” သုတိမပရိဗိုဇ္ “
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၅၀၀-ေက်ာ္ခန္႔က ဗုဒၶျမတ္စြာသာသာနာ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာအခါမွာ
အရင္ရိွႏွင့္ၿပီးသား တိတိၱၳိ၊ ပရိဗိုဇ္ေတြရဲ႕သာသာနာဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ညႈိးမွိန္လာခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ တိတိၱၳိ၊ ပရိဗိုဇ္တို႔မွ ၎တို႔သာသနာဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္
ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာကို ႏွိမ္းႏွင္းႏိုင္ဖို႔ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ထိုတိတိၱၳိ၊ ပရိဗိုဇ္ဂိုဏ္း ဆရာတို႔မွွ သုတိမ ဟူေသာ ပရိဗိုဇ္တစ္ဦးကို ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားမ်ားမွ
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြ၊ ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာဖို႔အတြက္ တာ၀န္ေပး ေစခိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

သုတိမပုရိဗိုဇ္သည္ ဗုဒၶေဟာၾကားသည့္ တရားမ်ားမွ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရင္းႏွင့္
ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အရိယသစၥာကို ထိုးထြင္းသိျမင္သြားၿပီး အရိယာ (႐ိုးသားသူ) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွသြားခဲ့ေပသည္။

ထိုအခါ သုတိမသည္ တိတိၱၳိ၊ ပရိဗိုဇ္ဂိုဏ္း ဆရာတို႔၏ ဗုဒၶအေပၚ မ႐ိုးသားသည့္ မလိုမုန္းထား
ဣႆမဇၥိ်ယတရားမ်ားကို သိျမင္လာၿပီး တိတိၱၳိ၊ ပရိဗိုဇ္သာသနာမွ အၿပီးတိုင္ ႏႈက္ထြက္ခဲ့ေပသည္။

” မစိုးရိမ္စာသင္သား “

ယခုေခတ္သာသာေရးတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၀၀-ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ တိမ္ျမဳတ္ေနခဲ့ရေသာ
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အရိယသစၥာကို ဓမၼ၀ိဟာရိဆရာေတာ္ရွင္ဥာဏမွ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္မွ ဗုဒၶ၏အရိယသစၥာတရားမ်ားကို ဖြင့္ဆိုေဟာေျပာေသာအခါ
ပရမတၱသစၥာႏွင့္ ဂ်ိန္းအယူမ်ား ေရာေႏွာေနသည့္ ႐ိုးရာဘာသာေရးသည္ တျဖည္းတျဖည္းနဲ႔ အေရာအေႏွာေတြမွန္း လူေတြသိရွိလာၾကပါသည္။

ထိုအခါ ပရမတ္အစြဲသန္ အစြဲႀကီးဘာသာေရးဂိုဏ္းဆရာတစ္စုမွ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေသာ
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အရိယသစၥာတရားေတာ္မ်ားကို ႏိွမ္နင္းရန္အတြက္ စာေရးဆရာ သဂၤဟ (ေတာင္သာ) အမည္ခံ၊ မစိုးရိမ္စာသင္သား အမည္ခံ၊ ဦးဣႏၵာစရိယဘိ၀ံသဟူေသာ ဘုန္းႀကီးကို တာ၀န္ေပးၾကေလသည္။

မစိုးရိမ္စာသင္သား ဦးဣႏၵာစရိယဘိ၀ံသသည္ ဓမၼ၀ိဟာရိဆရာေတာ္ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေသာ
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အရိယသစၥာတရားေတာ္မ်ားကို အျပစ္ရွာရန္ ေလ့လာရင္းႏွင့္ပင္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ စစ္မွန္ေသာ အရိယသစၥာတရားကို ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ေဟာၾကားသည့္တရားေတြမွတဆင့္ သေဘာေပါက္ သိရိွသြားခဲ့ပံုရေလသည္။

ထိုအခါ မစိုးရိမ္စာသင္သားသည္ ၎အားေစခိုင္းၾကေသာ ဘာသာေရးအစြန္ေရာက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ေမတၱာတံခြန္အသင္းတို႔၊ ဓမၼစကၠဦးေမာင္ေမာင္တို႔ဟူေသာ
ေခတ္သစ္ တိတၳိပရိဗိုဇ္ဂိုဏ္းသားတို႔၏ လုပ္ရပ္ မသမာမႈတို႔ကို သိျမင္သေဘာေပါက္သြားကာ
ထိုဂိုဏ္းတို႔ကို စြန္႔ခြါ၍ ဘုန္းႀကီးဘ၀မွ လူ၀တ္လဲသြားသည္ဟု ၾကားသိရေပသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ စစ္မွန္ေသာအရိယသစၥာတရားတို႔ကို အျပစ္ရွာလိုလို႔ပဲ ေလ့လာ ေလ့လာ၊
သိခ်င္လို႔ပဲ ေလ့လာ ေလ့လာ အမွန္တကယ္ ေလ့လာမိသူတို႔သည္
သုတိမပရိဗိုဇ္တို႔လို၊ မစိုးရိမ္စာသင္သားတို႔လိုမ်ိဳး ဗုဒၶ၏အရိယသစၥာကို
နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ယခု အရိယသစၥာတရားေတာ္ကို အျပစ္ရွာႏိွမ္နင္းလိုၾကေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္
ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အရိယသစၥာတရားတို႔ကို
ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာၾကပဲ သူမ်ားေျပာသံၾကားျဖင့္ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ေနၾကေသာ
တိတၳိပရိဗိုဇ္ဂိုဏ္းသားတို႔၏ ေနာက္လိုက္တို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သုတိမပရိဗိုဇ္တို႔လို၊ မစိုးရိမ္စာသင္သားတို႔လိုမ်ိဳး ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အရိယသစၥာတရားကို
သိႏိုင္ရန္အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာႏိုင္ရန္
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရိွေသာ တကမၻာလံုးမွ ဗုဒၶတရားသိလိုသူမ်ား ေလ့လာေနၾကေသာ
အရိယသစၥာ တရားဓမၼ www.ariyathitsa.org
တြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

About ထာ၀ရ

has written 2 post in this Website..