သတင္းစာတန္ခိုးနဲ့အမ်ိဳးဂုဏ္တက္ေစသည္ အမွတ္(၂) – ပညာရွင္ျကီးေယာမင္းျကီးဦးဘိုးလွုိင္

‘အစ္မ၊နွမ၊သမီးကစ၍ဆက္နွင္း၊ လက္ ေဆာင္သြင္း၍၊စိုးမင္းခ်စ္ျမတ္၊ထိုအမတ္သည္၊ အတတ္မရွိ၊သတိၱကင္းကြာ၊ဘုန္းျကီးလာမူ၊ ျပည္ရြာပ်က္ေျကာင္းတည္း။’
ဘုရင္ကိုသမီးဆက္သျပီး ေနရာရရွိေနသူ ညံ့ဖ်င္းေသာအမတ္တဦးအား ျပစ္ျပစ္နွစ္နွစ္ ေ၀ဖန္ေသာကဗ်ာကိုေရးသည္။ ထိုကဗ်ာကို ညီလာခံတြင္ဖတ္ျပသည္ကို ေထာက္ရွု၍ေယာအတြင္း၀န္ဦးဘိုးလွုိင္၏ သတိၱကိုခန့္မွန္းနိုင္၏။ အမတ္တဦး၏ သမီးကိုေကာက္ယူထားေသာဘုရင္အဖို့ ရာဇအိေျနၵပ်က္သြားကာလက္သံုး ေတာ္လွံကိုဆြဲမိသည္။
‘ဟဲ့၊ငလွုိင္၊ ဒီလွံကိုျကည့္စမ္း၊ ဘယ္သူကိုင္ တဲ့လွံလဲ။’
‘အရွင္၏ခမည္းေတာ္ကိုင္ေဆာင္ေတာ္မူတဲ့လွံျဖစ္ပါ၏ဘုရား။’
‘ငါ၏ခမည္းေတာ္သည္ဒီလွံနွင့္မည္သူ့ကိုစီရင္သနည္း။’
‘ကြ်န္ေတာ္မ်ိုး၏ေက်းဇူးရွင္အဖကိုစီရင္ပါ ေျကာင္း။’
‘ဤလွံေတာ္ျဖင့္ေမာင္မင္းကိုစီရင္ျခင္း ခံလို သည္ေလာ။’
‘စီရင္ေတာ္မူပါဘုရား။ ‘ဦးဘိုးလိွုင္ကရင္ကို ေကာ့ေပးသည္။
ဘုရင္ပုဂံမင္းသည္မိမိဖခင္လက္ထက္ကပင္ ခန့္ထားခဲ့ေသာ၀န္ျကီးကို ေသဒဏ္မေပးရက္ သျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ တနွစ္ျကာမွ နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးအတြက္သူ၏အကူအညီ ကိုလိုသျဖင့္ေထာင္မွထုတ္ကာ မူလရာထူးကို ျပန္ေပးသည္။
သူ၏ထူးခြ်န္လွေသာပညာအရည္အေသြးအရ ေယာျမို့ကိုစားရေသာေယာမင္းျကီးသည္သာယာ၀တီမင္း ၊ပုဂံမင္း နွင့္ မင္းတုန္းမင္းအထိ မင္း၃ဆက္ကသူေကာင္းျပုခဲ့ရာတြင္သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ားထံ အမွုထမ္းေနပါလ်က္မိမိမွန္သည္ယူဆခ်က္ကိုပြင့္လင္းစြာေျပာေလ့ရွိ ေသာေျကာင့္ မျကာခဏရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းတို့ကိုခံခဲ့ရေလသည္။
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္လည္း ‘ျဗစ္ ေရသည္ေဆးခါးျကီးပင္ျဖစ္သည္’ ဟုေျပာသ ျဖင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် ေစာင့္ထိန္းရမည့္သူ ရာေမရိယသိကၡာပုဒ္ကို က်ူးလြန္နိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုမွုနွင့္ေထာင္က်ခံခဲ့ရေသးသည္။
ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္ထုတ္သတင္းစာမ်ား သည္မႏၱေလးတြင္ ေယာမင္းျကီးေထာင္က်ခံရသည္ကို သတင္းအျဖစ္ေဖာ္ျပျကသည္ ။ေထာင္ မွလြတ္ေျကာင္းသတင္းကို၁၈၇၂ခု ဇြန္လ၂၁ ရက္ေန့ျမန္မာ့သတင္းစာတြ င္ေဖာ္ျပရာ၌ထင္ ျမင္ခ်က္နွင့္ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပျကသည္။
