ဒီလုိရွိတယ္ ကုိယ့္ဆရာရဲ႕။ ေလာကမွာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္သာ အလုိရွိအပ္ဆုံး။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ မွန္သလဲေမးရင္ ေျပာလုိက္မယ္ ဗုဒၶဝါဒရဲ႕ ပန္းတုိင္ဟာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းပဲဗ်ိဳ႕။ ဘုရားစကား ခဏထားလုိ႕ ေလာကီေရးမွာကုိ ရွာေဖြၾက သင္အံၾကတာ နိမ့္က်မႈ ဆင္းရဲမႈက လြတ္ခ်င္လုိ႕ မဟုတ္လား။ ဒီေလာက္ရရင္ ေတာ္ပါျပီ ဆုိတဲ႕သူလည္း အဲဒီေအာက္ မက်ခ်င္လုိ႕ ရုန္းကန္ရတာပဲေလ။ ဒါနဲ႕ပဲ ကုိယ္ေရာက္ေနရာဘဝ၊ ျဖစ္ေနတဲ႕ ရပ္တည္မႈ ကန္႕သတ္ ျပဌာန္းခ်က္ေအာက္ ျပားျပားဝပ္ၾကရတယ္။ အေျခအေန တခုေရာက္သြားလို႕ ငါေတာ့ လြတ္ျပီထင္ေပမဲ႕ သူ႕ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္း ဆရာ႔ဆရာ သခင့္သခင္ၾကီးမ်ား ရွိေနေသးသဗ်ား။ လြတ္ေျမာက္ျခင္း စံထားေျပာရင္ ရထားတာနဲ႕ ဘဝကုိ မျဖဳန္းတီးထိုက္ဘူး။ တခ်ိဳ႕လည္း ကံေလးေကာင္းလုိ႕ ဂ်ပန္အင္ပုိ႕ ကုိေဘးႏြားကင္ၾကီး စားရတာနဲ႕ ဇိမ္ယစ္ေနတယ္၊ အဆုံးမေတာ့ ကိုေဘးႏြားနဲ႕သူ တလွည့္စီ စားတမ္းလုပ္ေနတာ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ႕ေပါ႕။
ဘာသာတရားအေၾကာင္း ေျပာတဲ႕အခါ လြတ္ေျမာက္မႈထက္ ျငိမ္းေအးမႈ၊ လုံျခဳံမႈအျဖစ္ တင္စားေျပာၾကတယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္အယူမွာေတာ့ ဟုတ္သေယာင္ရွိတယ္။ သူတုိ႕ အဓိကရည္မွန္းတာ ေကာင္းကင္ဘုံ သို႕မဟုတ္ ဘုရားသခင္နဲ႕ ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးေလ။ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ဘယ္လုိပဲသုံးသုံး ေနာက္ဆုံးအဆင့္သည္ ထာဝရတည္ျမဲတယ္ဆုိတဲ႕ ဖန္ဆင္းရွင္သာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေနရာကိုပဲ အျငိမ္းေအး အလုံျခဳံဆုံးအျဖစ္ ဦးတည္ခ်က္ထားတယ္။ ဘာသာအယူ အားလုံးလုိလုိသည္ ထာဝရဖန္ဆင္းရွင္ တည္ရွိမႈကို တနည္းမဟုတ္တနည္း ယုံၾကည္ၾကေတာ့ ျငိမ္းေအးျခင္းအရသာ ေကာင္းကင္ဘုံခံစားမႈသည္ တေျပးညီ လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ႕ အျမင္ျဖစ္လုိ႕ေနတယ္။ တခါ ဖန္ဆင္းရွင္အယူ လက္မခံတဲ႕ ဗုဒၶဝါဒမွာလည္း နိဗၺာန္အရသာကုိ သႏၱိသုခ ျငိမ္းေအးမႈအျဖစ္ ျပဆုိထားေတာ့ စကားလုံးအားျဖင့္ တူသေယာင္ ရွိေနျပန္တယ္။
နတ္ျပည္လည္း ဒီလုိပဲ၊ ကုသိုလ္လုပ္ စိတ္ေကာင္းေမြးရင္ ခရစ္ယာန္လည္း အိန္ဂ်ယ္လ္ျဖစ္၊ မြတ္စလင္လည္း ေကာင္းကင္ဘုံေရာက္၊ ဗုဒၶဘာသာလည္း နတ္ျပည္သြားဆုိေတာ့ အားလုံးတူကုန္တာေပါ့။ ငါတုိ႕နတ္ျပည္က ေျခာက္ထပ္ရွိတယ္နဲ႕ အေသးစိတ္ေနလုိ႕ မျဖစ္ဘူးေလ။ လူဆုိတာ ကုိယ္နဲ႕ႏႈိင္းျပဳ ခံစားတတ္တာ ဓမၼတာပဲ။ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ဘာသာတရား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕လာတယ္၊ ေရွးယခင္လုိ ဝိညာဥ္၊နာမ္ပုိင္း သာမက ရုပ္ပုိင္းသီးသန္႕ အေတြးအေခၚလည္း အယူဝါဒေခါင္းစဥ္ေအာက္ ပါဝင္လာတယ္။ လူမ်ိဳး အယူဝါဒ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံလာတဲ႕ ေခတ္သစ္ကမာၻမွာ ဘာသာတရားမ်ားဟာ ဆုံခ်က္တခုဆီသုိ႕ တြန္းပုိ႕ခံလာရတယ္။ ဥပမာ – ဘုရားေတြအားလုံး အတူတူပဲ၊ နိဗၺာန္ ေကာင္းကင္ဘုံဆုိတာ ေအးျငိမ္းမႈ..။
ယေန႕ေခတ္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ အေတြးအေခၚ ဘာသာရပ္မ်ားဖခင္ ပေလတုိ၊ ဆိုကေရးတီးတုိ႕လည္း ဖန္ဆင္းရွင္ အယူေအာက္ ၾကီးျပင္းခဲ႕တယ္။ သိပၸံပညာေတာင္ အစပိုင္း သီးျခားမဟုတ္ဘဲ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီနဲ႕ တြဲဖက္ၾကီးျပင္း လာရတယ္။ စၾတာဝဠာကို ဘုရားဖန္ဆင္းထားျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရင္ ဘုရားကုိေတြ႕မယ္ဆုိတဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေန ရူပေဗဒ၊ ဓာဓုေဗဒ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ထြန္းကားလာျပီး အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေန၊ အစီအစဥ္တက် ျဖစ္ေနတဲ႕ ေလာကဓာတ္သဘာဝ အသုံးခ်တတ္လာတယ္၊ ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းျခင္း အယူဝါဒမွ ခြဲထြက္ျပီး လူသားဝါဒ၊ ရုပ္ဝါဒ အေနာက္ကမာၻမွာ အားေကာင္းလာတယ္။ ကိုလုိနီဘဝ လြတ္ေျမာက္လာတဲ႕ အေရွ႕တုိင္းမွာလည္း မိရုိးဖလာ အေတြးအေခၚမ်ား ပစ္ပယ္ကာ ကူျမဴနစ္ဇင္၊ ဆုိရွယ္လစ္ဇင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒလုိ ဘာသာေရး အယူအဆအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာတယ္။ လူ႕သမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ အသစ္အေဟာင္း အားျပိဳင္မႈ ေခတ္တိုင္းမွာရွိတယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ အင္ပါယာၾကီးမ်ား ျပဳိလဲၾက၊ အသစ္အသစ္မ်ား အစားထုိး ဝင္ေရာက္လာတယ္။
အထက္မွာ ေျပာခဲ႕တာကုိပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႕ လြတ္လပ္ျခင္း ဆန္႕က်င္ဖက္ ဂုဏ္သတၱိႏွစ္ခု အားျပိဳင္ျခင္းလုိ႕ ျမင္ၾကည့္ပါအုံး။ လူသားအစဘဝမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈ မရွိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီး ေနထုိင္ရွင္သန္ခဲ႕ၾကတယ္၊ တခ်ိန္မွာ စည္းမ်ဥ္းကလနား ဥပေဒသေတြနဲ႕ ဟုိဟာမလုပ္ရ၊ ဒီလုိလုပ္၊ မလုိက္နာရင္ အႏွိပ္ကြပ္ခံရတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ တည္ျမဲလာလုိက္တာ အထက္မွေအာက္ခ်ေပးတဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာတယ္။ သိပ္တင္းၾကပ္ျပီး မညီမွ်မႈ မ်ားလြန္းလာေတာ့ လြတ္လပ္မႈကို ရွာေဖြတယ္။ အေျပာသာရွိ လက္ေတြ႕မပါ သီအုိရီမ်ားကုိ ပစ္ပယ္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရာ တမ္းတလာၾကတယ္။ လူတုိင္း စြန္႕ရဲတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ အမ်ားစုက မလုပ္မရႈပ္မျပဳတ္၊ ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ လက္ခံတယ္။ ျပန္လွန္ေတြးေခၚဖုိ႕ မေၾကာက္တဲ႕ လစ္ဘရယ္ လူတန္းစားက အျငိမ္မေနဘူး။ ေျခာက္လုိ႕မေၾကာက္၊ ေခ်ာ့လုိ႕မေပ်ာ့၊ ပညာတတ္တယ္၊ သတိၱရွိ(မုိက္ရဲ)တယ္၊ ဆင္ျခင္တုံနဲ႕ ျပည့္စုံတယ္။အဟုတ္ထင္ေတာ့ ဖားျပဳတ္ဝင္တယ္။
ဗုဒၶဝါဒ လြတ္ေျမာက္ျခင္းလုိ႕ ျမင္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ကေန လြတ္ေျမာက္ရမွာလဲ။ ဒုကၡဝဋ္ဆင္းရဲ သံသရာ အဝိဇၨာ မသိမႈ ဒါေတြရႈပ္တယ္၊ စာလုိရွင္းေတာ့ ပညတ္စည္းေဘာင္ ပုိမ်ားလာမယ္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တုိင္းမွာ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကို သီးမခံႏုိင္လုိ႕ ထြက္ေပါက္ရွာတယ္ဆုိမွ ေနာက္တက္တဲ႕ ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္းဝန္ထက္ကဲ ေနမွာေပါ့။ ေခါင္ခ်ဳပ္တခ်က္ေလးပဲ မွတ္ထားလုိက္၊ တဦးတေယာက္ တစုံတခု အဟုတ္ထင္ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို စြန္႕လႊတ္ပါ။ ၂၀ရာစု ရူပေဗဒပညာရွင္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ႕တဲ႕ အမ္စတာဒမ္ ေၾကျငာစာတမ္းမွာ (Amsterdam Interpretation) ေျမပုံသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိတာ တကယ့္ကမာၻၾကီးမဟုတ္လုိ႕ အတိအလင္း ခ်ျပခဲ႕တယ္ (ဝါ) ပညတ္သည္ ပရမတ္မဟုတ္၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္သည္ တကယ္တတ္ကၽြမ္းမႈကုိ အာမ မခံဘူး။ ဒါပဲ ညာပဲ စြဲေတာ့ အနတၱမွ အတၱျဖစ္တယ္၊ တခုခုကုိ အတည္ယူ လက္ခံလုိက္ရင္ ဖြင့္ထားတဲ႕ တံခါးေပါက္ ပိတ္ပစ္လုိက္တာနဲ႕ အတူတူပဲ။ ျဖစ္ရမည့္ အသိညဏ္ဆုံး၊ ထင္တလုံးနဲ႕ ႏြားေျခရာခြက္ထဲက ဖားသူငယ္ ျဖစ္တတ္တယ္။
အတည္ယူ ဆုပ္ကုိင္ျခင္း မျပဳတဲ႕အခါ လြတ္သလားဆုိရင္ ပုထုဇဥ္ပဲဟာ ဒီတခုလႊတ္ ေနာက္တခု ဝင္ေနမွာပဲ။ သုိ႕ေသာ္ ကိုယ္ရထားေလးနဲ႕ ပိတ္ေလွာင္မေနဘူး၊ သူ႕အဆင့္အလုိက္ လြတ္ေျမာက္သြားတယ္။ အစစ္အမွန္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ တကယ္ၾကဳံေတြ႕သူသာ ခံစားသိႏုိင္ျပီး ပညတ္စကားလုံးမ်ားနဲ႕ ေဖာ္ျပလုိ႕ရေကာင္းတဲ႕ အရာမဟုတ္ဘူး။ ၾကံဖန္ေျပာေၾကးဆုိရင္ေတာ့ ပညတ္အသိ သိေနသ၍ အဆုံးစြန္ မလြတ္ေျမာက္ေသးဘူး။ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း သိခ်င္ရင္ေတာ့ သဘာဝရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ (ဆူနမီဆရာေတာ္) အသံဖုိင္မ်ား နာၾကည့္ပါ။ http://realenlightenment.multiply.com/ နာတဲ႕အခါလည္း အစြဲကင္းကင္းနာပါ။ စြဲေနတာ ျပသနာမဟုတ္ဘဲ အစြဲမျဖဳတ္ႏိုင္တာသာ ျပသနာျဖစ္ပါတယ္။
အရွိမွတ္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ၊ ကပ္ညိတယ္ တြယ္တာတယ္ မလြတ္ေျမာက္ဘူး။ ဒီေနရာမွာ သဘာဝရိပ္သာက ကမၼဌာန္း ဆရာမေလး မခ်စ္ျမတ္ႏုိး ေဟာတဲ႕စကားတခြန္း နာရတဲ႕အခါ စိတ္ထဲ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္မိတယ္။ သိျပီးသား ထင္ရေပမဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ ကိုယ္ၾကည္ညဳိႏွစ္သက္တဲ႕သူ ျဖစ္တဲ႕အခါ နားဝင္ လြယ္တယ္။ ဆရာမေျပာတာ အခုအခ်ိန္ကုိ တဆုံးမွတ္ပါ၊ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား လုပ္မေနနဲ႕။ ပစၥဳပၸန္ဆတ္ဆတ္ တဆုံးလုပ္။ အဓိဌာန္၊ အားထုတ္မႈ၊ ဆင္ျခင္တုံ ပယ္ခုိင္းတယ္ အထင္မမွားနဲ႕။ ဟုိဟာေတြက မဟာဗ်ဴဟာ၊ အခုေျပာတာ ဖီးလ္ဒ္ထဲမွာသုံးတဲ႕ နည္းဗ်ဴဟ။ သမာဓိတည္ေနစဥ္ လက္ရွိတခဏသည္ အဆုံးဆုိတာနဲ႕ တဒဂၤခံစားမႈကုိ လႊတ္ခ်လုိက္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္တဲ႕အခါ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အရသာ ကုိယ္ေတြ႕ၾကဳံလိမ့္မယ္။ အဲဒါ အစစ္လားဆုိေတာ့ ဟုတ္ေသးဘူး၊ သုိ႕ေသာ္ ဆုိလိုရင္းကုိ ရိပ္စားမိလိမ့္မယ္။
အေျပာလြယ္ေပမဲ႕ အလုပ္ခက္၊ သိယုံနဲ႕မျပီး လက္ေတြ႕ပါရမယ္၊ ႏုိ႕မုိ႕ရင္ မုိးဗ်ားပုဂၢိဳလ္ေတြလုိ ပါးစပ္မွာတင္ ကိေလသာ လမ္းဆုံးမယ္။ ခရီးေဝးေပမဲ႕ နည္းမွန္တဲ႕အခါ လမ္းဆုံးရင္ ရြာေတြ႕ဖုိ႕ပဲရွိတယ္။ တရားမွတ္တဲ႕အခါ ႏွလုံးသြင္းမွန္ဖုိ႕ အေရးအၾကီးဆုံး။ ဆရာမေျပာတာ သိပ္မွန္တယ္။ သုံးနာရီ အဓိဌာန္ စြဲလုိက္ရင္ ထုိင္ေပေတာ့ သုံးနာရီ၊ ၿပီးသလား ဆုိေတာ့ မျပီးဘူး၊ ေနာင္လည္း သုံးနာရီေပါင္းမ်ားစြာ…။ ခုႏွစ္ရက္ဆုိရင္ ဝင္ေပအုံးေတာ့ ခုနွစ္ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ…။ ဒီလုိပဲ ပဋိစသမုပၸ စက္ဝန္းကုိ တရားမွတ္ရင္၊ ဝင္ေလထြက္ေလကုိ အစစ္မွတ္ရင္၊ ျဖစ္ပ်က္ အဟုတ္ထင္ရင္၊ ထိုင္တယ္ ထတယ္ ေညာင္းတယ္ နာတယ္ ပူတယ္ ေအးတယ္ကုိ လြတ္ျပီမွတ္ရင္ အစြဲ မကၽြတ္သ၍ မွတ္ေပအုံးေတာ့ ဘဝေပါင္း သံသရာေပါင္းမ်ားစြာ……….. (ညဏ္နဲ႕ဖတ္ေနာ္၊ မ်က္လုံးနဲ႕ မဖတ္ေၾကး။)

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး