(လြန္ခဲ႕သည္႕ (၆)လခန္႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ေရးသားထားျပီး ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္ထံသို႕ (၅)လခန္႕ျခားျပီး ေပးပို႕ခဲ႕သည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာမ်ား မၾကိဳက္သျဖင္႕ အေရြးမခံရေသာ္လည္း ကိုယ့္ရင္ေသြးသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးေလးမို႕ မပစ္ရက္နိဳင္ပါ။ ယခု အြန္လိုင္းမီဒီယာေပၚ တင္ခြင့္ရျပီျဖစ္လို႕ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး ေရးသူ၏  အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အေတြးတစ္စျဖစ္လိုျဖစ္ျငား ေစတနာမွန္ကိုေတာ႕ မွန္းဆနိဳင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။)

အပိုင္း(၁)

သူကေျပာသည္ “အခု ေလးလနဲ႕ အျပီးေဆာက္မယ္ေျပာေတာ့၊ ျပီးနုိင္ပါ့မလား လူေတြက ေျပာျကတယ္။ ျပီးျပီပဲထားပါ၊ ဒီတံတားရဲ့ ခုိင္ခံ့မွဳကုိ ဘယ္သူက တာ၀န္ယူမွာလဲ။ တစ္ခုခုျဖစ္လုိ့ ထိခုိက္မွဳေတြရိွလာရင္ဘယ္သူတာ၀န္ယူေပးမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ ဆႏၵေစာေနသလားေတာ့ မသိပါဘူးဗ်ာ။ ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ားျကီးေပါ့ဗ်ာ… ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ မိတၱဴကူးဆုိင္ တစ္ဆုိင္၏ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ဟန္တူေသာ္လည္း ကုိယ္တုိင္မိတၱဴကူးေပးေနသူတစ္ဦး၏ ခံစား ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္တစ္ဦး၊ နုိင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳရိွသူတစ္ဦးျဖစ္ဟန္ တူျပီး၊ အနည္းငယ္၀ေနသည့္ ကုိယ္ခႏၶာနွင့္ အဆုိပါပုဂၢဳိလ္မွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရစီးေျကာင္းနွင့္ လုိက္ပါစီးေမွ်ာနုိင္သူတစ္ဦး မဟုတ္မွန္း‌ေတာ့ သူ၏ စကားအသြား အလာကုိ ျကည့္ျပီး မွန္းဆ၍ ရသည္။

သူဆုိလုိသည့္ ဂံုးကေက်ာ္တံတားမ်ား၊ မုိးပ်ံရထားမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ အစီ အမံမ်ားသည္ လတ္တေလာ မီဒီယာမ်က္နွာစာမ်ားတႊင္ အေတြ႕မ်ားေနသည့္ အေျကာင္းအရာ မ်ား ျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည္က သတင္းအျဖစ္သာ ေဖာ္ျပထားျပီး ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ သံုး သပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားျကသည္ကုိမေတြ႕ရေသး။

ထုိ့ေျကာင့္ အဆုိပါစီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စဉ္းစားမိသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခု စေတာ့မည္ဆုိပါက Project Appraisal ေဆာင္ရႊက္ရမည္။ ျပီးေတာ့ Project Evaluation ဆက္ျပီး ေဆာင္ရႊက္ရမည္ကုိ သိထားသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း Feasibility Studies မ်ား ေဆာင္ရႊက္ျခင္းဟု ေခၚဆုိၾကသည္။

စဉ္းစားမိသည့္ ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဂံုးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ေရးမ်ား လုပ္ဖုိ့လုိသလားဆုိသည္ ပင္။ ယခုေဆာင္ရႊက္မည့္ ဂံုးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္းသည္ ယာဉ္ေျကာပိတ္ဆို႕မွဳ အခက္အခဲ မ်ား ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ျခင္းဟု ယူဆပါသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ယခုဂံုးေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းေဆာင္ရႊက္မည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ယာဉ္အစီးေရ စုစုေပါင္း မည္မ်ွရိွပါသလဲ။ အသြား အလာအမ်ားဆံုး၊ ရံုးတက္၊ ရံုးဆင္းခ်ိန္တႊင္ ယာဉ္အစီးေရမည္မ်ွ လမ္းေပၚေရာက္ေနပါသလဲ။ ဂံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္မည့္ လွည္းတန္း၊ ေရႊဂံုတုိင္၊ တာေမြနွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံုမ်ားတႊင္ ကားအစီးေရ အမ်ားဆံုး မည္မ်ွရိွတတ္ပါသလဲ။ အဆုိပါ လမ္းဆံုမ်ား ကုိ ျဖတ္သန္းဖုိ့ အခ်ိန္မည္မ်ွ ၾကာပါသလဲ စသည္မ်ားကုိ အေျခခံျပီး၊ ယခုစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/မသင့္ (သုိ႕မဟုတ္) အကန္႕အသတ္နွင့္ လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္သာ ေဆာင္ရႊက္ရန္တုိ႕ကုိ စဉ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရႊက္ရန္ ထုိက္တန္သလား ဆုိတာလည္း စဉ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည့္အစား လက္ရိွအေျခခံ အေဆာက္အအံုကုိ အဆင့္မီေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္းကုိ ဦးစားေပးသင့္သလားဆုိတာ ထည့္သႊင္း စဉ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားအျပင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရိွေသးသလား ဆုိ သည္မွာလည္း စဉ္းစားစရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ လမ္းအေပါက္အျပဲမ်ားကုိ ျပဳျပင္ျခင္း၊ လမ္းနယ္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္စီမံျခင္း၊ ေန့စဉ္ခရီးသႊားမ်ား အတႊက္ ရိွသင့္သည့္ ယာဉ္အေရအတြက္ေအာက္ မ်ားစြာေလ်ာ႕နည္းေနသည့္အျပင္ အဆင့္နိမ့္က်လ်ွက္ရိွသည့္ ခရီးသည္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိျပဳျပင္ျခင္း၊ ျမိဳ႕ပတ္ရထားပို႕‌ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အထပ္ျမင့္ ယာဉ္ရပ္မ်ားစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း စသည္တို႕ျဖင့္ လက္ရိွယာဉ္ေျကာ ပိတ္ဆို႕မွဳ အခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းနုိင္ေရးရည္ရႊယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဂံုးေက်ာ္တံတားမ်ား တည္ ေဆာက္ျခင္းထက္ အဖုိးနည္း ၀န္ပါ ထိေရာက္မွုရိွသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ရရိွလာ မည္ဟု ယူဆသည္။ ညႊွန္ျကားေရးမွူးအဆင့္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ယာဉ္မ်ားကုိပင္ မီးစိမ္းျပထား ျပီး ျဖတ္သန္းေစကာ က်န္ယာဉ္ေျကာမ်ားကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေစသည့္ မ်ွတမွဳမရိွေသာ ယာဉ္ေျကာထိန္းစနစ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းမွ ေရွာင္ျကဉ္ျခင္း၊ ယာဉ္ေျကာထိန္း အခ်က္ျပမီး အားလံုးကုိ အလုိအေလ်ာက္စနစ္ အသံုးျပဳျပီး ျကီးျကပ္ျခင္း၊ ယာဉ္လံုး၀မရပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျဖူနီက်ားေနရာမ်ားတႊင္ မည္သည့္ယာဉ္မွ ရပ္တန့္ျခင္း မျပုျခင္း (ဥပမာ- တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းေပၚရိွ တကၠသုိလ္ေရွ႕)၊ ယာဉ္စည္းကမ္း၊ လမ္း စည္းကမ္း လုိက္နာေစရန္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲဘဲ ျကပ္မတ္ျခင္း စသည္တုိ႕လည္း ေဆာင္ ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ အလားတူ မုိးပ်ံရထား တည္ေဆာက္ျခင္းအစား လက္ရိွ ျမိဳ႕ပတ္ရထား သယ္ယူပုိ့ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အပါအ၀င္ အားလံုး အုိးနွင့္ဆန္ တန္ရံုမ်ွသာရိွသည့္ အစီအမံမ်ားကုိလည္း ထည့္သႊင္းစဉ္းစားသင့္သည္။ (ျမိဳ႕ပတ္ရထား အဆင့္ျမွင့္ခ်င္ပါက ဘူတာမ်ားကုိ အဆင့္ျမင္႕ေစ်းျကီးမ်ား၊ ကုမၸဏီရံုးခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒုိမီနီယံမ်ားသဖြယ္ အဆင့္ျမွင့္ခြင့္ ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ရင္းနွီးျမွုပ္နွံမွဳမ်ား ရရိွလာျပီး အလုပ္ျဖစ္နုိင္မည္ဟုလည္း ယူဆပါသည္။)
ရင္းနွီးျမွုပ္နွံမွုပမာ႑၊ နည္းပညာအဆင့္အတန္း၊ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းအေရအတြက္ စသည့္ အဓိကရင္းျမစ္မ်ားကုိ အကန့္အသတ္ျဖင့္သာ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲနုိင္ငံမ်ားတႊင္ မွားယြင္းေသာေနရာ၊ မျဖစ္သင့္ေသာက႑တို႕တြင္ ရင္းနွီးျမွုပ္နွံမိပါက မိေအးနွစ္ခါနာ သကဲ့သုိ့ မျဖစ္သင့္သည့္ လူမွုစီးပြားဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာနုိင္သလုိ၊ ျဖစ္သင့္သည့္ ျပည္သူတုိ႕၏ ဖြံ႕ျဖဳိးမွဳတို႕လည္း ေႏွာင့္ေႏွးနုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ဖိနပ္နွင့္ေျခေထာက္  ေတာ္မေတာ္ မတုိင္းထႊာဘဲ ၀ယ္မိသည့္ဖိနပ္ ေသးငယ္ေနသျဖင့္ ဖေနာင့္ကုိ ဓားျဖင့္လွီးရမည္လား။ ဖိနပ္ျကီးေန၍ အ၀တ္ပတ္၍စီးရမည္လား ဥပမာကဲ့သုိ့ မျဖစ္ေစရန္ စီမံကိန္းတုိင္းကုိ Master Plan၊ Overall Plan  မ်ားျဖင့္ ျခံဳငံုစဉ္းစားသင့္သည္။ စိတ္ကူးေပါက္၍ လက္ညွုိးညႊန္ရာ ေရျဖစ္ေစမည့္အစား၊ ေရရွည္ကုိေတြးျပီး ပညာရွင္တို႕၏ အျကံဉာဏ္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံသင္႕ပါသည္။

About Min Soe

Min Soe has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF