ယခု ၿမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ကမ္းေၿခ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ..
လူမ်ိဳးေရး ၿပသနာမ်ားတြင္ မည္သူမွားသည္။ မည္သူမွန္သည္ကို အမ်ိဳးမိ်ဳးေ၀ဖန္ေၿပာဆိုေနၾကပါသည္။
ထို႔အၿပင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲၿခားမူမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ရံဖန္ရံခါေတြ ႔ၿမင္ရခဲ႔သည္။
အဓိက ကြ်န္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ မည္သည္႔ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူၿဖစ္ေစ..မည္သူ႔လူမ်ိဳးပင္ၿဖစ္ေစ..
အားလံုးသည္ လူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ လူအခ်င္းခ်င္းေလးစားထိုက္သည္။
ထို႔သို႔မဟုတ္ပဲ..ယခု အဲဒီလူမ်ိဳးေတြကို မႏွစ္သက္ မလိုခ်င္ေသာေၾကာင္႔ တိုင္းၿပည္မွ ေမာင္းထုတ္မည္ဆိုလွ်င္..
ထိုသူတို႔အား … ၿငိဳၿငင္ခဲ႔ပါလွ်င္…
၁) သတင္းစာစကၠဴအစုတ္၀ယ္ေသာ..
၂) ဒန္အိုး ဒယ္အိုးအေဟာင္း အစုတ္၀ယ္ေသာ..
၃) ထီးၿပင္ေသာ…
၄) ဖိနပ္ၿပင္ေသာ..
၅) မိလႅာၿပင္ေသာ..
၆) ေရပိုက္ၿပင္ေသာ..
၇) အိမ္မူကိစၥမ်ား(ဥပမာ.အ၀တ္ေလွ်ာ္။ၾကမ္းတိုက္။မီးပူတိုက္)စေသာ..
၈) ေသာ႔ၿပင္ေသာ..
၉) ၿခံေစာင္႔လုပ္ေသာ..
အသားစံုမစားႏိုင္ေသာ သူမ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ႔ပါက..
ေခတ္အဆက္ဆက္ မည္မွ်ပင္ ဆင္းရဲေနေစကာမူ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ကား..ထုိကဲ႔သို႔ ေအာက္ေၿခသိမ္း အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ထို႔ေၾကာင္႔ စိတ္ထားၾကီးၿမတ္ေသာ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနၿဖင္႔ လူမ်ိဳးေရး မခြဲၿခားေစလိုပါ။

About ဒိုးစနစ္

Doe sanic has written 8 post in this Website..

   Send article as PDF