ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ကုလသမဂၢအထိဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားဟာ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုရင္ ကၽြန္မစိတ္အထင္ အနည္းငယ္အေလာတၾကီးႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ဒီလို အေစာတလွ်င္ လႈပ္ရွားရျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ ဟုတ္မည္မထင္ပါ။ ရခိုင္ေဒသမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ရခိုင္ေဒသ၏ဖြံ႔ျဖိဳးလာမယ့္အနာဂါတ္ကာလရဲ႕က႑က အဓိကျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ယခုအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အိႏၵိယႏွင့္ ကုန္သည္မႈဖြ႔ံျဖိဳးလာမည့္ စီးပြားေရးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာျပ စီမံကိန္းတစ္ရပ္က ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အထူးအထည္ စိတ္၀င္စားမႈ စြဲေဆာင္မႈရွိေနပါတယ္။ ရခိုင္ေဒသဟာ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးဇံုတစ္ခုျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေနလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရတဲ့အေနအထားပါ။

ဒီအေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ၾကိဳတင္ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေျခကုတ္ယူေစျပီး ရခိုင္ျပည္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ ၾကံရြယ္ျခင္းပါ။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရခိုင္ေဒသမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးစီးပြားက အတိုင္းအတာမည္မွ်အထိ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မလဲဆိုတာ အတိအက်မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အထင္ေသးသင့္သည့္ ပမာဏေတာ့ မဟုတ္တာအမွန္ပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက တန္ဖိုးျမင့္တက္လာေသာ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ ေလာဘတက္လာျခင္းက အနာဂတ္တြင္ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးစီးပြားရဲ႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေအာင္ သတိေပးလိုက္ျခင္းပင္ …..

 

ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ရွိေသာ ဆန္စပါး ငါး ပုဇြန္ ေရနံ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ….. ေနာက္ျပီးေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္ျပီးရရွိလာမည့္ ကုန္သြယ္မႈ ….. လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဆန္စပါးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈမွာ ၇၀% ၀န္းက်င္ခန္႔သာရွိပါသည္။ ကမ္းလြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ေရးမ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းသိပ္ကို နဲပါေနပါေသးသည္။

ဒါေပမယ့္ ေရရွည္တြင္ ေဒသခံမ်ားအေနနဲ႔သာမက ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ပါ အဆိုပါ သံယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အက်ိဳးစီးပြားခံစားခြင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအထိ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ေဒါင့္တစ္ေနရာက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္စီမံတတ္ဖို႔က အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။

 

ဒီလိုတန္ဖိုးရွိတဲ့ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုကို ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ကို ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ သေဘာထားျပီး သတိထားျပီး ကိုယ္တြယ္ဆံုးျဖတ္သင့္ပါေၾကာင္း …….

About thu thu . sittwe

thu thu has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF