ယေန့တြင္..ကမာၻၾကီးသည္ ရြာၾကီးတစ္ရြာျဖစ္လာသည္နဲ့အညီ အသိပညာ၊အတတ္ပညာ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟုသုတမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာပ်ံံနွံံလ်က္ရွိေနသည္။ ထိုရြာၾကီးထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ကၽြဳန္တို့ သည္အရာရာျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကို အမွန္အတိုင္းသိရွိနိင္ရင္အတြက္ မ်ားစြာလုိအပ္လွေပသည္။

ထုိ့ေၾကာင့္ ကၽြဳန္တို့သည္ မိိမိတိို့နိုင္ငံေတာ္ၾကီးအတြင္းတြင္သာမက  အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအအရာမွန္သမွ်ကို  ျပည္စံုစြာသိရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ထုိသို့မဟုတ္ပါက မိမိသည္ အခ်ိန္စကၠန့္နွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲေနေသာ ထုိကမာၻေျမၾကီးေတြ လိုက္မမွီနိုင္ေသာ လူတံုး လူအ တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားနုိင္ေပသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို့ အေနျဖင့္ မိမိတို့နိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုေကာင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ေပး ေနေသာ မီဒီယာေလာက ကိုဖြံျဖိုးတိုးတက္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွေထာက္ပံ အကူအညီေပးသင့္ ပါသည္။ ထိုမွသာ မိမိတို့နိင္ငံသည္ ေခတ္မွီဖြံျဖိုး တိုးတက္ကာ အျခားေသာနုိင္ငံမ်ား ႏွင့္လည္း ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီကေန့အထိ မိမိတို့မီဒီယာေလာကက ဘယ္လို ရပ္တည္ေန ၾကသလဲလို႔ဆိုတာက ေလ့လာၾကည့္ဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း အရာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္ၾကီးဟာ အေျပာင္းအလဲျမန္တဲ့ေခတ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္ၾကီးမွာ အမီလိုက္ႏိုင္ဖို႔က ေခတ္မီဖို႔လို ပါတယ္။ အမီမလိုက္ႏိုင္ရင္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာေလာကဟာ အင္တာနက္ ေခတ္ၾကီးထဲကို ၀င္လာတဲ့အခါ သတင္းဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးစနစ္ၾကီး တစ္ခုလံုး ေပါက္ကြဲသြား တဲ့အဆင့္ ေရာက္သြားပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ သတင္းသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေနအထားေရာက္လာခဲ့ျပီလို႔ ဆိုႏိုင္တာကို လည္း သိထားဖို့လုိ့အပ္လွပါတယ္။ ယခင္ကလို ဟိုေနရာကဘာျဖစ္ျဖစ္ ဒီေနရာက ဘာျဖစ္ျဖစ္  ငါတုိ့မျဖစ္ရင္ ျပီးတာပဲဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိုးကို ေျဖာက္ဖ်က္ ဖို့လုိလာပါျပီ။ မိမိရဲ့ စကားတစ္ခြန္းက နိုင္ငံေတာ္ကို ဘယ္ေလာက္ထိ  ေျပာင္းလဲသြားနိုင္တယ္ ထိခိုက္သြားနိုင္တယ္ဆုိတာ မ်ိုးကို လုုူတိုင္းသိထားဖို့လုိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပရာ၌ အမႇန္တရားကို အမႇန္တရားအတိုင္း၊ အရႇိ တရားကို အရႇိတရားအတိုင္း ျပည္သူ႔မ်က္ႏႇာ တစ္ခုတည္းၾကည့္ၿပီး တင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားအေနျဖင့္ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာေကာင္း ျဖစ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္မႈနည္းတူ ေႏႇာင္ႀကိဳးကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈကလည္း အေရးပါေၾကာင္း ၀ါရင့္ သတင္းစာ ဆရာၾကီးမ်ား ႏႇင့္အတူ နယ္ပယ္ အသီးသီးမႇ ပညာရႇင္မ်ားကသံုးသပ္ေျပာဆို ၾကပါသည္။ သို့ေသာ္ယေန့ေခတ္တြင္မူ မီဒီယာေလာကတြင္ ပြင့္လင္းေသာမီဒီယာသမားမ်ား လြန္စြာရွားပါလာကာ အေထာက္အခံ မီဒီယာသမားမ်ားသာ တိုးပြား လာသည္ကိုေတြ့ျမင္ေနရသည္။ ထိုသုိ့ျဖစ္ရသည္မွာ အေႏွာင္အဖြဲ့မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေႏွာင္အဖြဲ့ဟုဆုိရာတြင္ အေႏွာင္အဖြဲ့ႏွစ္မ်ိုးရွိပါသည္။ မိမိ၏ ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပါ္လာေသာ အေႏွာင္အဖြဲ့ႏွင့္ ေငြေၾကးေၾကာင့္ျဖစ္ေပါ္လာေသာ အေႏွာင္အဖြဲ့မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို့ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ့ ပင္ျဖစ္ေစကာမွူ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ မီဒီယာသမားသည္ လြတ္လပ္မွူမရွိေတာ့ သည္မွာ အေသအျခာပင္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာသမားေကာင္း ဆိုတာကေတာ့ မွ်တမႈနဲ႕ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ကင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနဖို႔ အျမဲလိုအပ္ပါတယ္။ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ သတင္းမီဒီယာကို အားကိုးအားထားျပဳျပီး သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာ ေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြကပဲ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ လာၾကတဲ့အခ်ိန္မႇာ မီဒီယာသမားေတြ အေနနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ professional ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဳျပီး သိကၡာရႇိရႇိေနၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ ကေတာ့ မွ်တမႈနဲ႕ ေႏႇာင္ၾကိဳးမရႇိဖို႕က အေရးၾကီးဆံုးပါပဲ။  ဒါေၾကာင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို့ကို ယံုၾကည္ အားကိုေနၾကေသာ ျပည္သူလူထု အေပၚ သစၥာရွိစြာ ျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္ မွန္သမွ်ကုိ တတ္နိင္သမွ် အရွိကို အရွိအတိုင္း တင္ျပသင့္ပါသည္။

ထို့ေၾကာင့္ မီဒီယာေလာကတြင္ ရိုးသားမွူ သည္ အေရးၾကီးဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ထို့အျပင္ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ မ်ားကိုလည္း ခါး၀တ္ပုဆိုး ကဲ့သို့ျမဲေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကရန္လုိအပ္လွေပသည္။ မီဒီယာသမားမ်ား၊စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ ၾကည့္စရာမ်က္ႏွာမွာတစ္ခုတညး္ရွိသည္။ ထိုအရာမွာ ျပည္သူလူထုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို့ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အားလံုးေသာ မီဒီယာသမားမ်ားသည္ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္လုိအပ္လွေပသည္။ ထိုမွသာ မိမိတို့၏ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အၾကိုးျပူနိင္းမည့္ မီဒီယာသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာ နိင္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

“ထက္ျမက္သြက္လက္  မီဒီယာလက္နက္”

” စြဲကိုင္ခ်ီတက္  ျပည္သူ့အတြက္”

About Htoo

Htoo Aung has written 5 post in this Website..

-