ေႏြ မိုး ေဆာင္း ဆို သည့္ ရာ သီ နံ နက္ ခင္း မ်ား က ။ က် မ အ တြက္ က အ လြမ္း မ်ား ၿဖင့္ ၿပည့္ လို ့ေန ပါ တယ္ ။

မိုး ရာ သီ နံ နက္ ခင္း ေလး မ်ား။

၀ ႆန္ ကာ လ ၊ မုတ္ သုန္ ေလ ႏွင့္ အ တူ ပါ လာ သည့္ မိုး ဖြဲ ေလး မ်ား သဲ သဲ ရြာ သြန္း သည့္ အ ခ်ိန္ ၊ နံ နက္ ခင္း စာ အ ၿဖစ္ အ ေမ စီ မံ ထား ေပး ေသာ ၊ ဆန္ ၿပဳတ္ ပူ ပူ ၿဖဴ ၿဖဴ ေမႊး ေမႊး ၊ အ ေငြ ့တ ေထာင္း ေထာင္း က ေသာက္ ခ်င္ စ ရာ ေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ ပါ ပင္ ။
ဟင္း ေရ ေသာက္ ေၾကြ ပန္း ကန္ လုံး ထဲ ရွိ ၊ ဆန္ ၿပဳတ္ ၿဖဴ ၿဖဴ ေလး ထဲ တြင္ ၊ အ ေမ ထဲ့ ၿပဳတ္ ထား သည့္ ကန္ စြန္း ဥ ၊ ၿဖဴ ၊ ၀ါ ၊ ခ ရမ္း ေရာင္ ေလး ေထာင့္ ခပ္ စိတ္ စိတ္ အ တုံး ေလး မ်ား အား ၊ က် မ မွ အ ငမ္း မ ရ ဆယ္ ယူ စား တတ္ ၍ လွ်ာ က်က္ ရ ေပါင္း လည္း ခ ဏ ခ ဏ ပါ ။ က ဇြန္း ဥ ေလး မ်ား ဆယ္ ယူ စား ၿပီး ကုန္ လွ်င္ ေတာ့ ။ က်န္ ေန သည့္ ဆန္ ၿပဳတ္ ၿဖဴ ၿဖဴ အား ၊ အ ရံ သင့္ ခ် ထား ေပး သည့္ ငါး က ကက္ တစ္ ပဲ ပိ စပ္ အ ခ်ိဳ ေပါင္း ၾကက္ သြန္ မိတ္ မ်ား မ်ား ႏွင့္ စား ရ သည္ ကို လည္း ။ အ ေမ့ အား အ ထူး ေက်း ဇူး တင္ မိ ရ ပါ တယ္ ။
ဒီ ရက္ က တ မ်ိဳး ေနာက္ ရက္ က တ မ်ိဳး မ ရိုး ေအာင္ လုပ္ ေကြ်း တတ္ သူ က ေတာ့ အ ေမ ပဲ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒီ လို မိုး ဥ တု ရာ သီ မွာ ။ ငါး က လည္း လႈိင္ လႈိင္ ေပါ သ ၿဖင့္ ၊ ငါး ဆန္ ၿပဳတ္ ၿပဳတ္ ၿပီး ၊ ၾကက္ သြန္ မိတ္ ပါး ပါး လွီး ခါ ၊ ၿငဳပ္ ေကာင္း မႈန္ ့၊ ၾကက္ သြန္ ေၾကာ္ ၿဖဴး ၿပီး ခ်က္ ၿပဳတ္ ေကြ်း ေမြး တတ္ ပါ တယ္ ။
ငါး ဆန္ ၿပဳတ္ အ ေမ လုပ္ လွ်င္ ။ အ နား မွာ ရွိ ေန သည့္ အ ခါ မ်ိဳး တြင္ အ ေမ က ။ က် မ အား ၿပ ထား ေပး တတ္ ပါ တယ္ ။
ၿပဳတ္ ထား သည့္ ငါး မ်ား အား ။ အိုး ထဲ မွ ဆယ္ ယူ ခါ ၊ အ သား ခ်ည္း ႏႊင္ ၿပီး ၊ သပ္ သပ္ ဖယ္ ထား ပါ တယ္ ။
ေတာင္ ပ်ံ (စ ပါး နက္ ) ဆန္ အား ၊ ေရ စင္ ေအာင္ ေဆး ၿပီး ။ ဇ ကာ နဲ ့စစ္ ထား ပါ တယ္။ ႏႊင္ ၿပီး သား ငါး အ သား မ်ား ကို ၾကက္ သြန္ ၿဖဴ မ ညက္ တ ညက္ ေထာင္း ၿပီး ဒယ္ အိုး နဲ ့ဆီ သတ္ ပါ တယ္ ။ ၾကက္ သြန္ ၿဖဴ ဆီ သတ္ တာ ၊ ေမႊး လာ ၿပီ ဆို ရင္ ေတာ့ ႏႊင္ ထား ထဲ့ ငါး အ သား မ်ား ကို ထည့္ ၿပီး ဆယ္ မိ နစ္ ေလာက္ ၾကာ ေအာင္ ေမႊး သည္ အ ထိ ထပ္ မံ ၿပဳ လုပ္ ပါ တယ္ ။ ၿပီး ၿပီ ဆို ရင္ ေတာ့ စစ္ ထား တဲ့ ဆန္ ကို ထည့္ ၿပီး ငါး မိ နစ္ ေလာက္ ထပ္ ၿပီး အိုး ထဲ မွာ ပဲ ေယာင္း မ နဲ ့ ထပ္ ေမႊး ေအာင္ ထပ္ ေမႊ ၿပီး ဒယ္ အိုး ကို ခ ဏ ခ် ထား လိုက္ ပါ တယ္ ။ ဆန္ ၿပဳတ္ ၿပဳတ္ မယ့္ အိုး ထဲ ကို ဆန္ ၿပဳတ္ ၿဖစ္ ႏိုင္ သည္ အ ထိ ေရ ကို ခ်ိန္ ဆ ထဲ့ ၿပီး မွ ေရ ဆူ သည္ အ ထိ တည္ ထား ပါ တယ္ ။ ၿပီး ေတာ့ မွ သာ ဒယ္ အိုး ထဲ မွာ ေမႊး ေန ေအာင္ လုပ္ ထား တဲ့ ပစၥည္း ေတြ အား လုံး ကို ေရ ဆူ ေန စဥ္ မွာ ပဲ ။ ေၿပာင္း ထည့္ ၿပီး ။ ငါး ဆန္ ၿပဳတ္ အ ၿဖစ္ ၿပဳတ္ ၿပီး နံ နက္ ခင္း စာ အ ၿဖစ္ အ ေမ က ကိုယ္ တိုင္ အ ပင္ ပန္း ခံ ၿပီး ။ ခ်က္ ၿပဳတ္ လုပ္ ေကြ်း တတ္ ပါ တယ္ ။

အ ေမ ခ်က္ တာ ေကာင္း ရဲ ့ လား သၼီး ဟု လဲ အ ေမ က အ ၿမဲ ေမး တတ္ ပါ တယ္ ။
အ ရမ္း ေကာင္း သ ၿဖင့္ ၊ စား ရ တာ ဗိုက္ တင္း ကား သည္ ဟု က် မ မွ ေၿပာ ၿပ လွ်င္ ။ အ ေမ့ မ်က္ ႏွာ မွာ ပီ တိ ရႊန္း ေ၀ လွ်က္ ေတြ ့ ရ တတ္ စ ၿမဲ ပင္ ။ အ ေဖ က ၾကား လွ်င္ ႏွစ္ ေထာင္း အား ရ ေက် နပ္ ခါ ၊ ငါ ငယ္ ငယ္ က လည္း မိ ဘ ေတြ က ၊ ဒီ လို ပဲ ဒု ကၡ ခံ ။ အ ပင္ ပန္း ခံ ။ မ စား ခ်င္ ရင္ စား ခ်င္ လာ ေအာင္ ၊ ခ်က္ ၿပဳတ္ ေကြ်း ေမြး လာ ခဲ့ တာ ။
သၼီး တို ့ မ်ား မ်ား စား ႏိုင္ မွ သာ ၊ ခ ႏၶာ ကိုယ္ က ဖြံ ့ ၿဖိဳး ထြား က်ိဳင္း လာ မွာ ။ အ စား စာ အာ ဟာ ရ ၿပည့္ ၀ ေအာင္ စား သုံး မွ ေရာ ဂါ ေဘး ဘ ယာ ကင္း ေ၀း ၿပီး ၊ က်န္း မာ သန္ စြမ္း စိတ္ ရႊင္ လန္း တာ ေပါ့ ဟု ၊ အ ေဖ က အား ရ စြာ ေၿပာ ၾကား တတ္ ပါ တယ္ ။ အ ေမ က ေတာ့ အ ေဖ့ မ်က္ ႏွာ အ ရိပ္ အ ကဲ ၾကည့္ ကာ ဂုဏ္ ယူ မ ဆုံး သည့္ အ ၿပဳံး မ်ား က ၿဖင့္ ။ ေ၀ ေ၀ ဆာ ဆာ နဲ ့၊ ေတြ ့ရ စ ၿမဲ သာ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ။

မိုး ရာ သီ နံ နက္ ခင္း မ်ား တြင္ ၊ အ ေမ က တစ္ ခါ ၊ တစ္ ခါ ဆန္ ၿပဳတ္ စား ရ သည္ မွာ ရိုး အီ ေန မည္ စိုး ၿပီး ၊ ေကာက္ ညွင္း ထုတ္ မ်ား အား အ ထုတ္ ၾကီး ၾကီး ထုပ္ ၍ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ပါး ပါး လုပ္ ေကြ်း တတ္ ပါ တယ္ ။
ေက်ာင္း ပိတ္ ရက္ နံ နက္ ခင္း မ်ား ႏႈိက္ ။ ရံ ဖန္ ရံ ခါ ဆို သ လို မ်ိဳး ။ အိမ္ က ရ ခိုင္ ငွက္ ေပ်ာ ဖီး မ်ား အ ပင္ မွာ ၀င္း မွဲ့ တာ ေတြ ့ လွ်င္ ၊ ခူး ခ် ၿပီး ၊ ေပ်ာ္ ေအာင္ ထား ခါ ။ ေကာက္ ညွင္း ဆန္ အား ေရ စင္ စင္ ေဆး ၿပီး ။ ဇ ကာ ႏွင့္ စစ္ ထား ကာ ။ ငွက္ ေပ်ာ ဖက္ မ်ား ခင္း ၿပီး ေကာက္ ညွင္း ဆန္ မ်ား အား ။ ငွက္ ေပ်ာ ရြက္ တ ေတာင္ ဆုပ္ ခန္ ့မွ် အ ရွည္ ထဲ တြင္ ၊ ေကာက္ ညွင္း ဆန္ အား လို သ လို ထည့္ ၿပီး ၊ အ လယ္ တည့္ တည့္ တြင္ ရ ခိုင္ ငွက္ ေပ်ာ သီး ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ မွည့္ မွည့္ အား ။ အ လုံး အား ၿပား သြား ေအာင္ လက္ ႏွင့္ အ နည္း ငယ္ လိုက္ ဖိ ၍ ၊ အ ေပၚ တြင္ ေကာက္ ညွင္း ဆန္ အား ထပ္ တင္ ၿပီး ဖုံး လွ်က္ ။ သင္ ၾကိဳး ႏွင့္ ၾကပ္ ၾကပ္ စည္း ကာ တုတ္ ေႏွာင္ ၿပီး ထုတ္ ပါ တယ္ ။ ေကာက္ ညွင္း ထုတ္ မ်ား ထုတ္ ၿပီး သြား ၿပီ ဆို လွ်င္ ေတာ့ ။ အိုး ထဲ တြင္ ထည့္ ခါ ေရ ၿမဳပ္ ေအာင္ ထည့္ ၿပီး ၊ မီး ၿပင္း ၿပင္း ႏွင့္ အ ေမ က ၿပဳတ္ ေပး တတ္ ပါ တယ္ ။ ေကာက္ ညွင္း ထုတ္ ၿပီး ၿပဳတ္ ထား သည့္ အ ခ်ိန္ မ်ိဳး တြင္ ၊ အုန္း သီး ခြဲ သူ က ခြဲ ၊ အုန္း သီး အ သား အား အုန္း ၿခစ္ ႏွင့္ တ မ်ိဳး ။ ၿခစ္ သူ က ၿခစ္ ။ ဖန္ စီ ခြက္ အ ဖုံး ေလး အား ။ လက္ ကိုင္ ကိုင္း တတ္ ၿပီး ၿခစ္ သူ က ၿခစ္ ။ ႏွမ္း မဲ ၊ ႏွမ္း ၿဖူ အား ဆ တူ ေရာ ေႏွာ ၿပီး ၊ ဆား နည္း နည္း ထဲ့ ခါ ေမႊး လာ ေအာင္ အ ေမ က အ နံ ့ သင္း သင္း ေလး ၿဖစ္ ေအာင္ ေလွာ္ ထား ေပး ပါ တယ္ ။ အ ေအး ခံ ၿပီး ဆုံ ထဲ တြင္ လက္ ဆ ေလး ၿဖင့္ အ လုံး ကြဲ ယုံ ေလာက္ သာ ။ သာ သာ ေလး ေထာင္း ၿပီး ႏွမ္း ေထာင္း အ ၿဖစ္ လုပ္ ပါ တယ္ ။
အ ေမ ထုတ္ သည့္ ေကာက္ ညွင္း ထုတ္ ၾကီး က အ ေတာ္ ေလး ပင္ ၾကီး ပါ တယ္ ။ က်က္ လွ်င္ ေတာ့ အ ေအး ခံ ၿပီး လက္ ႏွစ္ လုံး မွ် ထူ ထူ လွီး ၿပီး ၊ ၿခစ္ ထား သည့္ အုန္း သီး မ်ား ၊ ႏွမ္း ေထာင္း ေမႊး ေမႊး ေလး ၿဖဴး ၿပီး ၊ စား သုံး ရန္ ။ အ ပင္ ပန္း ခံ ၿပီး ။ လုပ္ ေကြ်း တတ္ ပါ တယ္ ။
အ ေမ ထုတ္ ေကြ်း သည့္ ။ ေကာက္ ညွင္း ထုတ္ လို မ်ိဳး က ၊ ၀ယ္ စား ၍ မ ရ ။ ေကာက္ ညွင္း ထုတ္ က စ ပါယ္ ရွယ္ ထုတ္ ထား သ ၿဖင့္ ၊ ၾကီး လြန္း လွ ၿပီး ၀ယ္ စား ၍ မ ရ ႏိုင္ မွန္း သိ ၾက ပါ သည္ ။
အ ေမ က ၀ယ္ စား တာ ၾကိဳက္ လား ဟု ေမး လွ်င္ ။ အ ေမ ထုတ္ တာ အ ၾကိဳက္ ဆုံး ဟု ။ ေမာင္ ႏွ မ မ်ား က ၿပိဳင္ တူ ၀ိုင္း ေၿဖ မိ ၾက ပါ တယ္ ။
မိုး ရာ သီ နံ နက္ ခင္း စာ မ်ား အ ၿဖစ္ ။ မုန္ ့ လုံး ၾကီး အုန္း ႏို ့ဆမ္း လည္း မ ၾကာ ဆို သ လို ၊ လုပ္ ေကြ်း တတ္ သည့္ အ ေမ့ အား ။ မိုး ရာ သီ နံ နက္ ခင္း ေလး မ်ား ေရာက္ တိုင္း အ ရမ္း လြမ္း မိ ရ ပါ တယ္ ။

ေဆာင္း ရာ သီ နံ နက္ ခင္း ေလး မ်ား ။

ေဆာင္း ေလ တိုက္ ခတ္ ၿပီး ၊ အ ေအး ဓတ္ ေလး ရ သည့္ အ ခ်ိန္ ။ နံ နက္ ေစာ ေစာ စီး စီး အိပ္ ရာ မွ အ ၿမဲ ႏိုး ေန တတ္ ၿပီး ။ ေန ပူ ဆာ လႈံ တတ္ သည့္ က် မ တို ့ ေမာင္ ႏွ မ မ်ား အား ၊ အ ရံ သင့္ စား သုံး ႏိုင္ ရန္ အ တြက္ ၊ အ ေမ စီ စဥ္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး တတ္ သည္ မွာ ။ ေန ့ စဥ္ ဒူ ၀ အ ၿမဲ ဘဲ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ။
ေဆာင္း ဥ တု ေရာက္ တိုင္း ။ ၀က္ နံ ရိုး အား ေန ့ စဥ္ ၀ယ္ ၿပီး အိုး တစ္ လုံး ထဲ တြင္ ႏူး အိ ေန ေအာင္ တစ္ ေန ကုန္ မီး ေအး ေအး နဲ ့မီး ဖို ေပၚ မွာ ၿပဳတ္ ထား ေပး ၿပီး ။ အ ေဖ့ အ ၾကိဳက္ ရိုး ရာ ဟင္း အ မယ္ အ ေန ၿဖင့္ ။ ၀ တၱ ရား မ ပ်က္ ေန ့ စဥ္ ခ်က္ ေၾကြး ပါ တယ္။
