(၁)ေၿခလကၡဏာ ……………………………….. ၁၃ ရပ္
(၂)ကိုယ္လကၡဏာ …………………………
…….. ၁၆ ရပ္
(၃)စိတ္လကၡဏာ ……………………………….. ၆ ရပ္
(၄)လက္ဖ၀ါးလကၡဏာ ……………………………… ၉ ရပ္
(၅)လည္ပင္းလကၡဏာ ………………………………. ၁ ရပ္
(၆)အသံလကၡဏာ ……………………………….. ၃ ရပ္
(၇)မ်က္ႏွာလကၡဏာ ……………………………….. ၈ ရပ္
(၈)သြားလကၡဏာ ……………………………….. ၁ ရပ္
(၉)မ်က္ေစ့လကၡဏာ ……………………………….. ၄ ရပ္
(၁၀)ဆံပင္လကၡဏာ ……………………………….. ၃ ရပ္

ေကာင္းၿခင္းလကၡဏာ ၆၄ ရပ္တြင္ ေၿခ ႏွင္ ့ လက္ဖ၀ါးလကၡဏာ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိၿခင္းမရွိပါ။
(စာေရးသူ)

ကိုယ္လကၡဏာ ၁၆ ရပ္

၁။ တက္သစ္စ လေရာင္ႏွင္ ့တူေသာ ကိုယ္ေရာင္
၂။လကၤ်ာရစ္လည္ေသာအခ်က္
၃။လကၤ်ာရစ္လည္ေသာေဗြ
၄။ေရႊေသာအဆင္း
၅။နက္ေသာခ်က္
၆။ရွည္ေသာလက္
၇။ သိမ္ေမြ ့ေသာအဂၤါ
၈။ၾကီးၿမတ္ေသာ သားၿမတ္
၉။ဆင္ကဲ့သို ့သြားၿခင္း
၁၀။သိမ္ေမြ ့ေသာ ခါးရွိၿခင္း
၁၁။သိမ္ေမြ ့ေသာအဂၤါရွိၿခင္း
၁၂။ေကာင္းေသာကိုယ္ရွိၿခင္း
၁၃။ဖြံ ့ေသာေပါင္ရွိၿခင္း
၁၄။ကိုယ္ေမြးနည္းၿခင္း
၁၅။လိပ္ေက်ာကုန္းကဲ့သို ့အဂၤါရွိၿခင္း
၁၆။ၾကာပန္းကဲ့သို ့ေမႊးေသာကိုယ္နံ ့ရွိၿခင္း

စိတ္လကၡဏာ ၆ ရပ္

၁။ၿဖဴစင္ေသာႏွလံုးရွိၿခင္း
၂။ေကာင္းေသာအက်င့္သီလရွိၿခင္း
၃။စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္သီလရွိၿခင္း
၄။ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၿခင္း
၅။အရိပ္ေၿခသိၿခင္း
၆။ေၿဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ၿခင္း

လည္ပင္းလကၡဏာ ၁ ရပ္

၁။လည္ေရး ၃ ဆင့္ရွိၿခင္း

အသံလကၡဏာ ၃ရပ္

၁။ ဟသၤာသံႏွင့္တူေသာ အသံရွိၿခင္း
၂။အဆိုအမိန္ ့ႏွင့္သာယာေသာအသံရွိၿခင္း
၃။ဥၾသသံႏွင့္တူေသာအသံရွိၿခင္း

မ်က္ႏွာလကၡဏာ ၈ ရပ္

၁။လၿပည္ ့၀န္းႏွင္ ့တူစြာရွိၿခင္း
၂။ရွည္ေသာမ်က္ႏွာရွိၿခင္း
၃။နီေသာႏွဳတ္ခမ္းရွိၿခင္း
၄။ၿဖိဳးေမာက္ေသာႏွာတံရွိၿခင္း
၅။ၿပည္ ့ၿဖိဳးေသာပါးရွိၿခင္း
၆။မွဲ ့ ၀က္ၿခံ ကင္းစင္ေသာ နဖူး၌ ေၿဖာင့္မတ္ေသာ တေခ်ာင္းတည္းေသာ တံခြန္
အလံတိုင္ အေရးရွိၿခင္း
၇။သံတၱိမည္ေသာအေရးကဲ ့သို ့ နဖူးၿပင္၌ အေရးရွိၿခင္း
၈။ခြ်န္ေသာႏွာေခါင္းရွိၿခင္း

သြားလကၡဏာ ၁ ရပ္

၁။ ခရုသင္းပြင့္သစ္စကို လႊႏွင္ ့ၿဖတ္သည္ ့အလား
မယိုင္မက်ဲမေပါက္ေသာေခ်ာေမာေသာ နဂိုၿဖင့္ ၾကည္၍ တင့္တယ္ၿခင္း

မ်က္ေစ့လကၡဏာ ၄ ရပ္

၁။မက်ဥ္းမက်ယ္ တင့္တယ္ေသာ မ်က္ေစ ့ရွိၿခင္း
၂။ၾကာညိဳပန္းႏွင္ ့တူေသာမ်က္ေစ့ (အခ်ိဳ ့မွာ ၿပာညိဳေသာ မ်က္ေစ့ရွိၿခင္း)
၃။သမင္မ်က္ေစ့ႏွင့္တူေသာ မ်က္ေစ့ ရွိၿခင္း
၄။ပဒုမၼာၾကာကဲ ့သို ့ အခ်ိဳ ့မွာ စိမ္းေသာမ်က္ေစ့ ရွိၿခင္း

ဆံပင္လကၡဏာ ၃ ရပ္

၁။အဖ်ားေကာ့ေသာ ဆံပင္ရွိၿခင္း
၂။ရွည္ေသာ ဆံပင္ရွိၿခင္း
၃။သိမ္ေမြ ့ေသာ ဆံပင္ရွိၿခင္း

ဤကားေကာင္းၿခင္း ၆၄ ရပ္တည္း

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!