ကုိးကြယ္သူတုိ႔၏ေရြးခ်ယ္မႈ

………………………………….

 

ယေန႔လူသားကမၻာမွာမိမိတုိ႔ကုိးကြယ္(မွိခုိဆည္းကပ္)ဖုိ႔ရာဘာသာတစ္ခုကုိေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ၾကရာ၀ယ္မိမိတုိ႔မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ရန္အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။ ဘာသာတရားဆုိေပမဲ့ပစၥဳပန္,သံသရာႏွစ္ခုစလုံးအက်ိဳးစိပြားသက္ဆုိင္ေနသည္မဟုတ္ပါလား
မိမိေရြးခ်ယ္၍ကုိးကြယ္ေသာဘာသာသည္မိမိအတြက္တကယ္လုိအပ္ေသာ(အက်ိဳးမ်ားေသာ)
ဘာသာတစ္ခုျဖစ္ဖုိ႔လုိအပ္လွေပသည္။မိမိနွစ္သက္ေသာဘာသာျဖစ္လင့္ေစကာမႈ
မိမိအတြက္အက်ိဳးမမ်ားလွ်င္ပယ္စြန္႔နုိင္ရမည္။
ထုိ႔အတူမိမိမနွစ္သက္ေသာဘာသာျဖစ္လင့္ေစကာမႈမိမိအတြက္အက်ဳိးမ်ားမည္ဆုိပါက
ကုိကြယ္ဆည္းကပ္သင့္ပါသည္။
ယေန႔လူသားကမၻာမွာဘာသာႀကီးေလးခုရွိေနၾကတယ္မဟုတ္ပါလား။
သုိ႔ေပမဲ့သူတို႔သူအတုိင္းတာနွင့္သူရွိေန-
ၾကပါသည္။ ထုိအထဲမွမိမိကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မည့္ဘာသာဟာမိမိသူတပါးပစၥဳပန္,သံသရာနွစ္ျဖာေသာ
အက်ိဳးကုိေပးစြမ္းနုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။ အမ်ားေရာင္လုိ႔လုိက္ေရာင္ေနရတာမ်ိဳးမိမိတို႔ရဲ့အုပ္ထိန္းသူ

မိဘ ဆရာသမ်ားေတြကေရြးခ်ယ္ဆည္းကပ္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ မိမိအသိဥာဏ္နွင့္ေရြးခ်ယ္ဆည္းကပ္တဲ့ဘာသာ
တစ္ခုျဖစ္ေနဖုိ႔အင္မတန္လုိအပ္လွေပသည္။
မိမိေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာဘာသာတရားဟာလဲမိမိ သူတပါးအတြက္
ပစၥဳပၸန္ သံသရာအက်ဳိးမ်ားေစရမည္။ ယေန႔ေခတ္ေတြမွာတုိးတက္ေနေသာကာလျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္
အမ်ဳိးမ်ိဳးအဖုံဖုံစည္းရုန္းေနၾကတာပင္၊
သုိ႔ေပမဲ့မည္သည့္ဘာသာတရားကစည္းရုန္းသည္ျဖစ္ေစ
မိမိကုိပုိင္၏ဉာဏ္ျဖင့္ဆုံးျဖတ္ကာမွန္ကန္ေသာဘာသာတစ္ခုေရြးခ်ယ္ဆည္းကပ္မိဖုိ႔ပါပဲ။ စာေရးသူမွတ္သားထားေသာစာသားေလးလုိ
`ေျမွာက္တုိင္းလည္းမေျမွာက္နဲ႔၊ေျခာက္တုိင္းလည္းမေၾကာက္နဲ႔၊
ေခ်ာ့တုိင္းလည္းမေပ်ာ့နဲ႔၊`တဲ့ေကာင္းလုိက္တဲ့စာသာေလးပါ၊
စာေရးသူငယ္ငယ္ကလည္းဒီစာသားေလးနဲ႔ဘဲ
အကုိတစ္ေယာက္ရဲ့ဆုိဆုံးမခံယူခဲ့ဘူးသည္။ ဆုိိလုိျခင္တာကဘယ္ဘာသာကပဲေျမွာက္၍ျဖစ္ေစ၊ေျခာက္၍ျဖစ္ေစ၊ေခ်ာ့၍ျဖစ္ေစ

