မေသခင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ ?

လူသားေတြ ရဲ႕ ဘ၀ မွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးအရာ ဟာ ေသျခင္းတရားျဖစ္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုရင္ ေသျခင္းတရားဟာ လူသား အားလံုးနဲ႕ သက္ဆိုင္ေနလို႔ပါပဲ။

လူသားတစ္ဦးခ်င္း မွာ သူ႔ ဘ၀ နဲ႔ သူ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုး အရာေတြ အသီးသီး

ရွိၾကပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ လက္ရွိ ဘ၀ ၊ လက္ရွိ အေျခအေန  လက္ရွိ ခံစားခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီး

စိတ္၀င္စားၾကမွာ မို႔ လူသားတစ္ဦး နဲ႔ တစ္ဦး စိတ္အ၀င္စားဆံုး အရာေတြ ဟာ လည္း မတူ

ဘဲ ကြဲျပားေနၾကမွာ မလြဲပါဘူး။

ကုန္သည္ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ စိတ္၀င္စားဆံုး ကုန္ပစၥည္း တစ္ခု ဟာ ေဆးပညာရွင္ တစ္ေယာက္

အတြက္ စိတ္၀င္စား စရာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမယ္ ။ ေဆးပညာ ရွင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္အ၀င္စားဆံုး

ေဆးကုထံုး တစ္ခု ဟာ လည္း ကုန္သည္ တစ္ေယာက္ အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခ်င္မွ

ျဖစ္မွာပါ ။

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုရင္ေတာ့ ကုန္သည္ တစ္ေယာက္စိတ္အ၀င္စားဆံုးအရာ ဟာ ဆရာ၀န္

တစ္ေယာက္ နဲ႕ ဘာမွ မသက္ဆိုင္ သလို ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ရဲ႕စိတ္အ၀င္စားဆံုး အရာ ဟာ

လည္း ကုန္သည္ တစ္ေယာက္ နဲ႔ ဘာမွ မသက္ဆိုင္လုိ႔ ပါပဲ။

ကိယ္ နဲ႔ မသက္ဆိုင္ တဲ့ အရာကို စိတ္မ၀င္စားတာ ၊ တကယ္လုိ႔ စိတ္၀င္စားခဲ့ရင္တာင္မွ

စိတ္အ၀င္စားဆံုးမဟုတ္ တာဟာ လူ႕သဘာ၀ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အသိဥာဏ္ ရွိတဲ့ လူသား မွန္ရင္ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ တိုးတက္မွဳကို လုိလား ရစၿမဲ မို႔ ကိုယ္ နဲ႔

မသက္ဆိုင္တာ ကို စိတ္၀င္စားေနရင္ ကိုယ့္ ဘ၀ ဘယ္လို တိုးတက္ ႏိုင္ပါေတာ့မလည္း။

ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀ တိုးတက္မွဳ နဲ႕ မသက္ဆိုင္ တာေတြကိုစိတ္မ၀င္စား ၊ တကယ္ လို႕

စိတ္၀င္စားခဲ့ ရင္ေတာင္မွ  စိတ္အ၀င္စားဆံုး အရာ မဟုတ္ တာ သဘာ၀ က်ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေသျခင္းတရား က်ေတာ့ လူသား အားလံုး နဲ႔ သက္ဆိုင္ ေနပါတယ္။ ဆင္းရဲ

ခ်မ္းသာ  မေရြး ၊ ဂုဏ္ရွိ ဂုဏ္ မဲ့  မေရြး၊ ဥာဏ္ ႏု ဥာဏ္ ရင့္ မေရြး၊ လူသားအားလံုး နဲ႕ တေျပးညီ

သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ အသက္ ႀကီးသူေတြ နဲ႔သာ မက ဘဲ အသက္ အရြယ္ သူေတြ၊ အသက္ငယ္သူေတြ

အားလံုး နဲ႕ဆိုင္ ေနတာဟာ ဘယ္လိုမွ ျငင္းလို႔ မရပါဘူး။

အသက္ အရြယ္ မေရြး ၊ အဆင့္ အတန္းမေရြး လူသားအားလံုး နဲ႕ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ အတြက္

ေသျခင္းတရား ဟာ ေလာက မွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းျဖစ္ပါတယ္၊

တခ်ိဳ႕က ေသျခင္းတရားကို သိသိ သာသာ စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ က ကိုယ့္ ကိုကိုယ္

ေသျခင္းတရား ကိုစိတ္၀င္စားလို႔ ၀င္စားမွန္းမသိဘဲ ( လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားဘူးလို႔ေတာင္ အထင္ ေရာက္

ေနရက္နဲ႕ ) စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။ ကိုယ္ ကသာ စိတ္၀င္စားေနမွန္းမသိတာ ကိုယ့္စိတ္ကေတာ့

