ဒိုခ်က္ကင္ေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဒိုခ်က္ကင္သည္ ဂ်ပန္စကားျဖစ္ျပီး မိႈႏွင့္ ေဒသခံအဏုဇီ၀ပိုးမ်ားေမြးျမဴျပီး သဘာ၀ေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပဳလုပ္နည္း ပထမအဆင့္မွာ-

၁။ သစ္ရြက္၊ ၀ါးရြက္ေအာက္မွ ေဆြးေျမ့ေနေသာေျမေဆြးမ်ားကို အေပၚယံ ၄၊ ၅လက္မခန္႔ ေဂၚျဖင့္ ျပည္ေတာင္း ၁၀ေတာင္းခန္႔ယူပါ။ (အထူးသျဖင့္ ၀ါးရြက္ေအာက္ကေျမေဆြး ဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ၀ါးရြက္သည္ အင္မတန္မာသျဖင့္ ၀ါးရြက္ကိုေတာင္ ေဆြးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အဏုဇီ၀သည္ အျခားအရာမ်ားကိုလည္း လြယ္လင့္တကူ ေဆြးေျမ့ေစသည္။) မိုးေရမတိုက္စားေစရန္ ကုန္းျမင့္ျမင့္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။

၂။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၾကံသကာအညဳိ၊ သို႔မဟုတ္ ထန္းလ်က္အညဳိၾကမ္း ၆၀က်ပ္သားခန္႔ကို အရည္ပ်စ္ပ်စ္ၾကဳိကာ အေအးခံထားျပီး ေရ ၄ဂါလံျဖင့္ေရာေမႊထားပါ။

၃။ ထို႔ေနာက္ဖြဲႏု ၁၀ျပည္ခန္႔ကို ၀ါးရြက္ေဆြးေအာက္ကေျမေဆြးႏွင့္ ဆတူေရာျပီး ၾကံသကာရည္အေရာကို မနည္းလြန္းမမ်ားလြန္း လက္ျဖင့္ဆုပ္လံုး၍ရရံု သမေအာင္ေမႊလိုက္ ေရေရာလိုက္ လုပ္ပါ။

၄။ ထို႔ေနာက္ ၀ါးရြက္ (သို႔မဟုတ္) ငွက္ေပ်ာရြက္ကို အေပၚမွအုပ္ကာ မိုးကာထပ္အုပ္ေပးရမည္။

၃၊ ၄ ရက္ခန္႔ မိုးကာမလွန္ဘဲထားပါက ၄ရက္အၾကာ ငွက္ေပ်ာရြက္မ်ားလွန္ၾကည့္ပါက အေပၚယံမွာ မိႈမ်ားတက္ေန၍ ေဖြးေနျပီး လက္ႏႈိက္ၾကည့္လွ်င္ ပူေႏြးေနကာ အနံ႕မွာခ်ိဳအီ ေမႊးေနေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနပါက အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဒိုခ်က္ကင္ကို ရျပီျဖစ္၍ အိတ္အသန္႔ထဲ ထည့္ကာ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ထားပါ။

 

ဒုတိယအဆင့္မွာ-

၁။ စပါးခံြမ်ားကို ၄ေပပတ္လည္၊ ထု ၃၊ ၄လက္မခန္႔ ေျမေပၚတြင္ျဖန္႔ခင္းပါ။ မိုးေရမတိုက္စားေစရန္ ကုန္းျမင့္ျမင့္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။

၂။ ထို႔ေနာက္ ႏြားေခ်းကိုလည္း ထု ၃၊ ၄လက္မခန္႔ အေပၚမွထပ္ခင္းပါ။

၃။ ထိုအေပၚမွ အိတ္သြပ္သိမ္းဆည္းထားေသာ ဒိုခ်က္ကင္မ်ားကို လက္ျဖင့္ ၁၀ခန္႔ ထပ္ျဖဴးေပးပါ။

၄။ ၎ေနာက္ ေကာက္ရုိး (သို႔မဟုတ္) ျမက္ေျခာက္ (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းဖူးရိုး တခုခုကို ထု၃၊ ၄လက္မခန္႔ အေပၚမွထပ္ခင္းပါ။

၅။ အထက္မွ အခ်က္၄ခ်က္ျပဳလုပ္ရာမွရရွိေသာ အလႊာ ၃လႊာကို အထပ္ ၁ထပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး အထပ္ ၁ထပ္တုိင္းမွာ ေရမနည္းမမ်ား ျဖန္းေပးရမည္။ ထိုအထပ္မ်ဳိး ၄ထပ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေႏြရာသီတြင္ အရိပ္ထဲတြင္ျပဳလုပ္ရမည္။

၆။ ေနာက္ဆံုးအထပ္အေပၚမွာ စပါးခြံျဖင့္ ဖံုအုပ္ေစျပီး အေပၚမွ မိုးကာအုပ္ေပးပါ။

၇။ ထိုေျမၾသဇာအပံုသည္လည္း ၃၊ ၄ရက္ၾကာလွ်င္ ပူေႏြးလာျပီး ၃ပတ္ၾကာလွ်င္ ျပန္ေအးသြားမည္။ ထိုအခါ အပံုကို အထက္ေအာက္ ေဘးအဖက္ဖက္ကို သမေအာင္ျပန္လွန္ေပးရမည္။ ျပန္လွန္ျပီး ၃၊ ၄ရက္ၾကာလွ်င္ ျပန္ပူလာျပီး ၃ပတ္ၾကာလွ်င္ ျပန္ေအးသြားမည္။ ေနာက္တခါ ျပန္လွန္ေပးရမည္။ အပံုလွန္ေလွာတိုင္း ေရျဖန္းေပးရန္လိုသည္။

၈။ ထိုကဲ့သို႔ ၃ပတ္ ၃ၾကိမ္ထားျပီး ၾကားတြင္ ၂ၾကိမ္လွန္ေလွာေပးျပီး ဒုတိယအဆင့္ကို စလုပ္သည္မွ သီတင္းပတ္ ၉ပတ္၊ ၁၀ပတ္ခန္႔ၾကာလွ်င္ ဒိုခ်က္ကင္ျပန္႔ႏွ႔ံသြားျပီျဖစ္၍ အနံ႔မထြက္ေတာ့ေပ။ အပင္ေျခပတ္လည္ ႏို႔ဆီဗူး ၃ ၊၄ဗူးခန္႔ ျဖန္းေပးရံုျဖင့္ ေျမဆီအတြင္း ေလ၀င္ေလထြက္၊ ေရ၀င္ေရထြက္ေကာင္းေစျခင္း၊ အပင္အတြက္အက်ဳိးျပဳေစေသာ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ား ေပါမ်ားေစျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ရရိွေစပါသည္။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.