ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားေရးမ႑ိဳင္၊႔ ျပည္သူလူထု ရပိုင္ခြင့္ေတြနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး တရားစီရင္ေရးနွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေအာင္ကိုက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။
တရားစီရင္ေရးမွာ တာ၀န္မေက်ပြန္ေသာ၊ ဂုဏ္အဂၤါ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းေသာ တရားသူၾကီးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး ျပည္သူ႔ေတြက ေရြးခ်ယ္သူေတြနွင့္
ျပန္လည္အစားထုိး ခန္႔အပ္ရန္လိုေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္က ေျပာပါသည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အနိမ့္က်ဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းမွာ ကမာၻက ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရတယ္တဲ့။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ အဂတိတရားမ်ား
ဖုံးလႊမ္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပက က်ယ္ေလာင္စြာ ေဝဖန္ ေအာ္ဟစ္ေနၾက တယ္။ ယိမ္းယိုင္ တိမ္းေစာင္းေနတဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိုဳင္ကို အခ်ိန္တို ကာလအတြင္းေျဖာင့္မတ္ၾကံ႕ခိုင္လာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြက လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့နည္းလမ္း ၃ မ်ဳိးရိွပါတယ္တဲ့။
တရားသူၾကီး၊ တရားေရးအရာရိွ လုပ္တဲ့ဟာက အဓိက မဟုတ္ဘူးတဲ့။ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မႈနဲ႔ လူထုအေပၚ ေမတၱာထားရန္သာ ပဓာန ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ေတြမွာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာျပည့္ဝတဲ့ ျပင္ပဥပေဒပညာရွင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းျပီးေတာ့ တာဝန္ေပးသင့္ တယ္။
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည့္သူ႕ အက်ဳိးစီးပြားဘက္က ရပ္တည္ျပီးေတာ့ ကာကြယ္ေပးရတယ္တဲ့။ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔သင့္တာမ်ဳိး လုပ္သင့္တယ္။
သူတို႔က အၾကံျပဳတယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေကာ္မတီကို တင္ျပ တုိင္ၾကားသည္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ျမင့္ တရားသူၾကီးေတြ၏
အဂတိလုိက္စားမႈေတြနွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ မရွိေသာစီရင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒ တိတိက် ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း
တရားသူၾကီးမ်ားကို ကာကြယ္ထားသည္ကို ေတြ႔ေသာေၾကာင့္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားသည္ဟုသိရပါသည္။

ထိုအဆုိနွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ရွိေၾကာင္း
သိရပါသည္။
သို.ေသာ္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မႇ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦး၀င္းျမင့္ တင္သြင္းသည့္ Good governance(ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ Clean government (သန္႔ရႇင္းေသာအစိုးရ)ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္ စု အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏႇင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထုတ္ ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မႇတ္တမ္းတင္ထားရန္”အဆိုကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မႇ အတည္မျပဳနိုင္ခဲ့ပါ။
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမႇ လူမ်ဳိးျခားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိမ့္၀င္ေရာက္ရႇိေနျခင္း၊ မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားကို
ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္အျဖစ္ အထူးစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မႇတ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္အဆိုအားလည္း ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF