ဒုတိယသမဒေနရာအတြက္ သင့္ေတာ္သူတဦး ေရြးခ်ယ္ရန္ ေဂဇက္ႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္အတြင္း တီးတုိးသဖန္းတုိး ေဆြးေႏြးေနဂ်သည္။ တိရစာၦန္ အေကာင္ပေလာင္ မဟုတ္မည္မွာေတာ့ ေသခ်ာလွသည္၊ အသုိ႕ဆုိလ်င္ လူသားစင္စစ္သာ ၿဖစ္ရေဗမည္။ ထုိ႕ထက္ေသခ်ာေအာင္ ေျပာရဗာက စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ စစ္ဗုိလ္ဂ်ီးတေယာက္သာ ျဖစ္ခြင့္ရွိလသီ။ မည္သူျဖစ္မည္နည္း…
လြန္ခဲ႕ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္နွစ္ခုခန္႕က ေဂဇက္တုိင္းျပည္ဂ်ီးအား တပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္ၾကီးမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနရာမွ ဓါးမကပ္ထိက ဘတ္ဒန္တေဇာက္ထုိး တယားနာရသည္တြင္ ကိေလသာႏွင့္ အျပဳအမူကြဲျပားပုံ သိျမင္သြားပီး နားေအးပါးေအး အိမ္တြင္ယုတ္တရား အားထုတ္ေနဒါ့သည္။ တပ္မေဒၚမွ ဒုတိယသမဒ အသစ္ေရြးေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေတာင္းခံေသာ္လည္း အင္တာနက္ရွိ သဇင္ဂေလး၏ ခ်စ္ေဇာဟုန္ အမ္ပီဖုိးရုပ္သံဖုိင္ေလာက္ စိတ္မဝင္စားေတာ႕ေဂ်။ ျမန္မာ႕တပ္မေဒၚဂ်ီးဃါး ယခုမွ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ရေဒါ့မည္။
ဒုတိယသမဒရာထူးကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖစ္ တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အတြင္းတြင္မူ သူ႕ၾဆာကုိယ့္ၾဆာ ၾကိတ္ပုန္းခုတ္ အျပိဳင္အဆုိင္ ေဆာ္ဩလ်က္ရွိဂ်သည္။ ေလ႕လာေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူမ်ား၊ သံတမန္မ်ားဂလည္း မည္သူျဖစ္လာမည္ကုိ စိတ္ဝင္စားေန်သည္။ တပ္မေဒၚဂ်ီး၏ အနာဂတ္ ေပၚလစီမူဝါဒ ထင္ဟပ္ေစမည့္ အေရးပါသည့္ ရာထူးမဟုတ္ပါေလာ။ ထုိသူ႕အေပၚမူတည္၍ တုိင္းျပည္ေရွ႕ခရီး အနာဂတ္ပုံစံ တြက္ခ်က္ႏိုင္ေဗသည္။ ေပၚျပဴလာျဖစ္ တစ္ေျပးေနသူမ်ားနွင့္ သူတုိ႕အေပၚ အကဲခတ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားဃား…
(၁) စစ္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးတပ္မွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးမုံဂ်ီး။ သူဂါး တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဗ်ာက္အုိးတကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရခဲ႕ပီး တပ္မေဒၚ ေဘာင္ေဘာင္သီး လက္နက္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ခဲ႕သည္။ ယေန႕ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေဒၚဖက္မွ ပစ္လုိက္ေသာ ဗုံးဆံမ်ားမေပါက္ကြဲဂ်င္း၊ ကုိယ့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ လမ္းေခ်ာ္ဗုံးက်ဂ်င္းမ်ား၏ လက္သည္တရားခံမွာ တရုတ္လက္နက္ပါရဂူ ေၾကးမုံဂ်ီးျဖစ္သည္။ ဒုသမဒ သူသာ ျဖစ္လာဗာက တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံဂ်ားေရး ေပၚလစီတြင္ တရုတ္ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ၾကီးထြားလာဖြယ္ရွိသည္။
(၂) အေမရိကန္ ဝက္စ္ပြိဳင့္စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းထြက္ဟု ဂုဏ္ယူေနသူ ေဂဇက္ရြာသဂ်ီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခုိင္..။ ေက်ာင္းလက္နက္စတုိမွ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား အလစ္သုတ္ပီး ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးပုိင္ေသာ ကုိေဘးႏြားဂ်ီးအား ခုိးယူကင္စားမိခဲ႕၍ ေက်ာင္းထြက္ခဲ႕ရသူျဖစ္ေၾကာင္း ေကာလာဟာဠထြက္သည္။ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြတုိးေစရန္ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္၊ တရုတ္ျပည္တုိ႕မွ ေျပာင္းေရႊ႕လုိသူ တဦးလ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ေပးလုိသူျဖစ္သည္။ ၎ကုိ မြတ္စလင္ဟု စြတ္စြဲသူမ်ားအား ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ မကၠာျမိဳ႕သုိ႕ႏွစ္စဥ္ သူသြားဂ်င္းမွာ ေန႕ဖက္ ေလာင္းကစားလုပ္၊ ညဖက္ ခုႏွစ္လႊာကပြဲတက္ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး အပန္းေျဖရန္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။
(၃) အရက္ခ်က္စက္ရုံႏွင့္ ထန္းေတာမ်ား ကြပ္ကဲေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ပု။ သူ႕တြင္ တပ္တြင္းေထာက္ခံမႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိထားသည္။ သူျဖစ္လာလ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေသာက္ေရသန္႕ဗူးအစား အာရ္မီရမ္ပုလင္း ထားေပးမည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သတင္းထြက္ေနသည္။ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ျဖည္ေရးက႑မ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ၾကီးထြားလာႏုိင္သည္။
(၄) ေအာ္ေမဂုိဏ္းဟု အမ်ားသိဂ်သည့္ တပ္မေဒၚစစ္သမီးမ်ားအဖြဲ႕။ အင္အားေကာင္းပီး လူအမ်ားခ်စ္ခင္မႈ ရထားေသာ္လည္း အဖြဲ႕အတြင္း ညီညြတ္မႈမရွိလွ။ အစဥ္အလာထိန္းလုိသူ (မမ၊ ပဒုမၼာ – ပ်ဳိဂ်ီးမွ..ပ်ဳိဂ်ီးေနာ္)၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီ (အန္တီဆူး၊ အီးဒုံးဂ်ီး – ယူမွာဗဲ..ယူမွာဗဲ)၊ ၾကားေနသမား (အန္တီေဝ – ကဗ်ာေတြေရး အတန္းထဲကေကာင္ဂေလး… အခုထိငါ့မွာေဆြး)။ သူတုိ႕တက္လာလ်င္ေတာ့ တတုိင္းတျပည္လုံး အလွဴေငြ ေကာက္ခံပြဲမ်ား ျခိမ့္ျခိမ့္သဲ က်င္းပဖြယ္ရာရွိသည္။ ႏိုင္ငံတဂါ အန္ဂ်ီအုိမ်ားအတြက္ တအားပင္ျဖစ္၏။
သဒင္းေထာက္မ်ားမွာ စစ္ဗုိလ္အမတ္မ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံ အစ္ေအာက္ ၾကိဳးစားေမးဂ်ေသာ္လည္း တပ္မေဒၚ စိတ္ဓါတ္၊ အမူအက်င့္အား အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳထားသူကုိ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟုသာ အေျဖရသည္။ သဒင္းေဒါက္ ႏြယ္ဗင္ႏွင့္ ျမတ္ေက်ာ္သူ တုိ႕မွာ သဒင္းလုိက္ရာတြင္ အကဲဆုံးျဖစ္ပီး ပူလစ္ဇာ သဒင္းေထာက္ဆု ရႏုိင္ေဂ်ာင္း နာမည္ၾကီးသည္။ ေနပူလာလ်င္ လစ္ေျပးတတ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္၏။
ဤသုိ႕ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕သုိ႕ ေရာက္ရွိလာေဂ်ဗ်ီ။ လႊတ္ေတာ္ခန္းမတခုလုံး အပ္က်သံဗင္မၾကားရ၊ ဘူ….. ထုိအခ်ိန္တြင္ အသံခ်ဲ႕စက္မွ အခ်က္ေပးသံၾကားရသျဖင့္ ခန္းမရွိလူမ်ားအားလုံး မတ္တပ္ရပ္လုိက္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အုတ္ကထဂ်ီး ႏွစ္ေယာက္လည္း ဘာမသိညာမသိ လုိက္ထရသည္။ အခမ္းအနားမွဴးမွ ကပ်ာကယာ ပဲဂ်ီးေလွာ္အစားမ်ား၍ ေလလည္မိလုိက္ေဂ်ာင္း ေတာင္းပန္ေျပာဆုိမွ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းႏွင့္ ျပန္ထုိင္သူထုိင္၊ အေညာင္းဆန္႕သူဆန္႕၊ ေခ်ာင္းဟန္႕သူဟန္႕ျဖင့္ အတန္ငယ္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ကုန္သည္။
ထုိ႕ေနာက္ အစီစဥ္အတုိင္း အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းေၾကျငာ၊ မိန္႕ခြန္းေဖာသူေဖာ၊ အတန္ငယ္ ကြိကြိကြကြ လုပ္ျပီးေနာက္ ဒုတိယသမဒအျဖစ္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕၏ ေရြးခ်ယ္သူအမည္ကုိ ေၾကျငာလုိက္ရာ အားလုံး တဟင္ဟင္ တဟာဟာျဖင့္ ဘယ္သူမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားသူ စစ္ဗုိလ္ဂ်ီးတေဂါင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိသူဂါး တုတ္ခ်င္းတူ ဘက္မေရြး ေၾကြးေက်ာ္ကာ လိင္တူခ်င္းအျပတ္တီးသူ တပ္မေဒၚစိတ္ဓါတ္ၾကံခုိင္ေရး တပ္မွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးၿဖိဳး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ေဗတီး….ကြိ ကြိ ကြိ။
ပူေနာင္ခ်ပ္ျခိမ္း ပူခ်ပ္ျခိမ္း – ၂ၾကိမ္ဆုိ (နတ္ကေတာ္မ်ား ေအာင္ပြဲခံသံျဖစ္သည္။)

ဒုတိယသမဒ အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီသူမ်ား

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး