ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက် ဘို.နည်းလမ်း ရှာကြ ရာ ဝယ်

ခရုကို ခါးတောင်းကြိုက်နေ မဲ.အစား

ပထမဆင်. အ နေ နဲ.

၁၊ နိုင်င်္ငတစ်ဝှမ်း လုံးဝ အလောင်း ကစား ပပျောက် အောင် Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ရင် – ၂ လုံး၊ ၃လုံး၊ ချဲ၊ ဖဲ၊ ခြောက်ကောင်၊ဂျင် ….

၂၊ အရက် ကို ဝင်ငွေ ၁ သိန်း အ နိမ်.ဆုံး ရ သူ များ သာ သောက် သုံး နိုင် အောင်၊ အ ရက် အ ခွန် များ တိုး ကောက် ခံ ခြင်း၊ အရက် ပုံး ဆိုင် နှင်. တရားမဝင် အရက် ချက် လုပ် ခြင်း များ ကို ရှာဖွေ ဖမ်းဆီး သိမ်း ဆီး ခြင်း၊ ကျန်း မာရေး နှင်. ညီသော အရက် များ ကို သာ ချက် လုပ် သောက် သုံး စေအောင် အ မြဲ စစ် ဆေး ခြင်း၊ အ သက် ၁၈ နှစ် အောက် အသက် မပြည်. သူ များ ကို အ ရက် မရောင် ရ အောင် Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ရင်….. ( ယ္ခု အ ခါ အ ရက် သည် ရေ ထက် ပေါ နေ သော အ ခါ….)

၃၊ အလား တူ ပင် ဆေးလိပ်သောက်သုံး ရောင်းချ မှု ကို လည်း အ ရက် ကဲ. သို. ထိမ်း သိမ်း ပြီး Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ရင်…..

၄၊ အလား တူ ပင် ကွမ်း သုံးစွဲ ရောင်းချ မှု ကို လည်း လုံး ဝ ပ ပြောက် အောင်၊ Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ရင်…..

၅၊ ကျန်း မာ ရေး စောင်. ရှောက် မှု ကို ကောင်း စွာ မ ဆောင် ရွက် နိုင် သေး သည်. တို င် စား သုံး ရန် မသင်. သော စား အုန်း ဆီ ကို တင် သွင် ခွင်. ပြု မည်. အ စား ဆီထွက် သီးနှံ ကို လုံ လောက် အောင် စိုက် ပျိုး နိုင် အောင် စီမံ ခြင်း လုပ် နိုင် မယ် ဆို ရင်…..

တစ်ချိန် ထဲ မှာပင် ကျန်းမာရေး၊လူမူရေး၊စီးပွား ရေး အဖက်ဖက်မှ တိုး တက် လာ မည် မှာ မ လွဲ နိုငိ ပါ

အဘယ် ကြောင်. ဆို သော်

၁၊ နိုင်င်္ငတစ်ဝှမ်း လုံးဝ အလောင်း ကစား ပပျောက် အောင် Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ပါ က – လူအချင်း ချင်း လှည်.ပါတ် ရ ယူ သော လုပ် ငန်း များ ပ ပျောက် ခြင်း၊ ပျင်း ရိ သော စိတ် များ ပ ပျောက် ခြင်း၊ တိုင်း ပြည် အတွက် ထွက်ကုန် များ တိုး တက် လာ ခြင်း များ ဖြစ် ပေါ်လာပေ မည်

၂၊ အရက် ကို ဝင်ငွေ ၁ သိန်း အ နိမ်.ဆုံး ရ သူ များ သာ သောက် သုံး နိုင် အောင်၊ အ သက် ၁၈ နှစ် အောက် အသက် မပြည်. သူ များ ကို အ ရက် မရောင် ရ အောင် Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ပါ က စိတ် ဓါတ် ကျ ပြီး အ ရက် စွဲပြီး အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျကိ မိသားစု ကို မထောက်ပံ.နိုင်၊မိသားစုကို နှိပ်စက် စ သော အမှု များ လျေား ကျ လာ ပြီး၊ ကျန်မာ ရေး ပြသနာ များ လျော. နည်း ကာ တစ်မျီုး သား လုံး ကျန်း မာ ရေး တိုးတက် လာ ပေ မည်

၃၊ အလား တူ ပင် ဆေးလိပ်သောက်သုံး ရောင်းချ မှု ကို လည်း အ ရက် ကဲ. သို. ထိမ်း သိမ်း ပြီး Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ပါ က ကျန်မာ ရေး ပြသနာ များ လျော. နည်း ကာ တစ်မျီုး သား လုံး ကျန်း မာ ရေး တိုးတက် လာ ပေ မည်

၄၊ အလား တူ ပင် ကွမ်း သုံးစွဲ ရောင်းချ မှု ကို လည်း လုံး ဝ ပ ပြောက် အောင်၊ Rule of law ရှိအောင် လုပ် နိုင် မယ် ဆို ပါ က ကျန်မာ ရေး ပြသနာ များ လျော. နည်း ကာ တစ်မျီုး သား လုံး ကျန်း မာ ရေး တိုးတက် လာ ပေ မည်

သို. မျှသာ မက ထွက် ငွေ လျော. ပြီး အလုပ် အ ကိုင် အ ခွင်. အလမ်း များ လည်း တိုး လာ၊ မိသားစု ပျော် ရွှငိ နွေးထွေး စွာ နေ နိုင် မည် ဖြစ် သည်။

ထို မှ တစ် ဆင်. တက် ၍ အ လုပ် အကိုင် အ ခွင်. အလမ်း များ ဖန် တီး ရေ ကို ဒုတိယ ပိုင်း အနေ ဖြင်. ဆာင် ရွက် နိုင် ပေ သည်။

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..