ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ

(၁) ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီအခ်ိန္ – ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးႏု ၏ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္း တြင္ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူးသီး ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထုိင္ လ်က္ ရွိေသာျပည္ေထာင္စု သားမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိး သားျဖစ္ၾက သည္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

(၂) ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဗေဆြမွ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃) ရက္ႏွင့္ (၄) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ လူထုအစည္း အေ၀း မ်ားတြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သည္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ခ်င္းတုိင္းရင္း သား ကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး စု တ စု ျဖစ ္ေၾကာင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

(၃) ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးလက္ေအာက္နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး ေၾကျငာခ်က္ (ရက္စြဲ – ၂၀.၁၁.၆၁) တြင္ေမယုေဒသအတြင္းေန ထုိင္ၾကသူမ်ား ခဲ့သည္တုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ (ေမယုေဒသ = ယခုေမာင္းေတာခရုိင္)

(၄) ၁၉၆၁ ေမလ (၁၅) ရက္ေန႔မွစ၍ ၁၉၆၅ မတ္လအထိ ျမန္မာ့အသံတုိင္း ရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဘာသာ စကားအစီ အစဥ္တြင္ တပတ္လွ်င္ (၁၀) မိနစ္က်စီ (၃) ႀကိမ္၊ ညေန ၅း၃၀ နာရီတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားျဖင့္ အသံလႊင့္ေပး ခဲ့ပါသည္။ (ႏွစ္သုံးဆယ္ ျမန္မာ့  အသံ – ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း မာတလိ)

(၅) စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ (၉) စာမ်က္ႏွာ ၈၉-၉၀ တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္တုိင္းေျမာက္ပုိင္း   ေမယုခရုိင္တြင္ လူဦးေရ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန္းခန္႔ရွိၿပီး ၇၅%သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္ ဟူ၍ အက်ယ္ တ၀န္းေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

(၆) ကာကြယ္ေရးဌာနမွထုတ္ေ၀ေသာ တပ္မေတာ္ေခတ္ေရးစာေစာင္ အတြဲ (၁၂) အမွတ္ (၆) (၁၈.၇.၆၁) ႏွင့္ (၈.၈.၆၁) ေန႔ထုတ္ အတြဲ (၁၂) အမွတ္ (၉) တုိ႔တြင္ေမယု ခရုိင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီး ေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ အေနာက ္ေျမာက္ၿမဳိ႕ နယ္မ်ား တြင္ အမ်ားစုအားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ေန ထုိင္ ၾကၿပီး၊ လူနည္းစုမွာ ရခုိင္၊ ဒုိင္းနက္၊ ၿမဳိ၊ ခမီ စေသာလူနည္းစုမ်ား စြာပါ၀င္ေနထုိင္ သည့္ခရုိင္ ေဒသ တခုျဖစ္ပါသည္ ဟူ၍ေဖာ္ျပပါ ရွိပါသည္။

(၇) ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ (၈.၇.၆၁) ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဒီခရုိင္မွာေနထုိင္တဲ့လူေတြကို ရုိဟင္ဂ်ာ လုိ႔ေခၚပါ တယ္။ ေမယုခရိုင္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ပါကစၥတန္ (ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္) ရွိၿပီး မြတ္ဆလင္ မ်ားေနၾကပါတယ္။ အေနာက္ဘက္မွာေနသူမ်ားကုိ ပါကစၥတန္ဟုေခၚၿပီး၊   ျမန္မာျပည္ မွာရွိသူမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ေခၚတယ္။ ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္နယ္စပ္ တခုတည္း မွာ သာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး တုိင္းျပည္ျခား၍ ေနၾကသည္မဟုတ္၊ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ နယ္စပ္တြင္လည္း ဤသုိ႔လူမ်ဳိးခ်င္း ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ ဥပမာ – ကခ်င္မွာ လီဆူး၊ အီေကာ၊ လ၀ စသည့္လူမ်ဳိးမ်ားရွိသလို တရုတ္ျပည္တြင္လည္း ၄င္းလူမ်ဳိးမ်ား ရွိသည္။ ထုိ  နည္းတူ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားရွိသလုိ တရုတ္ျပည္တြင္လည္း တုိင္ ဆုိေသာ ရွမ္းလူမ်ဳိး မ်ားရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ မြန္၊ ကရင္၊ မေလးရွိသလုိ ယုိးဒယား ဘက္တြင္လည္း ထုိလူမ်ဳိးမ်ား ရွိၾကပါ သည္။ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္လည္း ခ်င္း၊ လီေရွာ၊ နာဂလူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာရွိသကဲ့သုိ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မွာလည္းရွိၾကသည္။ အဲဒီ ေတာ့ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာခ်င္ တယ္။   ေမယုခရိုင္ကုိ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာရွိတဲ့ လူနည္းစုတစုလုိ႔သေဘာထားမယ္။ အဲဒီေတာ့အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔မွားခဲ့တာေတြရွိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔အားလုံးေမ့ၾက၊ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေမယု ခရုိင္က လူေတြဟာ တုိ႔ဗမာျပည္ေထာင္ စုသား၊ တုိ႔ဗမာျပည္ေထာင္စု ထဲက လူမ်ဳိးစုတစုလုိ႔သေဘာထားၾကပါ။ “ စသည္ျဖင့္ အက်ယ္ တ၀န္႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၈) ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထုတ္ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္တန္း ပထ၀ီ၀င္ဖတ္စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၆ တြင္တုိင္း ရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားျပန္႔ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကပုံျပရာမွာ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းေဒသကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားေန ထုိင္ ရာေဒသအျဖစ္ျပသထားပါသည္။

(၉) ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအသင္း အဖြဲ႔လည္း ထူေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၃.၁၂.၅၉ ရက္စြဲပါ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၁၂/၅၉ ျဖင့္ “This is to certify that Rangoon University Rohingya Student Association is one of the Registered Associations of the University of Rangoon for the academic year 1959-1960” ဟူ၍မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

(၁၀) ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာရုိးရာ ယဥ ္ ေက်း မႈျပပြဲကုိ သိမ္ျဖဴအားကစားၿပဳိင္၀င္းအတြင္းက်င္းပေပးခဲ့ရာ ရုိဟင္ဂ်ာ ယဥ္ေက်း မႈျပပြဲ တခုျဖစ္ေသာ က်င္ ပြဲကုိျပသခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

(၁၁) ျမန္မာအသံ (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ေငြရတုသဘင္အျဖစ္ ၁၉၇၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေသာ တ ရွင္မဂၢဇင္းကုိထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ စာမ်က္ႏွာ ၅၅ တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ တုိင္းရင္း သား ဘာသာစကားအျဖစ္စတင္အသံလႊင့္ခြင့္ျပဳသည့္ရက္စြဲမ်ားကုိေဖာ္ျပရာတြင္၁၉၄၇တင္ ရွမ္း ႏွင့္ကခ်င္ဘာသာ၊ ၁၉၄၉ တြင္စေကာကရင္ႏွင့္ ပုိးကရင္ဘာသာ၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တြင္ ခ်င္း ဘာသာ၊ ၁၉၆၁ တြင္ မြန္၊ ပအုိ႔၊ လားဟူ၊ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ကယား ဘာသာတုိ႔ အသံ လႊင့္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ မြန္၊ ပအုိ႔၊ လားဟူ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာတုိ႔ျဖင့္ အသံ လႊင့္ခြင့္ကုိ ၁၅.၅.၆၁ ေန႔မွစ၍ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁.၁၀.၆၅ ေန႔တြင္ ရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည္။

(၁၂) ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တုိင္းရင္းသားရုိးရာယဥ္ေက်းမႈျပပြဲကုိ ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွက်င္းပခဲ့ရာ ရုိဟင္ဂ်ာရုိးရာက်င္ပြဲေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တခမ္း တနား က်င္းပခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

(၁၃) ၂၀.၁၁.၆၀ ေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ နယ္ျခား ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ရခုိင္တုိင္းမင္းႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွလႈိက္လွဲစြာ ႀကဳိဆုိၾကေၾကာင္း၊ သူရသတၱိရွိ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမတ္ႏုိးလုိလားၿပီး သစၥာရွိေသာစိတ္၀င္စားဖြယ္ ျပည္ေထာင္စု၏လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္အျပင္ျမန္မာ့အသံ(ေရဒီယုိ  အစအ စဥ္) မွလည္း ထုိအေၾကာင္းအရာကုိထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

(၁၄) ၁၈.၇.၆၁ ရက္ေန႔ထုတ္ တပ္မေတာ္ေခတ္ေရးစာေစာင္ အတြဲ (၁၂) အမွတ္ (၆) စာေစာင္တြင္ “ေမယုနယ္မွေလ ဘယ္လုိအေျခရွိပါလိမ့္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိေဒသ၏ လူအမ်ားစုသည္ ရုိဟင္ဂ်ာျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

(၁၅) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္စိတ္ဓါတ္ေရးရာညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေခတ္ေရးစာေစာင္ (၂) ေစာင္အနက္ ၈.၈.၆၁ ေန႔ထုတ္ အတြဲ (၁၂) အမွတ္ (၉) တြင္ “ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ညီအစ္ကုိတစ္ဦးကုိ ရွာေတြ႕သည့္ပမာႏွယ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ၉၇% ရွိေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္။

About ေအာင္ လ

ေအာင္ လ has written 6 post in this Website..