လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိႏုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အမွတ္(၂)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္အသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္ စနစ္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသသံုး 3 Watt မီးသီးရွစ္လံုးတစ္စံု သို႔မဟုတ္ 5 Watt မီးသီးေလးလံုးပါ၀င္သည့္ 21 Watt Solar Package တစ္စံုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၇၅၀၀၀၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 3 Watt မီးသီး ၁၂လံုးသို႔မဟုတ္ 5 Watt မီးသီးရွစ္လံုးသို႔မဟုတ္ 7 Watt မီးသီးေျခာက္လံုးပါ၀င္သည့္ 40 Watt Solar Package တစ္စံုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၇၀၀၀၀ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမီးႏွင့္ လမ္းမီးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ သံုးမီတာႏိုင္ရင္အရွည္ရွိသည့္ 10 Watt ဆိုလာလမ္းမီးတုိင္ တစ္တုိင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၉၅၀၀၀ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္မီတာအရွည္ရွိသည့္ 25 Watt ဆိုလာလမ္းမီးတိုင္တစ္တုိင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆၀၀၀၀၀ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ လူတန္းစားမေရြး ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါဆိုလာစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ၂၂လက္မ LCD TV, DVD၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဲကြန္းႏွင့္ပန္ကာမ်ားသံုးႏိုင္သည့္ 1000 Watt တစ္စံုကို က်ပ္သိန္း ၃၀၊ 3000 Watt ကို က်ပ္သိန္း ၉၀ႏွင့္ 5000 Watt ကို က်ပ္သိန္း ၁၂၀ စသည္ျဖင့္ ရွိၿပီး ဆိုလာစနစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံလာပါက ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အပ္ႏွံလာတဲ့ Watt အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ အိမ္သံုးမီး၊ ပန္ကာ၊ ေလေအးေပးစက္၊ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေရေမာ္တာစက္မ်ားအထိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး High Efficiency Multicrystal Photovoltaic ဆိုလာျပားမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္အမွတ္(၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈစက္႐ံု (ဒဂံု)၊ LED မီးသီးထုတ္လုပ္မႈစက္႐ံုက ထုတ္လုပ္ထားၿပီး၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တရား၀င္ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဆိုလာျပားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဆုိလာျပားမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထြက္ရွိမႈကို အႏွစ္ ၂၀အထိ အာမခံေပးထားၿပီး ၀ယ္ယူလုိပါက ရန္ကုန္တြင္ LED မီးသီးစက္႐ံု (၀၁-၆၅၁၄၂၈၊ ၀၁-၆၅၁၄၃၁)ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာ့စက္ကိရိယာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ၀၆၇-၄၀၅၀၅၉၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၂၂၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၂၂ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..