( ယေန႔ ၂၉.၆.၂၀၁၂ ရက္ေန.၊ သတင္းစာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က NLD အား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘားမား “BURMA” ဟု မေခၚဆိုရန္ အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ NLD ပါတီသည္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာပါမည္ဟု က်မ္းက်ိန္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီႏုိင္ငံအား ျပည္ထားစု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ( The Republic of the Union of Myanmar) ဟု ေခၚဆိုရန္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို.ေသာ္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ World Economic Forum တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္လည္း မိန္.ခြန္းေျပာသည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဘားမား (BURMA) ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို.ေၾကာင့္ ေနာင္အခါတြင္ ေခၚခြင့္မရိွသည့္ ဘားမား ဟူေသာ အမည္ကို မေခၚရန္ႏွင့္ Republic of the Union of Myanmar (သို႔) Myanmar ဟုသာ ေခၚဆိုပါရန္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားအရ အသိေပး ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္းသိရသည္။ )


ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ ဘားမား (BURMA) ဟု ေျပာရျခင္းအေၾကာင္း

က်မ ဗမာႏိုင္ငံလို႕ ဆက္လက္ေခၚေနရတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတဲ့ နာမည္ကို မၾကိဳက္လို႕မဟုတ္ပါဘူး ။ ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ပံုစံကို မၾကိဳက္လိုပါ။ SLORC (နဝတ) အစိုးရဟာ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မတိုင္ပင္ပါပဲနဲ႕ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို မႏွစ္သက္လို႕သာ ဗမာႏိုင္ငံလို႕သာ ဆက္လက္ေခၚဆိုေနတာပါ။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအေပၚ ကမာၻၾကီးက ဘယ္လိုနာမည္နဲ႕ တြဲသိမလဲဆိုတာ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ဖို႕အခြင့္အေရး ျပည္သူမွာရွိေနတာကို နဝတအစိုးရက ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာ၊ ဥပကၡာျပဳခဲ့တာပါ ။”

ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေနာ္ေဝျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္-၁၇-၆-၂၀၁၂)”

About ကိုပါႀကီး

has written 21 post in this Website..

   Send article as PDF