မသိမသာ စိတ္၀င္စားေနပါတယ္။

ေလာကီ အလုပ္ေတြကို အရွိန္အဟုန္ နဲ႔ အပင္ပန္း ခံ လုပ္ေနတာဟာ မေသခင္ ခံစားဖုိ႔။

ေလာကုတၱရာ အလုပ္ေတြကို အရွိန္အဟုန္ နဲ႔ အပင္ပန္းခံ လုပ္တာဟာ ေသၿပီးေနာက္  ခံစားဖို႔

ဒါမွ မဟုတ္ ေသျခင္းတရား က လြတ္ေျမာက္ဖို႔။ ေသျခင္း တရားကို စံထား ၿပီး လူသားေတြ

အလုပ္လုပ္ ေနၾကတာပါ။

မေသခင္   ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကေလးနဲ႕ လူသားေတြ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာပါ။

တခ်ိဳ႕က ေသျခင္းတရားအေၾကာင္း ေျပာတာ မဂၤလာ မရွိဘူး လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။

တက္တက္စင္ေအာင္ မွားတဲ့ အယူ အဆပါပဲ

ေသျခင္း တရား အေၾကာင္း ေျပာ ဆိုတာ ေလာက္ မဂၤလာ ရွိတာ ေလာက မွာ မရွိေတာ့

ပါဘူး။ ေသျခင္းတရား အေၾကာင္း ေတြးေတာ ျခင္း ဟာလည္း ေလာကာမွာ က်က္သေရ

အရွိဆံုးပါပဲ။

ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ေသျခင္းတရား ကို အမွတ္မထင္ သတိရေနမွသာ  မေသခင္

အခိုက္ အတန္႕ ကာလေလး မွာ ကို လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္ေတြ၊ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္

ဆံုးအလုပ္ေတြနဲ႕ တန္ဖိုး ရွိရွိအသံုး ခ် သြားႏိုင္ မွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

လူသားတိုင္း မွာ ကိုယ့္ ကို ကို ယ္ မၾကာခဏ ေမးသင့္ တဲ့ ေမးခြန္း ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္တူတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ရွိသလို မတူတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ရွိပါတယ္။

မေသခင္   ဘာလုပ္ၾကမလည္း ဆိုတဲ့ေမးခြန္း  ကေတာ့ လူသားအားလံုး ရဲ႕ တူညီ တဲ့

ေမးခြန္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအားလံုး ရဲ႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မၾကာခဏ ေမးသင့္ တဲ့ေမးခြန္း

ေတြ ထဲမွာ အေရး အႀကီး ဆံုး ဘ၀ ေမးခြန္း ကေတာ့ မေသ ခင္ မွာ ဘာလုပ္ၾကမလည္း

ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ပါပဲ။

တိုးတက္ခ်င္သူ ေတြက ေမးခြန္းေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကပါတယ္။ ေမးခြန္း ေတြကို

ေၾကာက္ရင္ မတိုးတက္ႏိုင္ပါဘူး။ စာေမးပြဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းေတြ နဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။

ပညာရည္ တိုးတက္လိုသူ ေတြ ဟာ စာေမးပြဲမွာ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး

ေျဖဆိုရပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖဆိုလာႏိုင္တာနဲ့ အမွ် ပညာ အရည္အခ်င္း

ေတြကလည္းတိုးတက္လာပါတယ္။ စာေမးပြဲ တစ္ခု ေအာင္ျမင္ၿပီးတိုင္း ပညာ ရည္ အဆင့္

ျမင့္မားလာတာ တာဟာ မ်က္ျမင္ထင္ရွား တဲ့ သဘာ၀ တရားၾကီးပါ။

မေသခင္ ဘာလုပ္ၾကမလည္း  ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ထဲမွာ အပိုင္းနွစ္ပိုင္း ပါ ပါတယ္။

တစ္ပိုင္းက “ မေသခင္ “ ဆိုတဲ့ အပိုင္း ပါ။ ေနာက္တစ္ပိုင္းက “ ဘာလုပ္ၾကမလည္း “ ဆိုတဲ့

အပိုင္းပါဘဲ။

“ မေသခင္ “ ဆိုတဲ့ အပိုင္း နဲ႕ ေသျခင္းတရားကို သတိရ ေအာက္ေမ့ ဖုိ႔၊ ကိုယ့္ ဆီ

မလြဲ မေသြ ေရာက္လာမယ့္  ေသျခင္းတရားကို ဧည့္သည္ ေကာင္းပမာ ေက်ေက်နပ္နပ္

လက္ခံ နိုင္ ဖုိ႔ ကိုယ္ တကယ္ပိုင္ဆိုင္ တဲ့ ဘ၀ ဟာ အခ်ိန္ ကာလ အားျဖင့္ ခဏတာ ေလးမွ်သာ

ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ဖို႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။

“ ဘာလုပ္ၾကမလည္း “ ဆိုတဲ့ အပိုင္း နဲ႕ ကိုယ္ တကယ္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ မေသခင္ တစ္ခဏ

ဘ၀တို လ်လ် ေလးကို  တေလးတစား  တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔၊ အလုပ္ပို နဲ႕ အလုပ္လုိ ၊ အကာအလုပ္

နဲ႕ အႏွစ္အလုပ္ ကို ခြဲျခား သိျမင္ၿပီး အလုပ္ပို ေတြ၊ အကာ အလုပ္ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္

ရွား ၊ အလုပ္လိုေတြ ၊ အႏွစ္အလုပ္ေတြကို အစြမ္းနိုင္ ဆံုးေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တဲ့

အလုပ္၊ အလုပ္သင့္ အလုပ္ထိုက္ဆံုး အလုပ္ေတြကို အရည္ေသြး ျပည့္မီေအာင္၊ အၿပီးအဆံုး ေပါက္

ေျမာက္ ေအာင္ အားထုပ္ ဖုိ႔ ရည္ညြန္းပါတယ္။

ေသျခင္း တရားကို သတိရ ေအာက္ေမ့ တာ၊ ေသျခင္းတရားကို ဆင္ျခင္ ပြားမ်ားတာဟာ

စိတ္ညစ္ဖုိ႔။ စိတ္ဓါတ္က်ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ခိုင္ဖုိ႕၊ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ဖို႔ပါ။

ေသျခင္းတရားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ပြါး မ်ားတတ္ရင္ စိတ္ညစ္တာ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ

လံုး၀ ေပ်ာက္ကင္း တဲ့အျပင္ စိတ္ဓါတ္ေတြ ခိုင္မာလာပါမယ္။ စိတ္အရည္ေသြးေတြ ျမင့္မား လာမယ္။

အသိဥာဏ္ ရင္ က်က္လာမယ္။ ကိုယ္တကယ္လုပ္မယ့္ အဓိက အလုပ္ဟာ ဘာလည္းဆိုတာ

ခြဲျခား တတ္လာမယ္။ ကို္ယ္ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့အလုပ္ကို အေကာင္းဆံုး နဲ႕ အျမန္ဆံုး ၿပီးစီးေအာင္

လုပ္တတ္လာမယ္။ ေကာင္းၾကိဳး တရားေတြ မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပာလားမယ္။

ေသျခင္းတရားကို ေတြး တဲ့ စိတ္ဟာ အဖ်က္စိတ္မဟုတ္ပါဘူး။ အျပဳစိတ္ပါ။

ေသျခင္းတရားကို သတိရတဲ့ သေဘာဟာ အဖ်က္သေဘာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပဳသေဘာ ပါ။

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ကို အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္း  အင္အားပါပါ

စြမ္းရည္ျပည့္ျပည့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ မေသခင္ ဘာလုပ္ၾကမလည္းဆိုတာကို

စဥ္းစား ဖုိ႔လိုပါတယ္။

ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ ။ လုပ္သင့္ တဲ့ အလုပ္ဆိုတာ မေသခင္  ကာလာ ကေလးမွာ ပဲ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ေသၿပီးရင္ မွာ မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကာလဟာ မေသခင္အခ်ိန္ ပို္ငး္ေလးမွ်သာ ဆိုတာကို အၿမဲ

သတိရေနမွ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္၊ ကိုယ္လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ ေတြက္ို ျမန္ျမန္ ထက္ထက္

အခ်ိန္မီ ၿပီး စီးေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႕သတ္ထားတဲ့ ေသျခငး္တရားကို လည္းသတိရဖုိ႔

လုိအပ္ပါတယ္။ မေသခင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ကာလေလးမွာ ဘာအလုပ္ေတြ လုပ္မယ္၊ ဘယ္အလုပ္ေတြကို

ဦး စားေပးၿပီး လုပ္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း ၾကိဳတင္ စိီမံကိန္း ခ်ထားရပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ အလုပ္ေတြကိုဆိုရင္

မလုပ္မျဖစ္ လုပ္မယ္လို႕ကို အဓိဌာန္ ေဆာက္တည္ထားရပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ ေသျခင္းတရားကို အၿမဲ ဆင္ျခင္ သတိရ

ေနဖုိ႔ နဲ႕မေသခင္ မွာ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္ေတြကို အၿမန္ဆံုး  နဲ႕ အေကာင္းဆံုး လုပ္သြား

ႏို္င္ဖို႔ “ မေသခင္ မွာ ဘာလုပ္ၾကမလည္း “ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးကိုတင္ျပေပးလိုက္တာပါ။

About Khin Thida Soe

Khin Thida Soe has written 11 post in this Website..

ကိုယ့္အေၾကာင္းကေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာမ၇ွိေအာင္ ရိုးပါတယ္ ရွင္.....