‘ေယာျမို့စားေဟာင္းအခ်ုပ္မွလြတ္ေလျပီ။’
အတြင္း၀န္က်ီ၀န္ေယာျမို့စားေဟာင္းက အခ်ုပ္မွလြွတ္ေတာ္မူေလျပီ။ ထိုမင္းသည္လိမၼာတတ္သိလွ၍မျမင့္ျကာခင္အရာရလိမ့္မည္။ အရာရလွ်င္အရက္မေသာက္ဘဲေနေကာင္းေနလိမ့္မည္ဟုမႏၱေလးျမို့ေတာ္မွာေျပာျကသည္။
ဦးဘိုးလွုိင္အာဏာရသည္နွင့္တျပိုင္နက္ မႏၱတေလးျမို့ေတာ္သာယာမွုျပုျပင္ေရးအတြက္အယ္ဒီတာထံေပးစာမ်ား ေရးသားျကရာတြင္ ေယာမင္းျကီးကိုဦးတည္ကာတိုင္တန္းျက သည္ကိုဖတ္ရွုရသည္။
‘ျကားေရာက္လိုက္ပါသည္ျမန္မာသတင္းစာ ဆရာခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္ တို့ ကုန္သည္မ်ား မႏၱတေလးျမို့ေတာ္သို့ဆန္တက္သြားရာတြင္ ဂုန္ တန္ရပ္မွသြားရာလမ္းတို့တြင္ ယိုအိမ္သာမရွိ သျဖင့္ မိန္းမေယာက္်ားမ်ားသည္ ေခါင္းဘီးပိတ္ေအာင္ျခံု၍ လမ္းနားတြင္မစင္စြန့္ျကပါသည္ ။နံေစာ္သည့္ျပင္ လြန္စြာရွက္ဖြယ္ေကာင္း ပါသည္။
ရန္ကုန္မွသတင္းစာမ်ားကို နန္းေတာ္မွာ ေယာအတြင္း၀န္ဖတ္တတ္သည္ဟု ပြဲစားေတာ္မ်ားကေျပာျကပါသည္။ သတင္းစာထဲမွာျမင္လွ်င္ေယာအတြင္း၀န္မင္းတို့ကျပင္ေကာင္းျပင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္၍ ေနာင္နွစ္ခါမနံေစာ္ရေအာင္မဒရပ္၊ပံုပိုင္၊ဘဂၤလား၊ရန္ကုန္ျမို့မ်ားကဲ့သို့သန့္ စင္ေအာင္ ခင္ဗ်ားတို့ကလည္း ေျပာလိုက္ပါမည့္ အေျကာင္း၊ျကားေရာက္လိုက္ရပါသည္ ‘ဟုစာပို့သူေမာင္သန့္စင္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာသတင္းစာအမ်ိုးမ်ိုး ရန္ကုန္တြင္ စတင္ေပါ္ေပါက္ရာတြင္ ျမန္မာစာဖတ္ ပရိ သတ္တို့သည္ ျပုျပင္သင့္သည္ဟုထင္ျမင္မွ် အယ္ဒီတာ ထံေပးစာအမ်ား ေရးေလ့ရွိျက သည္။ ရန္ကုန္တြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရကျပုျပင္ေစ လိုသည့္ကိစၥမ်ားကို စာေရးျကေသာအခါ စာ ေရးသူတို့က မိမိတို့သည္အခြန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ေရးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျကာင့္ ေရးသားေပး ပို့ပါသည္ဟု နိုင္ငံသားတို့အခြင့္အေရးကိုေဖာ္ ထုတ္ေရးေလ့ရွိျကသည္။ သတင္းစာမ်ားသည္သက္တမ္း၃နွစ္တာအတြင္းလူ့အခြင့္အေရးကို စတင္ေဖာ္ညြွန္းျကသျဖင့္တိုးတက္မွုျမန္သည္ဟုဆိုရေပမည္။
မႏၱေလးျပုျပင္ေရးတင္ျပခ်က္အမ်ားသည္ ေယာမင္းျကီးထံဦးတည္ေရးေလ့ရွိျကသည္သာမက မႏၱေလးနန္းေတာ္ေယာမင္းျကီး၏ရံုးတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အမွုမ်ားကိုလည္းသတင္းအျဖစ္ေဖာ္ျပေလ့ရွိိျကသည္။

