ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္သမွ် မွတ္သမွ် ႀကားနာဖူးသမွ်မ်ားထဲမွ ကၽြန္ေတာ္ပုံေဖာ္ရလာတဲ့ “နိဗၺာန္”ကို ပုံေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ မတန္မရာ လို႕ေျပာလဲ ေက်နပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တေနရာမွာ ေျပာခဲ့သလို ဆရာမာဃ ေရးတဲ့ နိဗၺာန္သမိုင္း ကိုလဲ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပုိင္းေလာက္မွ စာေရးဆရာတစ္ဦးျပဳစုတဲ့“ပညာရွင္မ်ား ေျပာတဲ့ နိဗၺာန္”ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကိုလဲေတြ႕ရပါတယ္။ စာအုပ္ရဲ႕ေနာက္ေက်ာဖုံးမွာကို ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ တပါးတမ်ိဳးအယူအဆေတြကို အတိုခ်ဳပ္ တင္ျပထားပါတယ္။
လယ္တီ… အုဋ္ဖို… ေျမာက္ျပင္ႀကီး… ဆရာေတာ္ ဦးဇနက… စတဲ့စတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ နိဗၺာန္အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။ တပါးနဲ႕တပါးလဲ မတူႀကပါဘူး။

ကဲ…. ဒါေတြေျပာလဲ ေရွေနပါလိမ့္မယ္။ အခုေျပာမွာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိတဲ့ “နိဗၺာန္”ပုံေလးေပါ့။

ဘာကို အေျခခံၿပီး ေျပာမလဲဆိုရင္ သစၥာေလးပါးကို အေျခခံပါ့မယ္။
ဘုရားက သစၥာေလးပါး ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ တရားအားလုံးကိုေပါင္းရင္လဲ ဒီသစၥာေလးပါးထဲက မလြတ္ဖူးလို႕ ဆိုပါတယ္။

အရိယသစၥာ ၄=ပါး။ (အရိယာေတြသိထားတဲ့ အမွန္တရား ၄=ခု)
၁=ဒုကၡအရိယသစၥာ- လူသားေတြမွာ ဆင္းရဲျခင္းဆိုတာေတြ အမွန္ရွိတယ္။

၂=ဒုကၡသမုဒယ အရိယသစၥာ- အဲဒီလူသားေတြမွာ ဆင္းရဲ ရတဲ့ အေႀကာင္းတရားဆိုတာလဲ အမွန္ရွိတယ္။

၃=ဒုကၡနိေရာဓအရိယသစၥာ=လူသားေတြမွာျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲျခင္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားတဲ့ နိဗၺာန္ ဆိုတာလဲ အမွန္ရွိတယ္။ ဒီမွာ ““နိဗၺာန္””

၄=ဒုကၡ နိေရာဓ ဂါမိနိ ပဋိပဒါ အရိယသစၥာ= အဲဒီဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေအာင္ က်င့္ရမယ့္ လမ္းစဥ္ေတြဆိုတာလဲ အမွန္ရွိတယ္။

အတိုခ်ဳပ္ႀကည့္ေတာ့ သစၥာေလးပါးဆိုတာ…လူသားေတြမွာ…
ဆင္းရဲေတြရယ္။
ဆင္းရဲရတဲ့ အေႀကာင္းမ်ားရယ္။
အဲဒီဆင္းရဲခ်ဳပ္သြားျခင္း(နိဗၺာန္)ရယ္။
အဲဒီဆင္းရဲခ်ဳပ္ဖို႕ အက်င့္လမ္းစဥ္ရယ္။
ဆိုၿပီး ၄=မ်ိဳးကို အရိယသစၥာ.. အရိယာေတြသိျမင္တဲ့ အမွန္တရား ၄=ခုလို႕ဆိုတာပါပဲ။ သစၥာေလးပါးဆိုတာ ဒါပါပဲ။

ဒီအမွန္တရား သစၥာေလးပါးထဲမွာ နံပါတ္သုံး သစၥာဟာ “နိဗၺာန္”ပါပဲ။ နိဗၺာန္ဆိုတာ ဒုကၡနိေရာဓ.(ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ)လုိ႕ အတိအက်ေဟာပါတယ္။

ဒါပါပဲ… နိဗၺာန္ဆိုတာ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ။ ေသခ်ာမွတ္ခဲ့ေနာ္.. နိဗၺာန္ဆိုတာ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ။
ဒါပဲ… ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ဆိုတာက ျငင္းစရာမလိုဘူး။ အားလုံးလက္ခံတယ္။

အဲ…ကြဲသြားတာက.. ဘယ္ဒုကၡလဲ။
ဘယ္ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းရာလဲ… အဲဒီဒုကၡက ဘာေႀကာင့္ျဖစ္တာလဲ။ ဘာေႀကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဘယ္ဒုကၡျငိမ္းရာလဲ။ (ရွင္းပါေသးတယ္ေနာ္)

ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားတာ နိဗၺာန္ဆိုေတာ့ ဘယ္ဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားတာလဲ။
ေနပူတဲ့ဒုကၡ။ မီးပ်က္တဲ့ဒုကၡ။ ဖ်ားနာတဲ့ ဒုကၡ။ အဲဒီဒုကၡေတြခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားတာမ်ိဳးလား။ ေသခ်ာစဥ္းစားမိတယ္။ အဲဒီ ဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းဖို႕ကေတာ့ ေနပူရင္အရိပ္ထဲ၀င္။ မီးပ်က္ေတာ့ မီးစက္ေဆာင္။ ဖ်ားနာေတာ့ ေဆးေသာက္.. သိပ္မခက္သလိုပဲ။

ဒီလိုဆို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ… ဘယ္ဒုကၡလဲ.. ဘုရားစကားျပန္ေကာက္ရေအာင္..

ဒုကၡသစၥာသည္ သမုဒယ သစၥာ(ကိေလသာ တဏွာ) ေႀကာင့္ျဖစ္သည္လို႕ ေဟာခဲ့ပါသည္။
အဲလိုဆို ကိေလသာ တဏွာေႀကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းရာကို “နိဗၺာန္” လို႕ဆိုရပါမယ္။

ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ နိဗၺာန္ဆိုတာ ျငင္းစရာမရွိပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဘယ္ဒုကၡ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာလဲဆိုတာမွာ ျပႆနာပါ။
ဒီေတာ့ ဒုကၡကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေႀကာင္းတရားကိုရွာႀကည့္ေတာ့ သမုဒယဆိုတဲ့ ကိေလသာနဲ႕တဏွာကိုေတြ႕ပါတယ္။
ဒီလိုဆိုရွင္းၿပီေပါ့.. ကိေလသာနဲ႕ တဏွာေႀကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းရာေပါ့။

ဒီေနရာမွာ ဒီေန႕ေကာက္ေနႀကတာက ဒုကၡအားလုံးခ်ဳပ္ျငိမ္းရာကို နိဗၺာန္လို႕ေကာက္ႀကပါတယ္။ ဖ်ားတဲ့ဒုကၡေရာ.. နာတဲ့ဒုကၡေရာ.. ေရႀကီးတဲ့ ဒုကၡေရာ… လူအိုတဲ့ဒုကၡ.. လူနာတဲ့ဒုကၡ.. အဲဒီလို ဒုကၡမွန္သမွ်ေကာက္ႀကပါတယ္။
ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီေနပူ ဖ်ားနာ လူအို လူနာ ဒုကၡေတြဟာ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးရေနလို႕ ေတြ႕ရတာ။ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးရတာက အရင္ဘ၀က တဏွာေႀကာင့္ရတာ။ ဒါေႀကာင့္ တဏွာကိုပယ္သတ္မွ ေနာင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီး မရမွာ။ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးမရေတာ့ရင္… ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ရင္ ဘာမွ မရွိေတာ့လို႕ ဒုကၡျငိမ္းၿပီ။ အဲဒါ နိဗၺာန္လို႕လုပ္ႀကပါတယ္။

ဒီလိုဆို ျပႆနာက တက္လာပါတယ္။ ဘာမွမရွိေတာ့လို႕ ဘာဒုကၡမွျဖစ္စရာမရွိေတာ့လို႕… ဘာဒုကၡမွမျဖစ္လို႕ ဒုကၡ မခံစားရတာ နိဗၺာန္ ဆိုရင္….
ဘာမွမရွိမွေတာ့ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ျငိမ္းေအးမႈ သုခ ကိုေရာ ဘာကခံစားနိဳင္ေတာ့မွာလဲ။

ဒုကၡျဖစ္စရာ လူ။
ဒုကၡကို ျဖစ္စရာ လူ မရွိလို႕… ဒုကၡ မခံစားရေတာ့တာဆိုရင္.. သုခကိုေရာ ခံစားစရာလူရွိဦးမွာလား။

လူမွာ ေခါင္းကိုက္တဲ့ ဒုကၡ ခံစားရလို႕… အဲဒီဒုကၡမခံစားရေအာင္ ေခါင္းကိုျဖတ္ပစ္လိုက္ရင္….
ေခါင္းကုိက္ဒုကၡ မခံစားရေတာ့ေပမယ့္။ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္သြားတဲ့ သုခကိုေရာ ခံစားနိဳင္ပါဦးမလား။

ဒါေႀကာင့္ ေခါင္းကိုက္တဲ့ ဆင္းရဲက လြတ္ၿပီး ခ်မ္းသာေလးခံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေခါင္းကိုျဖတ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေခါင္းကိုက္ေစတဲ့ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ေအာင္ ေဖ်ာက္ပစ္ကုပစ္ရမွာ။

ဒီအတိုင္းပဲ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို ခံစားရဖို႕အတြက္ဆိုရင္.. ခံစားသူလူဆိုတာ ရွိၿပီး.. လူမွာကိေလသာေႀကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲေတြကိုပဲမျဖစ္ေအာင္ ဒုကၡကို ျဖစ္ေစတဲ့ ကိေလသာတဏွာေတြကိုပယ္ရမွာ။

အဲဒီ နိဗၺာန္ ေရာက္ဖို႕အတြက္ ဘုရားက “ရဟႏၱာ”ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ခုိင္းပါတယ္။ လမ္းညႊန္ျပပါတယ္။ရဟႏၱာျဖစ္ရင္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီလို႕လဲ ေဟာပါတယ္။

“ရဟႏၱာ”ဆိုတာကလဲ လူမွာ ကိေလသာ လုံး၀ကင္းသြားတာကို ဆိုပါတယ္။

ကိေလသာက လူကို ဒုကၡျဖစ္ေစလို႕ မျငိမ္းခ်မ္းေစလို႕ ဒုကၡကိုျဖစ္ေစတဲ့ ကိေလသာကို လူကေနအပယ္ခိုင္းတာပါပဲ။
ဒါေလာက္ဆိုရင္ သေဘာေလာက္ေတာ့ အတန္ေပါက္နိုင္ေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။

အဲနည္းနည္းေတာ့ ရွည္ခ်င္ပါေသးတယ္။ နိဗၺာန္ကို ဘယ္အခ်ိန္ရမွာလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ နိဗၺာန္ကို ဆိုက္ေရာက္မွာလဲ။ ဒါလဲ ေျပာခဲ့ခ်င္ပါတယ္။
စာအရေျပာရင္…ဒုကၡကိုသိျမင္လိုက္တဲ့အခ်ိန္္မွာ ဒုကၡျဖစ္ေႀကာင္း သမုဒယ ကိေလသာကိုလဲ တခါထဲ တျပိဳင္နက္ပယ္ၿပီး အဲဒီတခ်ိန္ထဲမွာပဲ နိဗၺာန္ကို ရတာပါ။
ဒုကၡကို ခုသိေအာင္လုပ္။ သိၿပီဆုိရင္ နက္ဖန္ခါ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ ကိေလသာကိုပယ္။
ေနာက္ေန႕က် နိဗၺာန္ေရာက္.. အဲဒီလို မျဖစ္ရပါဘူး။
ဒုကၡ“သိ”တာရယ္။ ကိေလသာ“ပယ္”တာရယ္။ နိဗၺာန္ “ဆိုက္”တာရယ္။ မဂ္ “ပြား” တာရယ္ဟာ တျပိဳင္နက္ထဲျဖစ္ရတာပါ။
အဲဒါကေတာ့ သိ” ပယ္” ဆိုက္” ပြား” ဆိုတဲ့ သစၥာေလးပါးဟာ တျပိဳင္နက္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းပါပဲ။

အဲဒါေႀကာင့္ နိဗၺာန္ကို ဘယ္အခ်ိန္ရမွာလဲဆိုရင္… ဒုကၡကို သိျမင္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ ရမွာပါပဲ။ ခုသိ ခုရနိဳင္တယ္လို႕ဆုိပါတယ္။
အဂၤုလိမာလႀကီး ဘုရားနဲ႕ေတြ႕လိုက္တယ္။ တရားေလးနာယူၿပီးေဆြးေႏြး။ ကိေလသာေႀကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡကို သိျမင္သြား။ ကိေလသာေႀကာင့္ ဒုကၡျဖစ္တာ သိေတာ့ ကိေလသာကို တခါထဲပယ္။ ဒီေတာ့ ခ်က္ျခင္း ရဟႏၱာျဖစ္။ ခ်က္ျခင္းနိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳသြားတယ္။ အဲလိုယူဆပါတယ္။
(အဲဒီေနရာမွာ စာသမားေပသမားေတြက ရဟႏၱာျဖစ္ျဖစ္ျခင္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ခံစားသြားတာက.. ဘာနိဗၺာန္။ ေနာင္ဘ၀က်မွ.. ဘာမွမျဖစ္ေတာ့မွ ရတဲ့နိဗၺာန္က ဘာနိဗၺာန္လို႕ ခြဲၿပီးဆိုနိဳင္ပါတယ္။)ျငင္းစရာ အေႀကာင္းမရွိပါ။
အဲဒီလို ေနာင္ဘာမွမျဖစ္ေတာ့မွ ရတဲ့နိဗၺာန္ မေသခ်ာလဲ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ နိဗၺာန္ကေတာ့ လက္ေတြ႕ ေသခ်ာတဲ့နိဗၺာန္ပါ။

အေပါက္ပိတ္ထားလို႕ ေမွာင္ေနတဲ့အခန္း..
အေပါက္ဖြင့္လိုက္တာရယ္။ အလင္းေရာက္လိုက္တာရယ္။ အေမွာင္ေပ်ာက္သြားတာရယ္။ ဒါေတြဟာ တျပိဳင္နက္ျဖစ္သလိုပါပဲတဲ့။

ဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လွ်ာေရွတာပါ။ ဒီေန႕တင္ျပတာက ဟိုေန႕က နိဗၺာန္အေႀကာင္းေျပာႀကလို႕ ေရးမိတာပါ။
ဒီေရးသားမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ပုံေဖာ္ျမင္မႈသာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး နိဗၺာန္ကို သေဘာေပါက္ရုံေလာက္ေလးသာျဖစ္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႕အက်င့္..မဂ္အက်င့္ေတြ မပါပါဘူး။

သစၥာေလးပါးအရလဲ နိဗၺာန္ဆိုတာ ကိေလသာေႀကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ။
လူပုဂၢိဳလ္သေဘာအရဆိုရင္လဲ နိဗၺာန္ဆိုတာ ရဟႏၱာေတြ မ်က္ေမွာက္ျပဳတာ။
ရဟႏၱာဆိုတာကလဲ ကိေလသာမရွိတဲ့ လူကိုေျပာတာ။
ဒီေလာက္ရွိရင္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚပုံေဖာ္နိဳင္ႀကေလာက္ပါၿပီ။
ဂ်ပန္ပုံျပင္ေလး…
ဆာမူရိုင္းတစ္ဦး။ ဘုန္းႀကီးတပါးထံေရာက္။ ငရဲနဲ႕နိဗၺာန္ကို ေျပာျပတဲ့။
ဘုန္းႀကီးက “မင္းလိုေသြးစြန္းေနတဲ့ အရိုင္းအစိုင္း ဆာမူရိုင္း ေျပာလဲ ဘာသိမွာလဲ။”
ဘုန္းႀကီးဘာေျပာတာလဲ.. ဓားဆြဲ… ဒီေတာ့ဘုန္းႀကီးက
“ေအး အဲဒါငရဲပဲ” ဒီေတာ့မွ ဆာမူရိုင္းက သူအမွားသူျမင္ ဘုန္းႀကီးစကား သေဘာ၀င္ၿပီး ျပဳံးသြားျပန္ေတာ့
ဘုန္းႀကီးက နိဗၺာန္ဆိုတာ အဲဒါေပါ့လို႕ ေျပာလိုက္ပါသတဲ့။
ဆာမူရိုင္းဆိုတဲ့ လူ႕စိတ္ေလးမွာ.. ေဒါသ၀င္ေတာ့ ပူေလာင္သြားမွာေပါ့..ငရဲ။
ဆာမူရုိင္းဆိုတဲ လူ႕စိတ္ေလးမွာ ေဒါသမ၀င္ဘဲ..ေတာက္ေျပာင္ေနတဲ့ လူ႕ပင္ကိုယ္စိတ္ေလး ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေနတာေပါ့။ နိဗၺာန္။
လူမွာ ကိေလသာေႀကာင့္ျဖစ္တဲ့… ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္းသည္။ ျငိမ္းေအးသည္။
ထုိေႀကာင့္ ကိေလသာကင္းေသာ လူ(ရဟႏၱာ)ျဖစ္ေအာင္ က်ိဳးစားခုိင္းသည္။
လူ႕အဆင့္အျမင့္ဆုံးေသာ လူသည္..လူ႕အဆင့္အျမင့္ဆုံလူ(ရဟႏၱာ)ျဖစ္သည္။
မွားလွ်င္ျပဳျပင္နိဳင္ပါသည္။ မွားခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္အျမင္သာျဖစ္ပါသည္။
မွားမွန္းသိလွ်င္ ျပင္နိဳင္ပါသည္။ သစၥာေလးခ်က္စည္းႏွင့္ေတာ့ ညီရပါမည္။

About ေဇာက္ ထိုး

ေဇာက္ ထိုး has written 44 post in this Website..