ေဆာင္း ရာ သီ ၊ တြင္ ရာ သီ စာ အ ၿဖစ္ ေပၚ သည့္ မုန္ ညွင္း အ ခါး ။ မုန္ ညွင္း အ ၿဖဴ မ်ား ေပၚ ခ်ိန္ တြင္ ။ အ ေမ့ မွာ နား ရ သည္ မ ရွိ။ မုန္ ညွင္း ခါး လႈိင္ လႈိင္ ထြက္ လွ်င္ အ ေမ က အ ေၿမာက္ အ မ်ား ၀ယ္ ယူ ၿပီး အ ခ်ဥ္ တယ္ ပါ တယ္ ။
ေန ့ ခင္း ေန ့ လည္ ဆို လွ်င္ ။ က် မ တို ့ ပါ မ နား ရ ။ ေက်ာင္း က ထ မင္း စား ခ်ိန္ ၿပန္ လာ လွ်င္ ေတာ့ ။ အ ေမ ဆား ၿဖင့္ နယ္ ထား သည့္ မုန္ ညွင္း ခါး မ်ား အား အိမ္ ေရွ ့ေန ထိုး သည့္ ၾကိဳး တန္း ေပၚ တြင္ ၀ိုင္း ကူ ၍ လွမ္း ေပး ၾက ရ ပါ တယ္။

ေဆာင္း ရာ သီ ၊ သီး ႏွံ ၿဖစ္ သည့္ ပိန္း ဥ ။ အ ထူး သ ၿဖင့္ ေထာ ပတ္ ပိန္း ဥ ကို အ ေဖ က ဆန္ ၿပဳတ္ ထဲ မွာ အ ၿမဲ ထည့္ ၿပဳတ္ ခိုင္း ပါ တယ္ ။
မ နက္ စား သုံး ဘို ့ အ တြက္ ။ မ ေန ့ ထဲ က တည္ ထား တဲ့ ၀က္ နံ ရိုး အ ရည္ ကို ၊ နံ ရိုး အ သား ေတြ သပ္ သပ္ စီ ဆယ္ တင္ ၿပီး မွ ။ ၀က္ နံ ရိုး အ ရည္ ကို ဆူ ေအာင္ တည္ ၿပီး ေရ ေဆး ထား ၿပီး စစ္ ထား တဲ့ ဆန္ ကို ထည့္ ၿပီး ၿပဳတ္ ပါ တယ္ ။ ဆန္ ကို ထ မင္း အ ေန ထား ၿဖစ္ လာ မွ ပဲ ။ ေရ စင္ ေအာင္ ေဆး ၿပီး ။ ေလး ေထာင့္ အ ေန ေတာ္ အ ရြယ္ တုံး ထား တဲ့ ၊ ေထာ ပတ္ ပိန္း ဥ နဲ ့အ တူ ။ ႏွဴး အိ ၿပီး က်က္ ေန တဲ့ ၀က္ နံ ရိုး ပါ အ တူ တူ ေရာ ထည့္ ပါ တယ္ ။ ၿပီး ရင္ ပိန္း ဥ က်က္ လာ ၿပီး ဆန္ ၿပဳတ္ အ နံ ့လည္း ေမႊး မွ သာ ေရ စင္ ေအာင္း ေဆး ၿပီး လွီး ထား တဲ့ ။ မုန္ ညွင္း ခါး အ ရြက္ ေတြ ကို စား ခါ နီး မွ ထည့္ ပါ တယ္ ။
အ ရ သာ က ။ တစ္ ေန ကုန္ တည္ ထား တဲ့ ၊ ၀က္ နံ ရိုး ေတြ တုံး ၿပီး ၿပဳတ္ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ။ အ ခ်ိဳ ။ အ ငံ ။ ဟင္း ခပ္ အ ေမႊး အ ၾကိဳင္ ေတြ နဲ ့ၿပဳတ္ ထား လို ့။ က်က္ လာ တဲ့ ဆန္ ၿပဳတ္ ကို ပူ ပူ ေလး ၿငပ္ ေကာင္း ။ ၾကက္ သြန္ ေၾကာ္ ထည့္ ၿပီး အ ေမ က ေဆာင္း