စည္းရုန္းေစကာမႈမိမိကမေျမွာက္မိဖုိ႔၊မေၾကာက္မိဖုိ႔၊ မေပ်ာ့မိဖို႔ လုိေပသည္။ မိမိကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရမည့္ဘာသာကုိရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျဖင့္
ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္သုံးကာေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ့အားထားရာျဖစ္ေသာ`ျမတ္စြာဘုရား၏ကာလာမအမ်ိဳးေကာင္းသားတုိ႔ကုိ
မိန္႕ၾကားေတာ္မူေသာစကားေတြဟာကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သူတုိ႔ရဲ႕
ဘာသာေရြးခ်ယ္နည္းမ်ားကုိ
မိန္႔ၾကားထားတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာအဂုၤတၳိဳရ္ပါဠိေတာ္
ေကသမုတၱိသုတ္တြင္ ကာလာမအမ်ိဳးႏြယ္တုိ႔၏ေမးျမန္းမႈကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ျမတ္စြာဘုရား
သမာသမတ္က်ဆုံးေသာဘာသာေရြးခ်ယ္နည္းကုိေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထုိေဟာေတာ္မူအပ္ေသာအျခင္းအရာကုိအေလးနက္ထားၿပီး
ဘာသာအယူ၀ါဒဘာသာေရြးခ်ယ္သူ(မွန္ကန္ေသာ)မိမိကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္
ဘာသာအယူ၀ါဒမရွိသူအားလုံးအတြက္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ျမတ္စြာဘုရားေဒသစာရီလွည့္လည္တရားေဟာရာေကသမုတၱိနိဂုံးသုိ
႔အေရာက္တြင္ကာလာမအမ်ိဳးႏြယ္မ်ားကသူတုိ႔ေဒသသုိ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္လာၿပီးသူ႔အယူ၀ါဒကေကာင္းတယ္၊ငါ့အယူ၀ါဒ-
ေကာင္းတယ္ဟုအသီးသီးေဟာၾကေျပာၾကသျဖင့္ ဘယ္အယူ၀ါဒေကာင္းတယ္ဆုိသည္ကုိမဆုံးျဖတ္နုိင္ေအာင္
ျဖစ္ေနပါေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားၾကသျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားကမည္သူ႔ဘက္မွ်မလုိက္ေသာ
အေကာင္းဆုံးဘာသာေရြးခ်ယ္နည္းကုိယခုလုိေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ကာလာမအႏြယ္တုိ႔………
`သင္တုိ႔သည္တဆင့္စကားၾကားရုံမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္ဟုမယူဆၾကနွင့္၊
က်မ္းဂန္နွင့္ညီတယ္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္ဟုမယူဆၾကနွင့္၊
ယုံၾကည္ေလာက္ေသာဆရာျဖစ္သူ၏စကားျဖစ္ရုံနွင့္လည္း အမွန္ဟုမယူဆၾကနွင့္၊
မိမိအယူဆနွင့္တုိက္ဆုိင္သည္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္ဟုမယူဆၾကနွင့္၊
အယူ၀ါဒတစ္ခုကိုလက္ေတြ႔က်င့္သုံးၾကည့္၍ မေကာင္းက်ိဳးကုိျဖစ္ေစသည္၊ မိမိ သူတပါးနွစ္ဦးသားကုိဆင္းရဲေစသည္။ ပညာရွိသူတုိ႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္သည္ဆုိလွ်င္ထုိအယူ၀ါဒကုိစြန္႔လြတ္ၾကကုန္ေလာ့´ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မည့္ဘာသာေရြးခ်ယ္သူတုိ႔သည္ဗုဒၶ၏ညြန္ျပခ်က္အတုိင္း
မိမိတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာဘာသာကုိမိမိတို႔ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္တုိ႔ျဖင့္စစ္ေဆးသင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာတကယ္မွန္မွန္ကန္ကန္ေသာကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ
ဘာသာတစ္ခုဆီသုိ႔ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေနလိမ့္မည္။အထက္က စာေရးသူေျပာခဲ့သလုိအမ်ားေရာင္လုိ႔လုိက္ေရာင္ေနရင္ေတာ့ မိမိဘ၀အတြက္နစ္နာလွေပသည္။ ေလာကဓံခံရတာခ်င္းတူပါလွ်က္ သူမွာခံနုိင္ရည္ရွိ၍ ကုိယ့္မွာခံနုိင္ရည္မရွိသည္မွာမိမိအားထားဆည္းကပ္ရာသည္
မိမိကိုလုံေလာက္ေသာစိတ္ေျဖဆည္နုိင္နည္းကုိမေပးစြမ္းနုိင္လုိ႔ပင္။ မိမိကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာဘာသာ(သုိ႔မဟုတ္)အားထားရာသည္
မိမိေရွ႕မွမာမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေနမယ္ဆုိရင္အေၾကာက္တရားဆုိင္ရာအားလုံးကုိ
ထိပ္လန္႔ေနမည္မဟုတ္ပါ။ မိမိတစ္ေယာက္ထဲမသြားရဲေသာေတာၾကမ္းတစ္ခုထဲသုိ႔အားကုိးထုိက္ေသာ
အေဖာ္တစ္ေယာက္နဲ႔၀င္မည္ဆုိကသြားရဲသည္ပင္။ မိမိနွင့္ပါေသာအေဖာ္သည္မိမိ၏မိမိ၏ေရွ႕မွမာမားမတ္မတ္ရပ္တည္၍
အားကိုရာကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္မသြားရဲေသာေနရာျဖစ္လင့္ေစကာမူသြားရဲသကဲ့သုိ႔၊
ထုိ႔အတူေလာကဓံခံရတာျခင္းတူေစကာမူမိမိကုိးကြယ္ေသာဘာသာတစ္ခုသည္
စိတ္၏ေျဖဆည္ရာေနရာကုိေပးစြမ္း၍မိမိေရွ႕မွမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။
ကၽြန္ုပ္တုိ႔ပုထုဇဥ္လူသားေတြဟာကုိးကြယ္ရာတစ္ခုခုကိုရွာေနၾကစၿမဲပါ၊
အႏၱရာယ္တစ္ခုခုနွင့္ႀကံဳေတြေသာအခါေတြမွသာ သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ ဘာမွမျဖစ္ေသးရင္ေတာ့ကုိးကြယ္ရာမရွိသူပမာကုိယ့္အသက္အႏၱရာယ္နွင့္ႀကဳံေတြရပါက နတ္ကုိးကြယ္သူသည္နတ္ကုိတုိင္တည္ၾကကုန္၏၊ဘုရားသခင္ကုိကုိးကြယ္သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိတမ္းတတုိင္တည္ၾကကုန္၏စသည္ စသည္တုိ႔ျဖင့္မိမိတို႔စိတ္ထဲမွာကုိးကြယ္ေနသည့္အထုိက္အေလွ်ာက္
မိမိဘာသာတုိ႔ကုိတုိင္တည္အတမ္းတၾကကုန္သည္မဟုတ္လား။ ထုိသုိကုိးကြယ္ၾကရာ၀ယ္မိမိဘာသာကမိမိကုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႔ေပးစြမ္းနုိင္သလဲဆုိတာ
ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင္႔ဆုံးျဖတ္ကာကုိးကြယ္တုိင္တည္ဖုိ႔လုိအပ္လွေပသည္။
အမွန္ေတာ့ဘယ္ဘာသာကုိပဲကုိးကြယ္ ကုိးကြယ္မိမိ သူတပါးအက်ဳးိစီးပြားျဖစ္ေစဖုို႔နွင့္၊မိမိကုိးကြယ္သည့္ဘာသာမွာ
တကယ္ကုိးကြယ္ေသာသူျဖစ္ေနဖုိ႔လုိေပသည္။ ဟုိဘာသာေကာင္းနုိးနုိးဒီဘာသာကေကာင္းနုိးနုိးနဲ႔ေတာ့ဘာအက်ဳးိထူးမွရလိမ့္မည္
မဟုတ္ဆုိတာကုိေတာ့ေျပာၾကားလုိပါသည္။
အမွန္တကယ္မိမိကုိယ္ပုိဉာဏ္ျဖင့္စီစစ္ေ၀ဖန္ဆုံးျဖတ္ကာဘာသာတစ္ခုကုိ ကုိးကြယ္ေတာမည္ဆုိလွ်င္အမွန္တကယ္

ကုိးကြယ္သူျဖစ္ေၾကာင္းအထူးလုိအပ္လွေပသည္။ ယီးတိယားတားလုပ္ေနလွ်င္ျဖင့္ဘာမွအထူးအက်ဳးိစိပြားျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ဆုိတာ
ထက္ဆင့္စကားေျပာၾကားလုိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ယေန႔အခ်ိန္မွစ၍အမွန္တကယ္ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္
စီစစ္ေ၀ဖန္ဆုံးျဖတ္ကာေကာင္းမွန္ေသာဘာသာတစ္ခုမိမိ သူတပါးအက်ဳးိစိပြားျဖစ္ထြန္းေစနုိင္ေသာဘာသာတစ္ခုဆီသုိ႔
တကယ့္ကုိးကြယ္သူအျဖစ္ရပ္တည္နုိင္သူျဖစ္ပါေစေၾကာင္း
ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳေရးသားလုိက္ရပါသည္….။ ။

About ဇြဲမာန္(အင္းဝ)

ဇြဲမာန္ (အင္းဝ) has written 49 post in this Website..