ္းေျပလည္ျပီး သုခခ်မ္းသာတရားမ်ား ရရိွၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ကို လမ္းညႊန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ သာဓကတစ္ရပ္မွာ ကပိလ၀တ္ျပည္သားမ်ားနွင့္ ေကာလိယျပည္သား တို႕သည္ လယ္ေရသြင္းမည့္ ေရာဟိဏိျမစ္ေရကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ခိုင္ရန္ျဖစ္ၾကေပးရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီမွ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈသည္တျဖည္းျဖည္း လူအုပ္စုမ်ားမ်ားလာပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းမ်ားအထိ သတင္းေပါက္ၾကားသြားခဲ့ကာ ကပိလ၀တ္ျပည္ႏွင့္ေကာလိယျပည္ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းမ်ားစစ္ဆင္ဖို႕အထိ အေျခအေန တင္းမာလာခဲ့ေပသည္။ထိုအခ်ိန္တြက္ ဗုဒၶဘုရား ရွင္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာျပီးလွ်င္ တန္ဖိုးအနည္းငယ္သာရွိသည့္ ေရကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးတန္းဖိုးအနဂၣထုိက္တန္ေသာလူသားမ်ား၏အသက္ကို မ ဖ်က္စီး မသတ္ျဖတ္ထိုက္ေကာင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးထူးတစ္စံုတစ္ရာ မရွိႏုိင္ေၾကာင္းမ်ားကို ဇာတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ သာဓကေဆာင္၍ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္၀ထၳဳလာ ဖႏၵနဇာတ္ေတာ္တြင္ ၀က္၀ံတစ္ေကာင္သည္ ၾကိဳ႕ပင္ၾကီးတစ္ပင္ေအာက္၌အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ၾကိဳ႕ကိုင္းေျခာက္ က်ိဳးက်ျပီး ၀က္၀ံ၏ ေနာက္ေက်ာကုန္းကိုထိမွန္ခဲ့ရာ၀က္၀ံက ၾကိဳ႕ပင္ေစာင့္နတ္၏လက္ခ်က္ဟုထင္မွတ္လ်က္ ရန္ျငိဳးထားခဲ့သည္။  ၀က္၀ံသည္ ၾကိဳ႕ပင္ေစာင့္နတ္အေပၚထားရွိသည့္ ရန္ျငိဳးျဖင့္ ရထားလုပ္မည့္လက္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခိုက္ ရထားလုပ္ရန္သစ္သားအတြက္ ၾကိဳ႕ပင္သားသည္ အခိုင္ခ့ံဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းအၾကံျပဳေျပာဆိုကာထြက္ခြာသြားခဲ့ေပသည္။ ၾကိဳ႕ပင္ေစာင့္နတ္ကလည္း တစ္ဖန္ ျပန္၍၀က္၀ံအက်ိဳးယုတ္ေစရန္ ရထားလုပ္ရာတြင္ ရထားအကြပ္ကို သံျပားအစား ၀က္၀ံေရျဖင့္ ရစ္ပတ္လွ်င္ ပိုမိုခိုင္ခံ့ေၾကာင္း၊ လက္သမား မ်ား အား အၾကံျပဳေျပာဆိုျပန္ပါသည္ လက္သမားမ်ားကလည္း ၀က္၀ံကိုသတ္ပီး ၾကိဳ႕ပင္ကို ခုတ္လွဲကာ ရထားျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၀က္၀ံႏွင့္ ၾကိဳ႕ပင္ေစာင့္နတ္ တို႕သည္ ရန္ျငိဳးထားၾကျခင္းေၾကာင့္ ၀က္၀ံလည္းေသေက်ရပီး ၾကိဳ႕ပင္သည္လည္း ခုတ္လွဲခံရ၍ၾကိဳ႕ပင္ေစာင့္နတ္ ဘံုေပ်ာက္ခဲ့ရေပသည္။

တစ္ဖန္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကအားၾကီးတိုင္းလည္း အားနည္းသူကို အႏိုင္မယူသင့္ပံုကို လဋဳကိကဇာတ္ေတာ္ကို သာဓကေဆာင္၍ေဟာၾကား ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ လဋဳိက ဇာတ္ေတာ္မွာ အားၾကီးေသာ ဆင္ရိုင္းၾကီး တစ္ေကာင္သည္ ေတာင္းပန္ေနသည့္ၾကားမွ မညွာမတာ ရက္စက္စြာျဖင့္ ႏွံစုတ္ငွက္ငယ္မေလး၏သားငယ္ေလးမ်ားကို ေျခေတာက္ျဖင့္ နငး္ေျခသတ္ျဖတ္ျပီး က်င္ငယ္ေရျဖင့္ေမ်ာပါသြားေအာင္ ရက္စက္ခဲ့ေပသည္။ ႏွံစုတ္ငွက္ငယ္မေလးသည္ က်ီး ၊ ယင္မမဲရိုင္း၊ ဖားတို႕နွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ အကူအညီေတာင္းခံျပီး လက္စားေခ်ရန္ စီစဥ္ ခဲ့ပါသည္ ။ကနဦးဆံုးက်ီးငွက္က ဆင္ရိုင္းၾကီး၏မ်က္လံုးအစံုကို ႏႈတ္သီးျဖင့္ ရုတ္တရက္ ထုိးေဖာက္ျပစ္လိုက္ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ယင္မမဲရုိင္းက ဆင္ရ္ုိင္းၾကီး၏ဒဏ္ရာရထားသည့္ မ်က္လံုးမ်ားထဲသို႕ပိုေလာက္လန္းမ်ားထည့္ေပးလိုက္ေပသည္။

ဆင္ကန္းၾကီးဘ၀ေရာက္သြားရသည္.ဆင္ရိုင္းၾကီးသည္ ေရငတ္လာသျဖင့္ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖင့္ ေရရွာထြက္လာခဲ့ရာ ဖားက ေတာင္ထိပ္ေပၚမွ အသံျပဳလုိက္ပါသည္။ ဆင္ကန္းၾကီးသည္ ဖားသံၾကားရာသို႕ ေရရွိသည္အထင္ျဖင့္ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႕ တတ္လာသည့္အခ်န္တြင္ ဖားက ေတာင္ကမ္းပါးဘက္သို႕ဆင္းျပီး ကမ္းပါးျပတ္ ရွိသည့္ဘက္မွ အသံထပ္ေပးလိုက္ေပသည္။ ဆင္ကန္းၾကီးသည္ ဖားသံရွိရာသို႕ စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖင့္ဆက္ေလွ်ာက္သြားရာ ကမ္းပါးျပတ္မွ ေလွ်ာက်၍မရႈမလွ ေသဆံုးသြားရေပသည္။

အားၾကီးသည္ကို မာန္တတ္ျပီး အႏိုင္ယူခဲ့သည့္ဆင္ရိုင္းၾကီးသည္ အင္အားေသးငယ္သည့္ ႏွံစုတ္ငွက္ငယ္မေလး၏အစီအမံေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးရသည့္ သာဓကျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ေဒသနာေတာ္မ်ားကိုေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္လွ်င္ တန္ဖိုနည္းပါးေသာ ေရေၾကာင့္ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားရပံု၊ ရန္ျငိဳးထားခဲ့ သည့္အတြက္ ၀က္၀ံေသဆံုးျပီး ၾကိဳ႕ပင္ေစာင့္နတ္၏သစ္ပင္ဘံုဗိမာန္ပ်က္စီးရပံု၊ အားၾကီးသည္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ အႏိုင္က်င့္ခဲ့သျဖင့္ ဆင္ရိုင္းၾကီး ေသေက်ပ်က္စီးရပံုတို႕ကို နမူနာယူသင့္ထုိက္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရေျမတြင္ ေမြးဖြားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရေျမတြင္ၾကီးပြားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမမွာပင္ ဘ၀နိဂံုးအဆံုးသတ္ၾကမည့္ ျပည္သူျပည္ သားဘာသာ၀င္ ရဟန္ရွင္လူအမ်ားတို႕သည္ မိမိတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးတြင္ ေလာင္ျမိဳက္ေနၾကသည့္ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီးတို႕ကို ဗုဒၶဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အသိတရားေမတၱာေရစင္ျဖင့္ အတူတကြ သြန္းေလာင္းၾကလ်က္တစ္ဦးကတစ္ဦးအေပၚ ေမတၱာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ ျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ားပြားမ်ားႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵေလာင္းလ်က္ သာရဏီယၾသ၀ါဒတရားခ်ိီးျမွင့္ လိုက္ပါသတည္း။

About may july

may july has written 8 post in this Website..