ရာ သီ နံ နက္ ခင္း စာ အ ၿဖစ္ နဲ ့စီ မံ ခ်က္ ၿပဳတ္ ေကြ်း ေမႊး ပါ တယ္ ။ မ ညီး မ ညဴ လုပ္ ေကြ်း တာ က အ ေမ က်န္း မာ ေန တဲ့ အ ရြယ္ ထိ တိုင္ ပါ ။ က် မ တို ့ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ကို ၿပဳ စု လုပ္ ေကြ်း ခဲ့ တာ ပါ ။
မုန္ ညွင္း ခါး ကို အ ခ်ဥ္ ထား တဲ့ ။ မုန္ ညွင္း ခ်ဥ္ ကို အ ေဖ တို ့အ ေခၚ အ ေ၀ၚ က( ၾကမ္ မ္ ဆိုင္ )လို ့ ေခၚ ပါ တယ္ ။ မုန္ ညွင္း ခ်ဥ္ ရ တဲ့ အ ခ်ိန္ ဆို ။ ၀က္ သား သုံး ထပ္ သား ကို ၾကမ္ မ ဆိုင္ နဲ ့ ခ်က္ ေၾကြး ပါ တယ္။
တစ္ ခါ တစ္ ရံ လည္း အ ေမ က အ ေဖ့ အ ၾကိဳက္ ၀က္ သား လုံး ေၾကာ္ ၿပီး ။ ၾကမ္ မ ဆိုင္ နဲ့ အ တူ ပဲ ၿပား ကို ေလး ေထာင့္ အ တုံး ေလး ေတြ ကို ဆီ နဲ ့တင္း ေအာင္ ေၾကာ္ ၿပီး ။ (၀က္ သား လုံး ၊ ပဲ ၿပား ၊ ၾကမ္ မ ဆိုင္ ) သုံး မ်ိဳး ပါ ၀င္ တဲ့ ဟင္း ေပါင္း လို လုပ္ ေၾကြး ၿပီး ။ ဆန္ ၿပဳတ္ အ ၿဖဴ ထည္ နဲ ့ေကြ်း ေမႊး စီ မံ ေဆာင္ ရြက္ ေပး တတ္ ပါ တယ္ ။

ေဆာင္း နံ နက္ ခင္း ေတြ တိုင္း ။ အ ေအး ဓါတ္ လြန္ ကဲ ၿပီး ၀မ္း မီး ငုပ္ တတ္ လို ့။ ၀မ္း မ ခ်ဳပ္ ေစ ရ ေအာင္ ။ တ ပါတ္ ႏွစ္ ခါ ။ မန္ က်ီး ေဖ်ာ္ ရည္ ကို ည က တည္း ထ ညက္ နဲ ့ အ ခ်ဥ္ ေဖာက္ ထား ၿပီး ။ ေဆး က ရ မက္ ။ လိပ္ သည္း ေက်ာက္ ေတြ နဲ ့၊ ပုံ မွန္ မ ေသာက္ မ ေန ရ တိုက္ ပါ တယ္ ။
ဒီ ၾကား ထဲ အ ေဖ့ ရိုး ရာ ကန္ ေတာ့ ပြဲ ေတြ ၾကဳံ ရင္ ။ အ ေမ က အ ရမ္း ပင္ ပန္း ပါ တယ္ ။ တစ္ ခါ မွ် ၿငီး ၿငဴ တယ္ ဆို တာ ။ က် မ တို ့မ ၾကား ခဲ့ ပါ ဘူး ။ အ ေမ က အခ်ိန္ ဟာ အ ရမ္း တန္ ဘိုး ရွိ တယ္ ။ အ ခ်ိန္ ရွိ သ ေလာက္ ၊ အ က်ိဳး ရွိ ေအာင္ အ သုံး ခ် ရ မယ္ ဆို တာ ကို ပဲ ။ အ ၿမဲ တ ေစ ေၿပာ ၿပ တတ္ ပါ တယ္ ။

ေႏြ ရာ သီ နံ နက္ ခင္း ေလး မ်ား ။

ေပ်ာ္ စ ရာ အ ရမ္း ေကာင္း ပါ တယ္ ။ ဆန္ ၿပဳတ္ လုပ္ ေကြ်း တာ နား ၿပီး ။ မုန္ ့ဟင္း ခါး ။ ၾကာ ဇံ ၾကီး ။ မ နက္ တိုင္း ေစ်း ထဲ က ေန ၊ သြား ေရ စာ အ ၿဖစ္ ၀ယ္ ေကြ်း ခဲ့ လို ့ ပါ ဘဲ ။ အ ေမ့ အိပ္ ကဒ္ ထဲ အ ေၾကြ ေစ့ ေလး မ်ား ကုန္ ေအာင္ သုံး တဲ့ အ ခ်ိန္ ပါ ဘဲ ။ မ နက္ ေစာ ေစာ ထ ၿပီး ၊ ဘိ္န္း မုန္ ့ ၊ မုန္ ့စိမ္း ေပါင္း ၊ မုန္ ့လက္ ေကာက္ ၊ ေကာက္ လႈိင္း တီ မုန္ ့၊ အ စ ရွိ တဲ့ အ ေမ မ လုပ္ တတ္ တဲ့ မုန္ ့မ်ား ကို ၀ယ္ ေၾကြး တတ္ ပါ တယ္ ။ က် မ တို ့ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ က ေတာ့ ။ ကိုယ္ ၾကိဳက္ ႏွစ္ သက္ တဲ့ မုန္ ့ ပဲ သြား ေရ စာ မ်ား ကို ။ လက္ ညိဳး ထိုး ၿပ ၿပီး ။ အ ေမ နဲ ့အ ေဖ ့ကို ပူ ဆာ ၀ယ္ ေကြ်း ခိုင္း တတ္ ၿခင္း ပါ ဘဲ ။
အ ေဖ့ စီ မံ မႈ မ်ား အ ရ ။
ေႏြ ရာ သီ ည ေန ခင္း တိုင္း မွာ ၊ ေန ့ စဥ္ ပုံ မွန္ သံ ပု ရာ ေဖ်ာ္ ရည္ ။
ေဆာင္း ရာ သီ ေန ့လည္ ခင္း တိုင္း မွာ ၊ အိမ္ ေရွ ့ မွာ စိုက္ ထား တဲ့ ဆန္း ကြတ္ သီး ( ေဖ်ာ္ ရည္ သီး ) မွည့္ ခ်ိန္ ေဖ်ာ္ ရည္ သီး ေဖ်ာ္ ရည္ ။

ေၾသာ္…။
အ ေမ ႏွင့္ အ ေဖ ။
အ ေမ လုပ္ ေကြ်း ခဲ့ သည့္ ရာ သီ နံ နက္ ခင္း ေပါင္း မ်ား စြာ ။
အ ခ်ိန္ တန္ ေတာ့ ….။
က် မ တို ့ေတြ အ ရြယ္ ေရာက္ ၿပီး ။ အိမ္ ေထာင္ ရက္ သား အ သီး သီး က် ခဲ့ ၾက ပါ ေတာ့ တယ္ ။
ကိုယ္ ကို တိုင္ မိ ဘ ေန ရာ ။အ စား ထိုး ၀င္ ေရာက္ ေန ရာ ယူ ခဲ့ ရ ၿပီး ။ သား သၼီး ေတြ ေမႊး ဖြား လို ့အ ရြယ္ ေရာက္ လာ ခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ။ ကိုယ့္ ကို ၿပဳ စု လုပ္ ေကြ်း ။ လူ လား ေၿမာက္ လာ ခဲ့ ေစ တဲ့ ။ ေကြ်း ေမ ေမ ေက်း ဇူး ရွင္ ကို အ ခါ ခါ လြမ္း ရင္း ။ တမ္း တ ရင္း နဲ ့သာ ။ ရာ သီ နံ နက္ ခင္း ေတြ ကို အ လြမ္း ေတြ နဲ ့သာ ။ ၿဖတ္ သန္း လာ ခဲ့ ရ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ၊ ၿဖစ္ လာ ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ တယ္ ။။
( ေက်း ဇူး ရွင္ ေကြ်း ေမ ေမ ၏ ဂုဏ္ ေက်း ဇူး မ်ား အား သ တိ ယ လြမ္း ဆြတ္ လွ်က္ )

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF