အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၌ ဥစၥာရွိ၏ . . .
အေဆာင္အေယာင္ရွိ၏. . . သို႕ေသာ္ အေနအထိုင္မတတ္၊ ၾကမ္း – ၉ – ၾကမ္းေၾကာင့္
လူရာမ၀င္သလိုျဖစ္ေနသည္ . .

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၌ ဥစၥာရွိ၏ . . . ေက်ာင္းပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ လက္မႈပညာတတ္ပါလ်က္ႏွင့္ သတိမျပဳမိေသာ ၾကမ္း – ၉ –
ၾကမ္းေၾကာင့္ လူအထင္အျမင္အေသးခံရ၏ . . .

အခ်ိဳ႕ေသာမိန္းကေလးမ်ား ရုပ္ရည္လွပပါလ်က္ . .ၾကမ္း – ၉ – ၾကမ္းေၾကာင့္ ရုပ္ကေလးသနားကမားနဲ႕ လူက
ေအာက္တန္းက်လိုက္တာ ဟု ေျပာဆိုခံရတတ္၏ . .


“နာမည္ဆိုးရမည္ကို ေသရမည္ထက္ေၾကာက္ပါ “ဟူေသာ အီဂ်စ္စကားပံုရွိသည္. . .
တန္ဖိုးမဲ့ေသာ ၊ လူအထင္ေသးခံရေသာ ၊ နာမည္ဆိုးရေသာ ၾကမ္း – ၉ ၾကမ္းမွာ . .

၁. ပလုတ္ပေလာင္း ပါးျဖဲနားျဖဲနားျဖဲ စားေသာ အစားၾကမ္း ၊
၂. ဒူးေထာင္ေပါင္ကားအိပ္ေသာ အအိပ္ၾကမ္း၊
၃. ေျခနင္းျပင္း၍ ဟုိယိုင္သည္ယို္င္သြားေသာ အသြားၾကမ္း၊
၄. ေပေပေရေရထိုင္ေသာ အထိုင္ၾကမ္း၊
၅. လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး၍ ေအာ္က်ယ္ဟစ္က်ယ္ ရယ္ေသာ အရယ္ၾကမ္း၊
၆. အရိုအေသမထားေသာ ကိုယ္ၾကမ္း
၇. ဆဲေရးတိုင္းထြာေျပာေသာ ႏွဳတ္ၾကမ္း
၈. အမႈႏွင့္မလိုက္ေအာင္ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမေသာ အဆံုးအမၾကမ္း၊
၉. သူတစ္ပါးအား ထစ္ခနဲ႕ရွိလွ်င္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ မေကာင္းၾကံတတ္သာ စိတ္ၾကမ္း။


သုတမရွာ၊ စာေပမသင္၊ ႏႈတ္တြင္မေဆာင္၊ သိေအာင္မမွတ္၊ အက်င့္ျမတ္ကြာ၊ဤ ငါးျဖာ
အမွန္ရိုင္းစိုင္းေၾကာင္း ဆိုသကဲ့သို႕ ၾကမ္း – ၉ – ၾကမ္းသည္လည္း
ရိုင္းစိုင္းေၾကာင္း အမွန္ပင္ျဖစ္၏
~~~~~~~~~

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!