၁၈၇၁ခုနွစ္စက္တင္ဘာလကျမန္မာ့ေဂဇက္သတင္းစာတြင္ နန္းေတာ္တြင္း ေယာမင္း ျကီးရံုးတြင္ စုရံုးလာေရာက္ေလ့ရွိေသာနိုင္ငံ ျခားသားမ်ားတြင္ သိုးေဆာင္းလူမ်ိုးကုန္သည္ ၂ဦးတို့က်ီစားျကရာမွ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျက သည့္သတင္းကို အက်ယ္ေရးထားသည္ကို  ဖတ္ရွုရသည္။
‘နာရီ၀က္ထိုးသတ္လံုးေထြး၍ျပီးေသာအခါအလံုး အရပ္ပိန္ပိန္ျမင့္ျမင့္လူမွာမ်က္လံုးတဖက္ကိုထိုးမိသျဖင့္အပံုျကီးနာသည္၊ ဆရာ၀န္မ်ားကမကန္းရံုသာက်န္ေတာ့သည္ဟုဆိုသည္။’
အမွုကိုမင္းတုန္းဘုရင္ျကားသိသျဖင့္ နန္း ေတာ္သို့ေခါ္၍စစ္ေဆးျပီးေနာက္အျပစ္မေပး ဘဲခြင့္လြွတ္ေတာ္မူသည္။ ရန္ျဖစ္သူမ်ားနန္း ေတာ္မ၀င္ရဟုပိတ္ေတာ္မူသည္။
ထို့ျပင္အခင္းျဖစ္စဥ္က နန္းတြင္း အေစာင့္ မ်ားမရွိသျဖင့္ တာ၀န္လစ္ေသာေျကာင့္ေက်ာ ကိုေထာင္းရန္ျမန္မာအစိုးရကစီရင္သည္။ အေထာင္းခံရသူတို့က’အဂၤလိပ္ခ်င္းရန္ျဖစ္သည့္အတြက္နွင့္ ငါတို့အေထာင္းခံရသည္။ ေက်ာကံဇာတာတက္လွဟန္ရွိသည္’ ဟုေျပာျကသည္။
ရန္ျဖစ္သူတဦးကမိမိမွာ နန္းေတာ္တြင္း မ၀င္ရသျဖင့္ အိမ္မွာငိုေနမိပါသည္ ။ေရြွမ်က္နွာ ေတာ္ဖူးပါရေစဟုအသနားခံသည္။ ေရြွနန္း ရွင္ကေခၚေတြ့ျပီး ေနာက္တခါရန္ျဖစ္ဦးမည္ ေလာဟုေမးေသာအခါ ‘ဘယ္သူပင္ဆဲဆဲ၊ဘယ္ သူပင္ထိုးထိုးသတ္သတ္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိုးခံ၍သာေနပါမည္။ ေနာင္တခါရန္မျဖစ္၀ံ့ပါ’ဟု ေလွ်ာက္သည္ဟုအေသးစိတ္ေရးသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတ၀က္ကိုသိမ္းထားေသာအဂၤလိပ္တို့၏ ေပ်ာ့ကြက္ကို ျမန္မာသတင္းစာကသေရာ္စာနွင့္  ေရးသားေဖာ္ျပသည္မွာ သတင္းစာတို့တည္ဦးစကပင္နယ္ခ်ဲ့ဆန့္က်င္ေရးစတင္လုပ္ေဆာင္ျကသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

 

မွတ္ခ်က္။  ။ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ မႏၱေလးေဂဇက္တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။ တဆင့္ကူးယူ ေဖၚျပလိုသူမ်ား ခရက္ဒစ္အျပည္အ၀ေပး၍ ေဖၚျပရပါမည္။ ဆရာၾကီးေၾကးမံုဦးေသာင္း၏ ေနာက္ဆံုးစာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း..။

kai

About kai

Kai has written 989 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF